Ekonomika Ameriky (USA)

Nerostné bohatství Spojených států je značné. V USA se těží ropa a zemní plyn (Texas, Kalifornie, Aljaška), černé uhlí (Appalačská pánev), železná ruda (u Hořejšího jezera), kamenná sůl, fosfáty a mnoho dalších surovin. Přestože mají USA velké zásoby nerostného bohatství, dovážejí ropu,zemní plyn a další potřebné suroviny.

Průmysl Usa je soustředěn do tzv. „průmyslového pásu“ na severovýchodě země. Roskádá se od města Boston a Baltimore podél jížního podřeží Velkých jezer k městům Chicago a Millwaukee(milvóký). Výroba železa a oceli je ve městech Pittsburgh, Cleveland, Duluth, Chicago. Důležitým průmyslovým odvětvím je výroba automobilů, která je rozmístěna hlavně v oblasti Velkých jezer, především ve městě Detroit. Letecký průmysl je soustředěn na tichomořském pobřeží v Los Angeles, San Diegu, Seattlu- centrum společnosti Boeing. Největší chemické závody byly postaveny při pobřeží Mexického zálivu a podél řeky Tennessee. Na jihu USA je hlavním střediskem Houston.

Značná část hospodářského potenciálu Usa zůstává nadále soustředěna na severovýchodě USA mezi jižnímy břehy Velkých jezer a přístavi při pobřeží Atlantského oceánu. Význam severu USA v hospodářství státu se všek neustále snižuje ve prospěch jihu a západu Spojených států.

Nejvýznamnější oblasti jsou Mississippská nížina, Atlantská nížina, celá oblast prérii a Kalifornie.

Zemědělská výroba USA je zaměřena na pěstování obilí, zejména kukuřice a pšenice. Kukuřice se pěstuje v tzv. kukuřičnám pásu na jih od Velkých jezer až k Mexickému zálivu. V prériích na západ od řeky Mississippi se pěstuje ozimá pšenice. Polovina sklizně se vyváží do zahraničí. Dále se pěstuje bavlna, sója, tabák a rýže. Na Floridě, v kalifornských údolích a v Atlantské nížině je významné pěstování ovoce a zeleniny.

Zemědělci hospodaří většinou na rodinných farmách. Zemědělké práce jsou mechanizovány, proto je v zemědělství USA zaměstnán jen malý počet pracovníků.Jeden farmář zajistí výživu přibližně 40 obyvatel USA.

Zemědělství zabaspečuje všechny potřeby obyvatel Spojených států. Zemědělské přebytky především kukuřice, pšenice, rýže, sója, krmoviny, tabák, bavlna a maso, se vyvážejí.

Spojené státy mají rozvinutou dopravu. Třetina nákladů se přepravuje po železnici. Uhlí, rudy, dřevo, obilí jsou dopravovány hlavně ze západu USA na východ, stoje a strojírenské výrobky naopak. Vnitrozemská říční doprava nákladů provozuje hlavně po řece Mississippi a jejich přítocích, po Velkých jezerech a napojením na Atlantický oceán.

Silniční a letecká doprava slouží převážně k cestovánílidí. Významná je přeprava ropovody a plynovody.

USA zaujímají přední místo na světě va výrobě elektřiny, strojů, automobilů, letadel, obilí, masa a dalších produktů.Spojené státy mají velký vliv na ostatní země celého světa. Objem amerického hospodářství tvoří necelou třetinu světového hospodářství.

Vážným problémem celé Ameriky je ochrana životního prostředí. V prérijních oblastech dochází v důsledku rozorání velkých ploch k erozi půdy. Značné škody způsobují kyselé deště z ovzduší znečištěného průmyslovýmy závody na severovýchodě USA a v jihovýchodní části Kanady. Na druhé straně Spojené státy a Kanada dosáhly významných úspěchů při snižování škodlivých výfukových plynů z automobilových motorů

Hodnocení referátu Ekonomika Ameriky (USA)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  31. prosinec 2007
  5 118×
  463 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Ekonomika Ameriky (USA)