Itálie

Základní geografické data:
Poloha: Je to středomořský stát,jehož větší část leží na
Apeninském polostrově. Velkým obloukem Alp hraničí od SZ k SV s Francií,Švýcarskem,Rakouskem a Slovinskem. Má velmi dlouhé pobřeží,které na Z začíná Janovským zálivem Ligurského moře. Na JV omývá italskou botu hluboké Jónské moře. Do Jaderského moře,které je na SV,vede dopravně důležitý Otranský průliv.

Rozloha: 301 278 km2
Počet obyvatel: 57 250 000
Státní zřízení: republika s dvoukomorovým parlamentem
Hl. m.: Řím
Úřední měna: italská lira = 100 centimů
Úřední řeč: italština
Účast v mezinárodních organizacích: EU,NATO,

Stručná geografická charakteristika:
Povrch: Itálii lze členit na 3 pevninské geomorfologické celky a ostrovy. Bariéra Alp začíná na francouzských hranicích,pokračuje přes Alpy Kottické a Grajské do Savojkých Alp. Nejrozsáhlejší alpský systém představují Dolomity. Atraktivní krajinu doplňují nádherná jezera: Maggiore,Como,Iseo a Garda. Pod Alpami se rozkládá Pádská nížina, která je odvodňována nejdelším tokem v Itálii,cože je řeka Pád. Ten ústí do Benátského zálivu Jaderského moře. Páteř Apeninského poloostrova tvoří 1500 km dlouhé pohoří, Apeniny,které prudce spadá k pobřeží Italské riviéry. Na JV vytváří vápencová plošina poloostrov Gargáno.
Za Messinským průlivem pokračuje horský systém,který vyplňuje téměř celou Sicílii, největší ostrov Středozemního moře. Na východní straně ostrova leží činna sopka Etna.
Dalším známým vulkánem je Sromboli na Liparských ostrovech a Vesuv u Neapolského zálivu. Jiný charakter má ostrov Sardínie,jehož nižší pohoří tvoří převážně starší,vyvřelé a metamorfované horniny.

Podnebí: Většina Itálie má středomořské subtropické klima,které k S přechází v mírné podněbí se suchým a horkým létem. V Aplpách je klima velehorské s mrazivými zimami a množstvím sněhových srážek a krátkým létem. Pádská nížina má ideální podmínky pro zemědělství s teplým létem a krátkou deštivou zimou.

Vodstvo: Protéká zde světoznámá řeka Pád,která odvodňuje území o rozloze až 70000km2 Pádské nížiny. Na západní straně Apeninského poloostrova ohraničují řeky Arno a Tibera Geologicky pestrou krajinu plošin i mladých vulkanických masivů.

Ekonomická charakteristika:
-Itálie je vyspělá průmyslová země, která v poválečných a zejména 60. a 70. letech zaznamenala obrovský hospodářský rozvoj,který trval až do r. 1990 a zařadil zemi podle hodnoty produkce na 3. místo v Evropě a 6. místo na světě. Je znařně závislá na dovozu paliv i potravin, což způsobuje její dlouhodobou pasivní obchodní bilanci. Charakteristický je velký rozdíl mezi taostalým jihem a vysoce rozvinutým severem.
HDP: 1010 mld $

Nerostné bohatství: Itáli má rozmanité,ale slabé nerostné zdroje. Ve větším množství se těží Soli,síra a mramor,dříve i rtuť. Dále rudy zinku,olova,a stříbra a také azbest. Těžba ropy
Na Sicílii kryje asi 6% spotřeby,těžba zemního plynu téměř 40% spotřeby.

Charakteristika průmyslu:
Dominuje strojírenství specializované na výrovu dopravních prostředků,zejména automobilů, motoyklů,lodí a letadel. Významná je výroba el. spotřebičů. Relativně vysoká je produkce oceli a většina velkých přístavů má rafinerie ropy. Rozvinutý je i chemický průmysl.
V produkci cementu konkuruje Itálii pouze Německo. Proslulá je výroba bot a oděvů, stejně jako některých potravin a nápojů. Důležitám zdrojem příjmů je cestovní ruch.

Charakteristoka obchodu:
Přes 40% exportu tvoří stroje a dopravn prostředky,15 až 20% textil,oděvy a obuv a 10% chemické produkty. V dovozu dominují zdroje,chemické výrobky,potraviny a ropa.
Hlavními obchodními partnery jsou: Německo,Francie,USA

Charalteristika zemědělství:
Orná půda zaujímá 30% a pastviny více než 15% plochy země.Převažuje rostlinná výroba se zaměřením na obiloviny,cukrovou řepu,ovoce a zeleninu. Itálie je největším evropským producentem vinné révy,rajčat a tabáku,druhá za Španělskem v produkci citrusů a oliv.
V živošné výrobě,která nestačí poptávce,dominuje chov ovcí a skotu,doplňovaných chovem drůbeže a prasat.Rybolov ohrožuje znečištěná Jaderského moře zemědělskými a chemickými odpady.

Hodnocení referátu Itálie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. březen 2008
  5 762×
  599 slov

Komentáře k referátu Itálie