Čína

Je to socialistický stát ve V a Stř. Asii při pobřeží Žlutého, Východočínského a Jihočínského moře. Za svoji oficiální součást považuje Taiwan, Hongkong (od 1.7.1997) a Macao ( 1.1.1999). Oficiální název – od 1949 Čínská lidově demokratická republika – jejím součastným prezidentem je Ťianq Ce-min.

Rozloha: 9,5 mil. km2
Počet obyvatel: 1,25 mld.
Hlavní město: Beijing (Peking)
Úřední jazyk: Čínština, v autonomních oblastech i jazyky menšin
Státní zřízení: Socialistická republika
Správní členění: 22 provincií ( za 23. prov. je považován Taiwan – fakticky je ale nezávislý), 5 autonomních oblastí, 3 samosprávná města ( Šanqhaj, Pekinq, Tien-Tin)
Měna: yuan ( CNY)
Obyvatelstvo: 92% Číňané ( odlišné dialekty, ale společné písmo)
- největší menšinu tvoří Tibeťané, dohromady zde asi 50 národností
- vyhlášen program jednoho dítěte - pouze na venkově mají rodiče druhou šanci na zplození syna pokud je první dítě dcera – s cílem udržet populaci pod 1.3 miliardy.
- negramotných je 15,9%
- 66,7% pracuje v zemědělství
Náboženství: - většina je oficiálně bez vyznání
buddhismus – opak hinduismu ( duše po smrti se může převtělit),
lámaismus (zvláštní forma buddhismu), taoismus
Povrch: : 1) pouště na SZ – (Taklamakan ,…)-zaujímají pánve Tarimskou a Ujgurskou, omezené horskými masívy Tian-šanu a Altaje, i široké pásmo podél hranic s Mongolskem – zde p. Gobi. 2) Tibetská náhorní plošina ( nejvýše položená a největší na světě ) , obklopená a prostoupená velehorskými pásmy – Karákoram, Himaláje. Zde pramení všechny hlavní řeky Číny. 3) Vých. monzunová Čína, hustě obydlená oblast, převážně hornatá, jen na dolních úsecích řek nížiny. Zajímavostí je pohoří Čchin-ling ( ve stř. Číně) ,které tvoří tzv.klimatickou hranici ( průměrné teploty na S a na J tohoto pohoří je např v lednu -20 °C a 18°C )
Vodstvo: Chang Jiang, Huang He (zbarvená sprašemi), jezera – Kukunor, Lobnor
Podnebí: různorodé (jih – tropické, Velká čínská nížina – subtropické, vliv monzunů, střed a sever – mírné, vnitrozemské)
Hospodářství: Zemědělsko průmyslový stát s velkými regionálními rozdíly ve stupni rozvoje ekonomiky a s ohromným nerostným bohatstvím.
Nerostné suroviny: černé uhlí, ropa, zemní plyn (Jihočínské moře), téměř všechny barevné kovy (W nejvíce na sv.), železná ruda
Průmysl: hutnický a strojírenský (lodě, kola, elektrotechnika, zbrojní průmysl), chemický (papír, pohonné hmoty, um. hnojiva), textilní (zprac. bavlny a hedvábí), výr. hraček, pyrotechniky, kancelářských potřeb
Zemědělství: pouze 11% náleží obdělávané půdě ( více než polovina území nevhodná pro zemědělství , přesto ale je potravinově soběstačná)- sklidí zde nejvíce obilovin na světě . severovýchod (pšenice, kukuřice, sója, ovoce, zelenina) jihovýchod (Velká čínská nížina – rýže, kukuřice, bourec morušový, bavlna) střed+západ (chov ovcí, velbloudů, koní a jaků) - jihovýchod+střed+západ (chov vepřů – nejv. na sv. a drůbeže)
Největší města: (!!za přesné názvy neručím!!): Charbin (Cha-er-pin), Šen-jang, Shanghai, Wu-chan, Čchung-čchinch, Kanton (Kuang-čou), Hongkong, Macao
Historie:
- první státní útvary už na přel. 3. a 2.tis př.k.
- od 4.stol počátek centralizace moci ve velkých státech, snaha jednotlivých dynastií sjednotit Čínu
- za čín. dynastie Ming (14.-17.stol) se v Číně začínají usazovat evr. obchodníci a přicházejí misionáři.
- od začátku 19.stol. sílila expanze evr. mocností (opiové války ) a Japonska.
- 1912 vyhlášena Čínská republika. Země je ale rozdělena na jednotlivé soupeřící územní celky, sjednocena až pod Čankajškovým vedením.
- 1932-45 okupace SV Číny Japonskem ( vznikl závislý stát Mandžukuo)
- 1945-49 občanská válka, která skončila vítězstvím komunistů vedených Mao Ce-tungem
- 1.10.1949 založena Čínská lidová republika. Čankajšek se s nacionalisty usadil na Taiwanu .
- v květnu 1951 na zákl. tzv.“mírové smlouvy“ připojen Tibet - (1,22 mil. km2, hl.m. Lhasa, náboženství lámaismus)
- v 60. letech po krizi a následné občanské válce docházelo k pohraničním ozbrojeným konfliktům s Indií a SSSR
- od přelomu 70. a během 80. let probíhala všeobecná reforma od hospodářství po kulturu.
- sílící demokratické hnutí však komunistickým režimem potlačováno ( např. 1989 masakr na pekingském náměstí Tchienanmen, … )
- v součastné době je Čína fungujícím státem s totalitním vedením, s centrálně řízeným hospodářstvím , ale také s počátky stále více se rozvíjejícího tržního hospodářství.

Hodnocení referátu Čína

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  31. prosinec 2007
  4 624×
  636 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Čína