Dánsko - Dánské království

Dánské království - stát v severní Evropě na Jutském poloostrově a přilehlých ostrovech
Sousední země: Německo
Rozloha: 43 093 km2
Počet obyvatel: 5,18 milionů
Hustota zalidnění: 120 obyv./km2
Hlavní město: Kodaň
Úřední jazyk: dánština
Měnová jednotka: 1 dánská koruna (DKK) = 100 řre
Administrativní členění: 14 okresů (amtskommuner) a 2 města (Kodaň, Frederksberg)
Dánsku patří autonomní Faerské ostrovy a Grónsko.
Jutský poloostrov (Jylland) s dánskými ostrovy (Sjaelland a Fyn) je zbytkem pevniny, která byla po ústupu ledovců zatopena mořem Þ pobřeží velmi členité a povrch nížinný nebo slabě pahorkatý - nejvyšší Ynding Skřvhoj 173 m.n m. Západní pobřeží je ploché s písečnými přesypy; východní rozčleněno zálivy (fjordy), místy se skalními útesy.
Nejdelší řeka je Gudena (158km), jinak jsou řeky krátké.
Podnebí je mírné, vlhké a větrné, směrem k východu díky kontinentálnímu vlivu se zvětšuje teplotní rozdíl.
10% plochy státu jsou lesy a 8% zaujímají rašeliniště, vřesoviště a písečné přesypy.
Obyvatelstvo: stabilizovaná stárnoucí populace s nepatrným přírůstkem; 97,3% jsou Dánové, na jihu 1,7% německá menšina, přibývá cizinců - hlavně Turků.
Náboženství: protestantské - evangelicko-luteránská církev je prohlášena za státní.
Hospodářsky vyspělý stát s rozvinutým průmyslem a intenzívním zemědělstvím.
Zapojen do mezinárodního obchodu, nejvíce s Německem
Průmysl: strojírenský, potravinářský, chemický, petrochemický, papírenský a textilní, těžba ropy a zemního plynu.
Zemědělství: vysoce produktivní - převládá živočišná výroba (chov prasat, drůbeže a skotu), rybolov. Hlavní plodiny: pícniny, obilniny, cukrovka, brambory, řepka a zelenina.
Kvalitní a hustá dopravní síť, významné námořní loďstvo.
Dánsko má bohatou historii i moderní současnost - je zde řada pamětihodností - hrady, zámky, katedrály a hlavně metropole Kodaň s uměleckými sbírkami a památkami - zámky Amalienborg = královský palác, kde je možné vidět střídání gardy a Christiansborg, Mramorový kostel, Kruhová věž s vyhlídkou na město, kodaňská katedrála; a určitě každý, kdo navštíví Kodaň si nenechá ujít procházku starou pevností k Malé mořské víle dále pověstný park Tivoli a v neposlední řadě přístav Nyhavn s kulisou lodí a přístavních hospůdek.
Dánsko je zakládajícím členem OSN, členem Rady Evropy, NATO, Severské rady, od r. 1972 členem EU.
Dánsko je nezávislý stát - konstituční monarchie - v čele státu je král nebo královna ( v současnosti Margrethe II.), koruna je dědičná v mužské i ženské linii.
Zákonodárnou moc má král a parlament - jednokomorový Folketing - 179 poslanců volených obyvateli na 4 roky. V čele výkonné moci je král, jejím výkonem pověřuje předsedu vlády, kterého jmenuje.

Hodnocení referátu Dánsko - Dánské království

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. únor 2008
  4 700×
  374 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Dánsko - Dánské království