Český ráj

Českým rájem se nazývá malebný kraj mezi Turnovem a Jičínem. Patří k němu i taková krásná zákoutí jako jsou Prachovské skály, Hruboskalsko, Sobotecko, Mnichovohradišťsko a zčásti i Mladoboleslavsko. Dominantou Českého Ráje je zřícenina hradu Trosky.
Název oblasti se postupně začal používat v 70. letech 19.století lázeňskými hosty v Sedmihorkých u Turnova, kteří tuto oblast bezesporu považovali za nejkrásnější oblast v Čechách.
Rozlohou se jedná o ne příliš rozsáhlé území, ale bohaté na přírodní zajímavosti,i na pamětihodnosti: romantika skal, malebnost údolí, lidové stavby, hrady a zámky, kostely, vzácné minerály, botanické zajímavosti aj.
Celá oblast s dobře značenými cestami a hustou sítí silnic a železnice, spolu s upravenými hotely a restauracemi- toť přímo ideální podmínky pro turistiku v každém roční období.

Chráněná krajinná oblast Český ráj je nejstarším chráněným územím této kategorie v České republice. Tato chráněná oblast Slovy básníka "...se zde snoubí krása přírody s výtvory lidských rukou v dokonalé harmonii ...". Po staletí a tisíciletí tu člověk a příroda žili ve vzájemné shodě, velmi blízko dnes užívanému heslu o trvale udržitelném žití... A dnes četní návštěvníci obdivují nejen pískovcová skalní města či čedičové věže, ale lákají je i hrady, lidová architektura nebo lidmi vytvořená.
Je nejstarší chráněnou krajinou oblastí od roku 1953. Zaujímá rozlohou 92 km2 z toho lesy zabírají skoro polovinu plochy 46%, trvale travnatá plocha 13%, zemědělsky orná půda 26% a vodstvo 1,5%. Má zvláštní ochranu hlavně jedenácti maloplošných chráněných území.
Celkovou rozlohu MCHÚ je 599 Ha.

Podnebí
Se tu mění v zimě je tu bohatý příděl sněhu a v létě zase teplo. Je tu převážně větrno kvůli tomu, že tu je spoustu kopců a pahorků. Čisté ovzdušší tu je, protože tu není moc průmyslových továren a taky tu všechen smog zachytávají smíšené stromy.
Letní sezona začíná v Českém ráji v květnu a končí v září. V horkých letních měsících jsou v této oblasti ideální podmínky ke koupání, nalézá se zde velké množství přírodních i umělých.
Zimní sezona trvá od prosince do února. Podmínky pro lyžování jsou zde díky nadmořské výšce omezené, přesto na některých místech Českého ráje naleznete dobré podmínky pro provozování zimních sportů (například na vrcholu Kozákově, ve Struhách u Turnova, na Hamštejně u Koberov fungují lyžařské vleky). Z Českého ráje se snadno dostanete do Jizerských hor nebo do Krkonoš.

Povrch
Se většinou skláda ze skal a kopců. Má velkou členitost a nejvyšší vrcholek má zhřícený hrad Trosky, který leží na vrcholku měřícím 488 m.n.m. a nejmenší nadmořská výška je u rybníka Žabakor (234 m.n.m).Skaliska jsou složené z pískovce a jsou podobné jako v Adršpašských skal. Půda je převážně jílovito – hnědozem. Lesy jsou smíšené a vyskytují se semtam rašeliniště.

Vodstvo

Největší řeka, která prochází městem Turnovem se nazýva Jizera. Do ní se tady vlévá za rybníkem Žabakorem řeka Žehrovka a u Mohelnicí nad Jizerou řeka Mohelka. Je tu spoustu umělých rybníků mezi nejznámější patří Věžický rybník, který je rovněž chovným rybníkem ve Věžickým údolím, kde se nachází kilometrový kus močálu v kterým prochází Žehrovka.Vidlák v údolí Vidlákov, Rokytnický rybník poblíž Turnova. Nebák v údolí Nebákov.A nejvýznamnější pro chov ryb jsou rybníky Velký a Malý Písečák, který vznikly po dolování pískovců u Turnova.

Zemědělství

Pěstují se zde brambory, pšenice, žito, kukuřice, buráky a z ovoce jsou tu hodně švestkové a jablečné sady. Je tu hodně kravínů a prasečáků. Začínají se zde, ale i pěstovat ve velkém kozy a ovce.

Rostlinstvo a živočišstvo

Je tu velká vegetace rostlin a zvířat. Nejvýznamnější úsek je pro zdejší vegetaci rašeliniště a hodně ještě dosud ne moc porušených stromů. Vyskytuje se zde mnoho chráněných rostlin hlavně a převážně v bažině ve Věžickým údolí asi 52 chráněných rostlin.
Ve velkých stádech tu jsou mufloni a srnky. Hodně se tu také vyskytují zajíci, bažanti a docela i lišky, které mají většinou vzteklinu a proto se tu provádí hodně očkování lišek.
Z ptáků se tu vyskytl i orel mořský, který byl u rybníka Žabakor sestřelen. Kousek od Hrubé Skály se nachází arboretům Bukovina, kde jsou vysazeny stromy různých druhů z celého světa.

Nejvýznamnější hrady, zámky a zříceniny

Kost
Hrad, který patří mezi nejzachovalejší gotické hrady v Čechách. Roku 1346 Beneš z Vartemberka koupil Sobotku a celé sobotecké panství. Krátce nato se rozhodl pro stavbu bezpečnějšího sídla, než byla stará tvrz v Sobotce. Původní skromný hrádek přestavěl po r.1370 do dnešní podoby Petr z Vartemberka, vysoký a dobře postavený úředník na dvoře Karla IV. a jeho syna Václava IV. Skládá se z Bibrštějnského paláce a černá kuchyně, Lobkovické budovy u vchodu, Vartemberského paláce, Šelemberského paláce a věžového paláce. Hrad Kost je v současnosti majetkem rodiny Kinských. Na hradě je m.j. exposice historických zbraní z vojenského muzea.

Trosky
Pozůstatky hradu Vartenberků vystavěného ve 14. stol. na strmé čedičové vyvřelině, jež se rozdělila na dvě samostatné věže. Vyšší z nich, čtyřhranná, se nazývá Panna, nižší a robustnější Baba. Jádro hradu tvořil hradní palác a nádvoří s hospodářskými staveními. Díky obranné kamenné zdi a výhodné strategické poloze hrad dobře čelil všem vojenským útokům. Od třicetileté války hrad zpustl. Daleký rozhled. Roku 1998 byly Trosky vyhlášeny přírodní památkou.

Valdštejn
Leží v západním okraji hruboskalského skalního města. Založen v pol. 13. stol. rodem Markvarticů, ze kterého později vzešel vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Hrad byl od 16. stol. pustý a v období baroka se stal známým poutním místem. Areál dotvářejí romantické úpravy z 19. stol. Výjimečnou hodnotu má kamenný most s barokními sochami a kaple sv. Jana Nepomuckého s obrazem Jana Křtitele. Na hradě Valdstějn se konají pravidelné kulturní akce (koncerty, šermířská vystoupení, pouť, divadelní představení, koncerty...).
Valdštejnská brána a most


Valečov
Zřícenina skalního hradu vytesaného začátkem 14. stol. do pískovcového výběžku výšiny Mužského. Doplněn byl zděnými a roubenými dřevěnými stavbami. R. 1512 vznikl nový palác přístupný po úzkém schodišti, jehož zbytky se dochovaly dodnes. V přilehlých skalních světničkách sídlila chudina ještě počátkem 20. století.

Hrubá Skála
Renesanční zámek byl vystavěn na pískovcových skalách v místě středověkého hradu ze 14. stol. Další úpravy objektu byly provedeny po požáru v r. 1710, v r. 1804, kdy vznikl též anglický park a v r. 1859, kdy byl zámek regotizován. Dnes je Hrubá Skála velkým rekreačním střediskem. Západní prostranství před zámkem uzavírá novogotický kostel sv. Josefa. Veřejnosti je umožněn vstup na nádvoří i na věž s krásným výhledem na Hruboskalsko, Trosky a Kozákov.

Zámek Hrubá skála

Humprecht
Zámek nad Sobotkou, maják a dominanta kraje, vybudován Humprechtem Černínem z Chudenic v letech 1666-1668. Tuto ve střední Evropě ojedinělou stavbu na návrh stavitele Carla Luraga provedl Fr. Ceresola. Rotunda elipsovitého půdorysu na čedičovém vrchu nad městem, kolem obora na jeleny, obehnaná zdí, časem přeměněná na bažantnici. První střecha rotundy má podobu komolého kužele, z ní ční dále lucerna a nad ní kuželovitá střecha s půlměsícem na špici. Uvnitř je okrouhlý mázhaus, z něhož vedou dveře do světniček o 2-3 oknech, rozestavených do kruhu. V patře „hodovní síň“ dosahuje ohromné výšky (l6m) až do lucerny v jej plné světlosti s několikanásobnou ozvěnou. Půdorys zámku je nakreslen i v tzv. Dienzenhoferově skicáři (Bayerische Nationalmuseum Mnichov).Ve velkém sále vytvořil r. 1937 fresky, vztahující se k historii Jana Humprechta, malíř R. Wiesner. Z věže, do níž se dostaneme tzv. „Myší dírou“, je překrásný rozhled do kraje.

Sychrov
Barokní zámek byl postaven v l. 1690 - 1693 rytířem Lamote z Frintroppu na místě gotické tvrze. V minulém století byl přestavěn a rozšířen v romantické novogotice. Přístupné jsou autentické neogotické interiéry s výzdobou od českých umělců a expozicí cenné sbírky francouzského portrétního malířství, keramiky a rohanské galerie. Zámek obklopuje nádherný park s exotickými dřevinami.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ MĚSTA A OBCE
Město Turnov
Leží v nad mořské výšce 260m v údolí Jizery v Turnovské pahorkatině. Má okolo 14 000 obyvatel.
Město bylo založeno v polovině 13. století rodem Markvaticů. Roku 1424 vypálilo vojsko Jana Žižky Dominikánský klášter a v 2. polovině 15. století spálilo město křižácké vojsko z Lužice. Začátkem 16. století bylo znovu vybudováno a opevněno. Již v 16. století se ve městě a okolí rozvijí sklářská výroba, hutnictví a dolování drahých kamenů, jež byly v té době pouze zaoblovány. Za třicetileté války město vypáleno a vylidněno.
Od 2.poloviny 17.století byly zde broušeny drahokamy a polodrahokamy. Na přelomu století pokročila výroba ozdob ze skla, napodobující kameny, v 18.století pak pálení kompozice olovnatého skla. Město v té době značně rozšířilo styky s cizinou, v 1.polovině 19.století zejména s Ruskem. Vzrůstala konkurence jablonecké bižutérie a Turnov se soustředil na broušení a rytí drahokamů a na zlatnictví.( rodiště: Durycha, Marka, Šimáka).
V dnešní době tu je řada průmyslových závodů s tradiční výrobou: brusírny českých granátů a polodrahokamů; výroba šperků v družstvech Preiosa a Granát. Sklářské strojírny a slévárny, výrobna optiky podnik Dioptra a Okula, která vyrábí teploměry. Textilní podniky Juta a Severka, šroubárna a polyagrafický podnik Severoagrafie. Jsou tu také výzkumný ústav pro minerály. Je tu významná želežniční křižovatka.

 

Sobotka
Leží v nadmořské výšce 305 m.n.m 13km západně od Jičína v Jičínské pahorrkatině.
První zmínka o Sobotce je z roku 1287. Od roku 1498 poddanské městečko, které si dlouho zachovávalo zemědělský ráz. Dochována řada dřevěných domů a roubenek v původním provedením z doby kolem roku 1800. Radnice z roku 1686, Solnice z roku 1808, Fární kostel v dnešní podoběpozdně gotický z let 1590-96, barokní dílna J.Jelínka z Kosmonos. Na náměstím Sobotky je Mariánské sousoší.
Sobotka je rodištěm básníků: Václava Souše a Fráni Šrámka.
Nad Sobotkou ční zámeček Humprecht z let 1667-68. Uvnitř stála výstava dětských knihy a ilustrace nakladatelství Albatros Zámek Devatero pohádek.

Jičín
Okresní město leží v nadmořské výšce 290 m.n.m. Který má 16 600obyvatel. Leží na řece Cidlině v Jičínské pahorkatině. Je to městská památková rezervace.
Hospodářské středisko zemědělského okolí. Je tu strojírenský průmysl ( podniky jako je třeba Agrozet, Tatra, ZPA ).Dále textilní, nábytkářstký a potravinářský průmysl. Školy jsou tu zaměřené na zemědělství, strojírenství a elektrotechniku.
V krajině obývané od 6. století Slovany vznikla ve 13. století v místech dnešního Starého Města osada Jičín. Na začátku 14. století bylo na zvýšeném místě nad řekou Cidlinou založeno nynější město, do roku 1306 královské, pak v pozdějších dobách poddané různým šlechtickým majetníkům. Po bytvě na Bílé hoře zvolil Albrecht z Valdštejna Jičín za své sídlo a centrum tkzv. Frýdlantského vévodství. V této době město dosáhlo velkého rozkvětu. Byla zahájena jeho rozsáhlá přestavba, založena jezuitská kolej s gymnáziem a seminářem. Byla připravováné biskuptství a univerzita, ale překazila to Valdštejnova násilná smrt, V letech 1784 – 1849 zde sídlil krajský úřad bydžovského kraje. V letech 1850 – 62 byl Jičín povelen krajským městem.
Roku 1871 byl Jičín spojen železnicí s Ostroměří, roku 1881 s Veliby a roku 1903 Turnovem.
Zčásti se zachoval goticko – renesanční ráz.

Malá Skála
Letovisko v údolí Jizery se pripomíná již r. 1432. Nad pravým brehem Jizery na skalním hrebenu romantický Pantheon, v podhradí zámek z r. 1700 empírove upraven a dnes úcelove využit. V obci množství lidových roubených staveb, prístupný je velký patrový dum s klenutým prízemím - Bouckuv statek. Rodište spisovatelky Jarmily Glazarové.

Mnichovo Hradiště
Puvodne ves Rybitví, ve stredoveku stredisko cisterciáckého panství a od 16. stol. mesto s rozsáhlým tržištem. V jižní cásti mesta barokní zámek. Na námestí novorenesancní radnice z r. 1892. Farní kostel z období baroka s náhrobními kameny z 18. a 19. stol. Rodište revolucionáre E.Arnolda.

Rovensko pod Troskami
Mestecko založené r. 1407 pri osade Týn. Kostel sv. Václava byl založen v pol. 14. stol. a v 2. pol. 16. stol. k nemu byla pristavena lod. V kostele renesancní kruchta a krtitelnice z r. 1575. V drevené zvonici puvodne postavené r. 1636 jsou tri tzv. rebelské zvony, obrácené srdcem vzhuru. Pocházejí ze 17. stol. Do pohybu se uvádejí šlapáním.

Semily
Okresní mesto krkonošského podhurí v údolí Jizery bylo založeno jako osada s kostelem a tvrzí ve 14. stol. Mestem jsou Semily od 15. stol. díky rozvoji težby zlata a medi. Dnes prevládá prumysl textilní a strojírenský. Na míste puvodního barokního kostela stojí od r. 1908 novorománský kostel sv. Petra a Pavla. Z období baroka je i hrbitovní kostel sv. Jana Krtitele s nástropní malbou z r. 1721 a zámek z r. 1691, dnes sídlo okresního úradu. Rodište spisovatele Ivana Olbrachta, jeho otce advokáta Ant. Zemana a politika Fr. Riegra. Muzeum.

Vyskeř
Obec rozložená na úpatí stejnojmenného cedicového vrchu (464 m). Na vrchol vede krížová cesta ke kapli sv. Anny. V obci roubená zvonice osmibokého pudorysu (ze 17. stol.) a novorománský kostel Nanebevzetí P. Marie z r. 1914 s gotickým portálem.
Chráněná krajinná oblast

Sedmihorky
R. 1841 zde byly majitelem hruboskalského panství rytírem Aloisem z Aehrenthalu a MUDr. A. Šlechtou založeny vodolécebné lázne. Byly pojmenovány po vydatném prameni "Sedmihorka". Lázenští hosté, k nimž patrili ceští umelci, spisovatelé, hudebníci a herci, pojmenovali tento puvodní a romantický kraj Ceský ráj. Dnes rekreacní stredisko.

TURISTICKÁ ATRAKCE

Co je nejkrásnější na Českém Ráji jsou skály a skalní útvary je tu mnoho skal, na které mohou horolezci lézt.

Lázně
Lázně tu najdeme Jánské Lázně, které mají termální prameny. A Sedmihorky,které mají minerální prqamen Sedmihorka. Je tu hodně cizinců převážně Němců. Je to jedno z nejvyhledávanějších míst.

Hruboskalsko
Přírodní rezervace (1998) na ploše 220 ha. Plošina se stejnojmenným skalním městem (nazývaným horolezci Skalák). Stejně jako ostatní skalní města kraje se i toto vyvíjí již 18 až 20 milionů let. Díky poměrně malé odolnosti pískovce a stálému působení řady vlivů nacházíme ve skalách nesmírné bohatství tvarů a forem ( voštiny, okna, brány ). Hruboskalské skalní město je tvořeno cca 400 pískovcovými věžemi dosahujícími výšky až 60 m (380 m n.m.). Je rozděleno do 3 hlavních oblastí: Dračí skály a Zámecká rokle, Kapelník, Maják a Údolíčka.Pod Mariánskou vyhlídkou je symbolický hřbitov zahynulých horolezců (expedice Peru aj).Vedle řady přírodních zajímavostí (arboretum Bukovina, Myší díra ) se zde nachází cenné archeologické památky (Čertova ruka) a kulturní památky (hrad Valdštejn, zámek Hrubá Skála, Kopicův statek, skalní hrádek Kavčiny). Po vrcholové cestě vede Zlatá stezka Českého ráje s řadou vyhlídkových míst (Mariánská vyhlídka, vyhlídka Na Kapelu, vyhlídka U Lvíčka, rozhledna Hlavatice.—

Arboretum Bukovina - Arboretum bylo založeno v letech 1860 až 1862 majitelem hruboskalského panství L. Aehrentálem a lesníkem Leopoldem Angerem. Má rozlohu 2,73 ha a jeho základem je 35 druhů stromů především ze Severní Ameriky.

Čertova ruka - Přírodní památka, skalní útvar z pískovcových bloků a věží ve skalním městě. Na jeho ploše je archeologické naleziště neolitického osídlení až po dobu římskou a zbytky středověkého hraduly jsou kapelník,

 

Prachovské Skály
Přírodní rezervace (261,37 ha, vyhl. r.1933), leží v sz. okraji jičínské kotliny. Skalní město vzniklo zvětráváním původně souvislé tabule kvádrových pískovců svrchnokřídového stáří s výraznými čedičovými suky: Svinčice (415 m), Velké Hůry (458 m) a Přivýšiny (464 m). Je rájem horolezců a turistů. Prochází zde hustá síť turisticky značených cest vedoucích roklemi obklopenými pískovcovými stěnami (Čertova kuchyně, Císařská chodba, Na vodách, Na stájích, Točenice) a s krásnými vyhlídkami (Pěveckého sboru Křížovský, Pechova, Českého ráje, Míru, Lepařova, Hakenova, Hlaholka aj.). Kromě přírodních pozoruhodností zde jsou i bohaté prehistorické nálezy svědčící o osídlení v 10. až 7. stol. př. n.l

Hodnocení referátu Český ráj

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. listopad 2007
  9 177×
  2456 slov

Komentáře k referátu Český ráj

mata-1233
mě to nepomohlo dotal jsem 5 !!!!!!!! že je to až moc dlouhý!!!!!!! :( :( :( :( :( :(
lily
dokonalý děkuji dost mi to pomohlo