Hospodářský význam moří a oceánů

Oceány tvořící 71% zemského povrchu a protože se po nich nedá chodit tak jako po pevnině tak, přesto je jejich význam obrovský a pro některé státy i životně důležitý.
V prvé řadě je to námořní doprava a to především doprava nákladní, protože osobní doprava je i přes dřívější rozmach utlačena do pozadí dopravou leteckou.Nákladní doprava dnes přepraví přes 6,5 miliardy tun zboží. Z toho nejvíce připadá, asi dvě pětiny, na přepravu ropy. Její vývoz je nejvýznamnější z oblasti Perského zálivu. Dalšími přepravními materiály jsou rudy, průmyslové výrobky a potraviny. Největšími dopravními tepnami jsou spoje mezi Severní Amerikou a západní Evropou a mezi Asií a Evropou a to buď Suezským průplavem a nebo okolo Afriky. Největší dopravní flotilu má v současné době státeček Libérie. Jeho lodě mají celkový výtlak přes 80 milionů BRT. Pro efektivní námořní dopravu jsou důležité dobré přístavy. Dělí se na přístavy osobní např.Le Harve a na přístavy obchodní, a to na speciální (předmětem obchodu jsou jeden či dva druhy zboží) např. přístavy budované pro přepravu ropy (Miná-al-Ahmádí) nebo pro přepravu rudy (Narvik) a na přístavy s funkcí všeobecnou. V světě je největší přístav Rotterdam, který ročně přeloží asi 300 mil. tun zboží.

Další z nejvýznamnějších složek je mořské rybářství, které tvoří asi tři čtvrtiny přímého ekonomického zisku z moří. Nejvýznamnější loviště jsou v místech, kde je hodně kyslíku to je v místech, kde se setkává voda slaná a sladká a tam kde se potkávají mořské proudy. Proto se dnes přes 90% úlovků získává na 20% celkové rozlohy oceánu. Nejvýznamnější místa rybolovu jsou Biskajský záliv, moře okolo Islandu a jižní cíp Labradoru v Atlantiku a pobřežní vody USA, Chile, Peru a především Japonska v Tichém oceánu. V Indickém oceánu je rybolov výrazně nižší. Nejlovenějšími druhy ryb jsou sleď, tuňák, treska,losos a sardinka.

Významná je také těžba podmořských ložisek ropy a zemního plynu. Nejbohatší jsou naleziště u břehů Velké Británie a Norska. Ročně se zde vytěží okolo 120 milionů tun ropy.

Hodnocení referátu Hospodářský význam moří a oceánů

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. srpen 2008
  7 061×
  328 slov

Komentáře k referátu Hospodářský význam moří a oceánů