Cestovní ruch

Ono se to hezky řekne „referát na dvě stránky o cestovním ruchu „ , ale není
to tak jednoduché, jak by se mohlo zdát . Přesto se pokusím vyhovět poža-
davkům a napsat co nejvýstižnější pojednání o turistice.
Turistika byla už od dob, kdy se člověk spojil do tlup a začal se přemísťovat za lovnou zvěří a za lepšími životními podmínkami. Byla to "turistika" účelová. Postupně, když bylo lidstvo již částečně usazeno, se začala rozvíjet turistika cílená. Už tehdy se mohla bohatá elita společnosti podívat do okolního, tehdejším lidem už známého, světa . Tato výsada přetrvala až do poloviny 20. století, kdy se na celém světě začala turistika masově zpřístupňovat široké veřejnosti. U nás se začalo s přístupnou turistikou brzo po vzniku Českosloven-ské republiky a to tehdy, když byl založen Klub Českých Turistů. Ten si postupně vybudoval dobré jméno a mnoho zařízení na našem území i v cizině. Postupně se turistika rozvinula až do dnešní podoby a myslím, že je to odvětví do nějž se vyplatí investovat i v budoucnu. Svědčí pro to mimo jiné dynamický růst a také, nepřímo, stav ekonomiky států často navštěvovaných turisty.
Cestovní ruch je, pokud ne páteří, tak alespoň důležitou složkou stát-
ních příjmů, které se pak promítají ve finančních možnostech státu i ve schopnosti vhodně investovat získané prostředky. Je - li o určitý stát malý zájem ze strany cestovních kanceláří, jsou pak také menší příjmy s turistiky, které málo rozvíjí zmíněný obor a státní pokladna se také moc neplní. Česká Republika by si měla, podle mého názoru, dát pozor na to, aby se dosud docela čilý cestovní ruch nezačal vytrácet vlivem špatné péče o turisty . Zde je to myšleno nejen na šíři nabízených služeb, ale i na ochranu turisty. Vezmeme - li si jako příklad třeba pražskou taxislužbu, skupiny zlodějů v centru města nebo pražské Hlavní nádraží, tak se docela divím, co k nám ty turisty vlastě láká . Na druhou stranu jsem si ale vzpomněl, jak krásně je opravená Hlavní pošta . Panečku to je turistická atrakce. Doufám, že se v nejbližší době podaří, aby turista nebyl také takovou atrakcí pro různé příživníky, ale vítaným a váženým hostem. Je totiž předpoklad, že byl - li někdo někde spokojen, tak se zase do navštívené země někdy rád vrátí a nebo ji alespoň doporučí svým známým.
Jak už jsem řekl, cestovní ruch je významnou součástí ekonomiky každého státu. Jsou ale i státy vyloženě závislé na podnikání v cestovním ruchu neboť někdy jiné odvětví ekonomiky zcela postrádají. Takové státy se nacházejí především v Pacifiku a Tichém oceánu. Jsou to většinou uskupení několika ostrovů kde se na tradici a zvycích vydělávají velké peníze. Je to asi v poloze „ my ti teď názorně předvedeme co jsme se naučili od svých předků a ty nám za to vysolíš těžký prachy „ ! Osobitý přístup. Jsou - li ale obyvatelé ostrovů schopní a ochotní upravit své tradice tak, aby se turistům co nejvíce zamlouvaly, mají naději, že si se svým divadelním umem vydělají na docela slušné živobytí. Nesmíme ale zapomínat, že turistika se rozvinula do takových rozměrů právě proto, že lidé rádi poznávají to co se nenachází v jejich domovině za za to jsou ochotni vysolit ony "těžký prachy". Rád bych se zde zmínil o cestovních kancelářích, protože právě díky nim si můžeme vycestovat v podstatě kam se nám zlíbí, pokud na to ovšem máme peníze. Je mnoho cestovních kanceláří. Některé jsou specializované, jiné dávají přednost široké nabídce a z toho vyplývajícímu uspokojení požadavků co nejširší veřejnosti. Jsou třeba cestovní kanceláře, které nabízejí zájezdy pouze do hor, a i to má ještě své zaměření. S jedněmi se můžete vypravit do českých hor a s jinými zase třeba do Francouzských Alp. Některé zastávají názor, že cena je hlavním určujícím faktorem a proto nabízejí třeba i nocování v Čechách a dovoz každé ráno od našich hranic až do „lyžařského ráje „ třeba někde v Rakouských Alpách a návrat zpět do ČR v pozdních večerních hodinách. Je samozřejmě i celá řada dalších specializací, ale jejich výčet si jistě každý dokáže představit. Spíš bych se raději zmínil o zájezdech na poslední chvíli , tak zvaných „last minute „ , které se stávají fenoménem dnešní doby. Jsou to zájezdy u nichž byla buď původní cena příliš vysoká, nebo bylo místo zájezdu mimo momentální zájem cestující veřejnosti. To samozřejmě způsobilo malou obsazenost zájezdu. Cestovní kancelář snažící se, logicky, o co největší prodej svých služeb samozřejmě nemá zájem na tom, aby přišla z důvodu malé obsazenosti o zisk a proto se snaží prodat zájezd za sníženou cenu, aby na tom alespoň trochu vydělala. Stejný účel mají i slevy typu - dítě do 6 let zdarma a podobně. Cestovky v tomto případě vycházejí z předpokladu , že rodiče bez dítěte nikam nepojedou a platit za něj nebudou, protože si stejně nic nepama-
tuje.
Pokusil jsem se rozdělit turistiku na určité zájmové okruhy a napadlo mě celkem 5 takových základních typů :
1. ZDRAVOTNÍ , LÉČEBNÁ A REKREAČNÍ turistika je hodně rozvinutá především v místech, kde jsou pro ni z nějakého důvodu příznivé podmínky. Ať už je to například u léčivých minerálních pramenů, v horách s velkým množstvím lesů nebo u přehradních nádrží. Léčebná a zdravotní turistika je provozována především k upevnění a navrácení ztraceného zdraví.
2. SPORTOVNÍ turistika má umožnit aktivní odpočinek od běžných starostí prostřednictvím sportu. Patří mezi ní třeba vodácká turistika, vodní sporty, lyžaření atd. Možná by se sem dala zařadit i chalupa nebo chata, jako prostředek odreagování se prací, i když si myslím, že tuto práci bere mnoho lidí spíš jako nepříjemnou povinnost, po které se domů vrátí víc unavení, než když odjížděli.
3. JAZYKOVÁ turistika se v dnešní době hodně rozvíjí, neboť si lidé chtějí v praxi vyzkoušet co se naučili a rozšířit si své znalosti z jazykových kurzů popřípadě oživit své znalosti z mládí.
4. SEXUÁLNÍ turistiku bych zařadil proto , že se o ní sice málo mluví a lidé se k ní obracejí zády, ale přitom se stačí podívat na naše hranice a vidíme jak taková „sexturistika „vypadá . Naštěstí pro nás se v tomto problému netopíme sami. Potýkají se s ním třeba i země v Asii nebo v Africe. Ti na rozdíl od nás musí čelit ještě i velkým problémům, které jsou spojeny s drogami a zatím nevyléčitelnou nemocí AIDS.
5. MEZIPLANETÁRNÍ turistiku by asi leckdo vynechal, protože je zatím v plenkách. Já však předpokládám, že se v brzké době dočkáme jejího rozmachu do takové míry, kterou si ani neumíme představit .

Možná, že to bude právě turistika , která zachrání náš živočišný druh před vyhynutím, bude - li jednou nutno naší modrou planetu opustit. Doufám ale,
že nikdy nebude tak znečištěná, aby zde již další život nebyl možný.

Hodnocení referátu Cestovní ruch

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  16. únor 2008
  5 768×
  1083 slov

Komentáře k referátu Cestovní ruch