Estonsko

Estonská republika
Hlavní město : Tallinn
Rozloha : 45 227 km2 (45 125 km2)
Počet obyvatel :1 460 000
Luteráni 98% , baptisti 2 %

- etnicky a jazykově jsou podobní Finům

- 65 % Estonců ,28% Rusů, 2,7%Ukrajinců, Bělorusové , Fini a ostatní
- na severu a ve velkých městech stále žijí především Rusové (Tallinn 50% Rusů , narva 95% Rusů)
Vytvořeno: 21.7.1940

Mezi větší města patří : Tallinn ( 415 299 obyv.-1998 ,žije tam 28,6 % populace),Tartu (100 997 obyv.),Narva
(74 572 obyv.),Kohtla – Järve (52 611 obyv.),Pärnu (51 927 obyv.),Viljandi a Rakvere

Poloha : Estonsko je nejmenší z pobaltských republik ,ale nejrozvinutější .
- přesto je větší než Dánsko
- leží na severu Evropy
- na břehu Baltského moře mezi Rižským a Finským zálivem
- na východě sousedí s Ruskem (většina hranice probíhá přes jezero Peipsi )
- na jihu s Lotyšskem

Rozdělení :

Reliéf: je členité a má mnoho ostrovů ,ostrovy tvoří téměř 1/10 plochy země
Nejvýznamnější jsou : Saaremma a Hiiumaa ( ostrovy)
Průměrná nadmořská výška je 50 m
Pouze 1/10 celé plochy je vyšší než 100 m nad mořem
Výšiny jsou hlavně na severu – vysočina Pandivere s vrchem Emumägi ( 166 m)
- Další vrchoviny jsou Sakala , Otepää a Haanja (s nadmořskou výškou okolo 300m )
- V JV části Vrchoviny Haanja leží nejvyšší vrchol Estonska a všech pobaltských rep. –Suur
Munamägi (318 m )
- nejmenší nadmořskou výšku mají oblasti na SZ a Z okolo jezera Peipsi , a v údolí řek Narvy, Pärnu , Emajogi a okolo jezera Vortsjärv
+ písečné usazeniny v nížinách porostlé borovými lesy
+ na pobřeží Rižského zálivu a Baltského moře jsou typické písečné duny
+ kolem jezera Peipsi a na dolním toku řeky Narvy jsou také písečné duny
+ v oblastech jezer jsou rozsáhlé bažiny
- na severu je náhorní plošina , která strmě spadá k moři strmými útesy (od města Paldiski 450 km na sever až do Ruska k jižnímu břehu Ladožského jezera a jsou vysoké 56 m(Outika))
- ústí řeky Narvy má bažinatý charakter ustupují (útesy ) směrem do vnitrozemí
- návrší vzniklá naplavením ledovcových řek
- častá ledovcová jezera ,celkový počet jezer i s umělými je 1400
- na severu časté bludné kameny ( vysoké až 8m)
- největší jezero .Peipsi (rusky –Čudské jezero) o rozloze :3500 km2-páté největší v Evropě.

Podnebí: Jasně vymezené čtyři roční období
Vlivem přímořského podnebí je zde převážně mírné a vlhké počasí
Kontinentální vliv se projevuje především v létě : značným vedrem a v zimě : velkými mrazy
Teplejší je západ země .
 teploty v létě : 21°C ( červenec)
 v zimě : - 8°C ( únor )

průměrný počet ročních srážek je 600 mm

Zvířena: leží v pásmu smíšených lesů ,pokrývají 40 % země
Polovinu země tvoří lesy borové , velký podíl tvoří březové a jedlové lesy,dále pak duby,jasany atd.
V západní části ostrova - Saaremaa jsou nejznámější endemiti

Hospodářství : do r.1991 plně provázáno s ekonomikou tehdejšího Sovětského svazu, do kterého bylo
vyváženo 90-95 %veškeré produkce
po osamostatnění se největším obchodním partnerem staly země EU – na něž připadá 51
%exportu a 66 % importu .v roce 1998 :Finsko ,Švédsko ,Rusko ,Lotyšsko a Německo.

Zemědělství : 40 % - rostlinná výr.
60% živočišná výr.
( orná půda je hlavně na jihu a ve střední části , pastviny jsou v západní a severní části)
1/3 zemědělské produkce se vyváží do Ruska

Nerostné suroviny : Lupek (hořlavé břidlice) – velké zásoby 100 km po obou stránách železniční tratě z Tallinnu
Do Petrohradu.
 Rašelina
 Fosforit
 Vápenec
 Dolomity
 Jíly,písek , štěrk
 Léčivá bahna
 minerální vody

Průmysl: těžba a zpracování hořlavých břidlic – závisí na tom - chemický a - energetický průmysl
Z lupku se vyrábějí : paliva (plyn a elektřina) ,síra , líh ,dehty, suroviny pro výrobu umělých
hmot,hnojiva atd.
- potravinářský ( 30% prům. produkce)
masné odvětví : ryby a mléčné výrobky
- dřevařský
- textilní ( bavlna)
- kožedělný prům.

Energetika :tepelné el. - vytápěné lupkem a plynem nebo rašelinou
Výr. elektrické en. tvoří 13,5 % estonské prům. výr.Použitá literatura: Pobaltské republiky (Litva , Lotyšsko , Estonsko)
Jana Krutilová
Nakladatelství OLYMPIA a.s.
Klimentská 1 , 110 15 Praha 1 – v roce 2000
1 . vydání , 176 stran

Malá encyklopédia zemepisu světa
RNDr.Peter Mariot ,Csc.
Vydavatelstva OBZOR – BRATISLAVA
Štúrova 4 , Bratislava – v roce 1977
dotlač prvého vydania ( dotisk prvního vydání) ,560 stran

Hodnocení referátu Estonsko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  10. září 2008
  7 575×
  664 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Estonsko

tereza
hruuza nejsou tam zajmivosti atd.
honza
a zajímavosti?