Itálie - Italská republika

Italská republika - stát v jižní Evropě
Rozloha: 301 309km2
Počet obyvatel: 57 milionů
Hustota zalidnění: 189 obyvatel/km2
Hlavní město: Řím
Měnová jednotka: 1 italská lira (ITL)
Úřední jazyk: italština (též němčina a francouzština - ve dvou krajích)
Administrativní členění: 20 krajů; z toho 5 se zvláštním statutem
Povrch: převážně hornatý; na severu se zvedají Alpys nejvyššími vrcholy na hranicích - Monte Bianco(fr.Mont Blanc) 4 807m, Monte Rosa 4 634m, Monte Cervino - Matterhorn 4 478m; k jihu navazuje Pádská nížina a hornatý Apeninský poloostrov, jehož osou jsou Apeniny s Corno Grande 2 914m. Pobřeží málo členité. Itálii patří řada ostrovů - Sicílie, Sardinie, Elba, Liparské ostrovy aj. Řada sopečných masivů - Etna, Vesuv.
Nejdelší řeky tečou v Pádské nížině do Jaderského moře - Pád, Adiže, na Apeninském poloostrově Tibera a Arno do Tyrhénského a Ligurského moře.
Velká ledovcová jezera v podhůří Alp - Maggiore, Como aj., dále Trasimenské jezero na poloostrově, Bolsenské jezero.
Podnebí - středomořské subtropické, na severu mírné středoevropské, v Alpách chladné velehorské. Léto je teplé a suché, zima velmi mírná a deštivá.
Středomořská vegetace na Apeninském poloostrově, v horách lesní, křovinaté a luční porosty.
Obyvatelstvo - Italové 97%, menšiny Rakušanů, Francouzů, Slovinců a Ladinů
Náboženství - římskokatolické 83%.
Rozvinutý průmyslový stát, nejvyspělejší v jižní Evropě; značný rozdíl mezi vyspělým průmyslovým severem a zaostávajícím zemědělským jihem.
V zemědělství převládá rostlinná výroba - pěstuje se pšenice, kukuřice, rýže, cukrová řepa, brambory, olejniny, sója, vinná réva, olivy, citrusy a jiné ovoce, zelenina; chov ovcí, skotu, prasat a rybolov.
Nerostné zdroje pestré, ale málo vydatné - nedostatek paliv a železné rudy(dovoz), těží se rtuť, bauxit, síra, zinek, mramor, ropa, zemní plyn.
Průmysl - hlavně strojírenský (automobily), chemický (plasty), potravinářský, hutnický, textilní, výroba cementu.
Komplexní dopravní síť - dálnice, železnice, námořní loďstvo - největší přístavy - Janov, Terst, Neapol, Tarent.
Intenzívní cestovní ruch - jedna z nejnavštěvovanějších zemí světa. Projet vše by zabralo měsíce času a tak alespoň to nejproslulejší: Řím - Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Pantheon, Vatikán s chrámem sv. Petra, Neapol se známým Národním archeologickým muzeem, antické město Pompeje, které bylo v r. 79 zničeno sopkou Vesuv, metropole Toskánska Florencie, Benátky se svými vodními kanály, ostrov Capri v Tyrhénské moři atd.
Itálie sousedí s Francií, Švýcarskem, Rakouskem, Slovinskem.
Je spoluzakládajícím členem NATO, členem EHS a EU.
Hlavou státu je prezident (v současnosti Oscar Luigu Scalfaro), kterého volí na společném zasedání poslanci, senátoři a 58 zástupců z krajů. Zákonodárným sborem je dvoukomorový parlament, který je tvořen Poslaneckou sněmovnou (630 členů, funkční období 5 let) a Senátem (322 členů, z toho 315 volených a ostatní jsou doživotní senátoři; funkční období 5 let). Výkonná moc je v rukou vlády v čele s předsedou, kterého jmenuje prezident a na jeho doporučení potom jmenuje všechny ministry.

Hodnocení referátu Itálie - Italská republika

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  6. leden 2008
  5 264×
  430 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Itálie - Italská republika