Rakousko

Rakousko je jižním sousedem České republiky, členem NATO a od roku 1995 členem Evropské unie. Rakousko má největší plochu lesů ve střední Evropě, na které navazuje hojné papírenství.

Povrch a podnebí

Přibližně 60% rozlohy zabírají Alpy. Údolím řek jsou rozděleny Alpy na Saltzburské Alpy, Vysoké Taury (vrchol Grossglockner) a Caravanky (sousedí s Dolomity). Kolem hlavního města Vídeň je rozlehlá Vídeňská pánev.

Podnebí je kontinentální, podhůří Alp drsné vysokohorské klima. Někdy nastává teplotní inverze, z Alp padavé větry (fény).

Rakouskem protéká Dunaj, Inn, Dyje, Raab, na jeho území se nacházejí ledovcová jezera Neziderské, Atterské, Bodamské.

Obyvatelstvo

Rakousko je stát národnostně jednotný, s malou menšinou Maďarů. Rakousko je spolkovou republikou dělící se na menší celky, spolkové republiky jako Korutany, Štýrsko, Tyrolsko. Více jak polovina obyvatel pracuje ve službách, asi 40% pak v průmyslu.

Hospodářství v Rakousku

Průmysl lesní a dřevozpracující (dřevo, papír, tužky, atd., vše Made In Austria). Dále hutnictví oceli, strojní (Styr - nákladní auta, zemědělské stroje) a textilní, díky levné vodní energii výroba hliníku, chemický průmysl v Poddunají, Vídni, Linzi (Merck - léky), cestovní ruch a turistika.

Rakousko není bohaté na nerostné suroviny, sůl u Saltzburgu (solná komora), železná ruda v Eisenretzi, tuha v Leolen. Nekvalitní ropa na severovýchod od Vídně. Málo ropy a zemního plynu. Magnezit se těží v Radentheimu.

Zemědělská půda zabírá 20% rozlohy, zemědělství je zaměřeno na mléčné hospodářství a pěstování pšenice, kukuřice a krmných plodin v nížinách. V horských oblastech chovají ovce a skot.

Cestovní ruch

Cestovní ruch na vysoké úrovni. Vídeň je administrativní centrum, centrum průmyslu i cestovního ruchu (Prátr), leží na křižovatce historických dopravních koridorů. Linec je největší přístav na Dunaji. Střediskem lyžařských sportů se stává Innsbruck pod Brennerským průsmykem. Dalšími jsou Kitzbul, Bischofhofen, Kaprun, Solden. Santsburg leží na řece Salzach, konají se v něm mozartovské festivaly.

Zajímavosti Rakouska

Karel Havlíček Borovský skončil ve vyhnanství v tyrolském Brixenu (rakouské horské město).

Hodnocení referátu Rakousko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  2. únor 2008
  14 341×
  305 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Rakousko

Klára
Pomohlo mi to a to chodím do 5. třídy
Katka
Rakousko není členem NATO.