Dánsko

- království
dánsky:Kongerier Danmark
stát v severní Evropě na jutském poloostrově a přilehlých ostrovech
43093 km2 5,18 mil. Obyvatel (1993), hustota zalidnění 120 obyv/km2
Hl. M. Kodaň (Kobenhavn) – aglomerace 1,4mil obyvatel (1995)
Úřední jazyk dánština
Měna: 1 dánská koruna (DKK)= 100 ore
Administrativní měření: 14 okresů (amtskommuner) a 2 města (Kodaň a Frederiksberg)
Dánsku patří :Faerské os., a Grónsko.- Jutský pol.(Jylland) s dánskými os. (největší Sjaeland- 7448Km2 a Fyn- 3485km2) je zbytkem někdejší pevniny, která byla po ústupu čtvrto horního ledovcového štítu (asi před 12000 lety) zatopena mořem. Proto je pobřeží velmi členité a povrch nížinný nebo slabě pahorkatinný (nejvyšší: Ynding Skovhoj, 173 m.n.m.). Západní pobřeží poloostrova je ploché s písečnými přesypy, východní rozčeněné mělkými a krátkými zálivy (fjordy). Místy jsou na pobřeží skalní útesy (na ostrově Mon Stevens klint). Řeky jsou krátké, nejdelší Gudena (158 km) na Jyllandu. Podnebí je mírné, vlhké a větrné. směrem k východu se zvětšuje teplotní rozdíl.
Lednové průměrné teploty mají rozpětí od –1°C do +1 °C, červencové jen 15-17,5°Cokolní moře většinou nezamrzá.
Průměrné roční srážky450 – 800 mm
Jen 10% plochy státu pokrývají lesy (převážně buk) ,asi 8% zaujímají rašeliniště, vřesoviště a písečné přesypy.
Stabilizovaná stárnoucí populace (17% podíl dětí) s nepatrným přirozeným přírůstkem.
Národnostně téměř jednotná, 97,3% Dánů, na jihu německá menšina 1,7%. Přibývá cizinců – nejvíce Turků.
Náboženství protestantské 89%, církev evamgelicko-luteránská – vyhlášená za státní.
100% gramotnost.
Vysoký stupeň urbanizace 86,4% s mimořádnou koncentrací obyvatel v konurbaci hlavního města.
Hospodářsky vyspělý stát s rozvinutým průmyslem a intenzivním zemědělstvím .
Široce zapojen do mezinárodního obchodu, kooperace zejm. S Německem. Hrubý národní produkt 25930 USD/obyv. Vroce 1992 5.místo na světě Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva 56,1%, z nihž 4,5% pracují v zemědělství a 27,7% v průmaslu.
Nezaměstnanost 9,5% (průměr 1992), vyspělé sociální zákonodárství.
Moderní a pružný prumysl zpracovává zemědělskou produkci a zhodnocuje dovážené suroviny. Hlavní odvětví: strojírenství (zemědělství, elektrotechnika), potravinářství, chemie a petrochemie, papírenství a textilnictví. Ze šelfu Severního moře se těží ropa 6000000 t (1990) a zemní plyn.
Zemědělství vysoce produktivní. Zorněno 59,7% rozlohy státu(nejvíce na světě , převládá živočišná produkce.
Hlavní plodina: pícniny, obilniny, cukrovka, brambory, řepka, zelenina.
Vysoké stavy prasat 9,5 mil (1991), drůbeže a skotu. Rozsáhlý tradiční rybolov1,5mil. t ryb (1990)
Kvalitní a hustá dopravní síť, trajekty. Významné námořní loďstvo.
Zakládajícím členem OSN, členem Rady Evropy, NATO, Severské rady, od r. 1972 členem Evropského společenství.
r. 1979 získalo rozsáhlou autonomii Grónsko, jež stále patří Dánsku.
Dánská politika po 2. světové válce je určována především silnou sociálně demokratickou stranou.
Nezávislý stát, konstituční monarchie. Hlavou státu je král (královna), koruna je dědičná v mužské i ženské linii šlesvicko-holštýnsko-sonderbursko-glückburské dynaste. Zákonodárnou moc má královna (král) a parlament. Parlamentem je jednokomorový Folketing 179 poslancůp volených obyvatelstvem, funkční období 4 roky
Ve folketingu jsou zastoupeny ty strany, které získají ve volbáchv´více než 2% hlasů
2 poslanci jsou voleni na Faerských os. a 2 v Grónsku. Včele výkonné moci je král (královna), pověřuje jejím výkonem předsedu vlády, kterého jmenuje.
Poslední volby do Folketingu se konaly 21.9.1940 – Královna Margarethe II. – narozena 16.4.1940
(encyklopedie Diderot)

Hodnocení referátu Dánsko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Miloš Frajer
  24. červenec 2007
  3 071×
  521 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Dánsko