Dover Castle

S názvem tohoto města se prakticky každému vybaví křídové útesy (White Dover Cliffs), které jako cestující na trajektu spatříte jako první věc z Velké Británie a o kterých se píše i v učebnicích angličtiny. Kromě útesů a imigračních úředníků je v Doveru také impozantní hrad (Dover Castle) postavený na místě římského majáku Pharos. Zbytky majáku lze nalézt na jednom z nádvoří hradu. (vstup 3 libry, studenti 2 libry)

Dover Castle je nádherný hrad který se tyčí nad Doverem.

V rozlehlém hradním komplexu v britském přístavním městě Dover se nachází jeden z nejstarších dosud stojících majáků na světě. V prvním století našeho letopočtu ho zde, údajně na příkaz císaře Caliguly, vystavěli Římané, aby osvětloval kanál La Manche. Z původní osmipatrové věže, která měřila asi 24 metrů, se dodnes zachovala pouze čtyři podlaží. Stavba s osmiúhelníkovým půdorysem je jediným majákem z těch, jež zde uvádíme, který dnes již neslouží k námořní navigaci. Každoročně ho ale navštíví tisíce zájemců o historii.¨

DOWER CASTLE, je skvěle položený obranný komplex, jehož stavba započala roku 1168 a který byl nepřetržitě využíván k vojenským účelům až do 80.let 20.století.. Dover vznikl díky Římanům, kteří si zvolili jeho přístav za základnu pro svou severní flotilu a postavili zde maják, který měl lodím ukazovat cestu do ústí řeky. Vedle majáku stojí anglosaský kostel St. Mary in Castro ze 7.století, o něco výš najdete působivou a zachovalou normanskou tvrz postavenou Jindřichem II. jako palác. Uvnitř se nalézá interaktivní výstava o špionáži. Můžete zde také vystoupit po točitých schodech až k vznosnému cimbuří, odkud je přes moře skvělý pohled na Francii. Další atrakcí hradu je jeho síť tajných válečných chodeb, (tzv. „Hellfire Corner“), které zde byly vykopány za napoleonských válek. Za druhé světové války byly rozšířeny a používány jako hlavní stan, odkud byla například naplánována i evakuace britských vojáků z Dunkerque.

Hodnocení referátu Dover Castle

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  14. duben 2008
  3 630×
  303 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Dover Castle