Kanada

Oficiální název-nezávislý federativní stát britského Commonwealtu.
Poloha-Leží v sever. části amer. kontinentu. Hraničí se Spojenými státy. Její pobřeží omývá Tichý, Severní ledový a Atlantský oceán.
Rozloha- asi 10 000 000 km-druhá největší země světa.
Hl.město- Ottawa-1 000 000 obyv.
Obyvatelstvo-31 000 000 obyv. Hustota obyvatel-3 obyv./km
Největší město- Toronto- 3 900 000 obyv.
Jazyk-angličtina-63% francouština-25%
Měna-kanadský dolar
Státní zřízení-federativní konstituční monarchie. Formální hlavou státu je britská královna, kterou zastupuje generální guvernér. Kanada je rozdělena na 10 provincií a 2 teritoria.
Povrch-Velká členitost pobřeží-ostrovy-New Foundland, Vecouver, Baffinův ostrov. Polostrovy-Labrador, Melvinův. Většinu severní části země tvoří metamorfované horniny Kanadského štítu, který se táhne od Skaliských hor až k Atlantskému oceánu a z jižní části Arktidy až k Velkým jezerům. Západní část štítu tvoří Skaliské hory a řada pohoří podél Tichého oceánu. Tyto hory brání šíření oceánského klimatu do vnitrozemí. Vrcholy přesahují výšku 3000m, nejvyšší hora je Mt. Logan(6050m). Kordilery se táhnou podél záp. pobřeží Kanady.Severní část země pokrývá Arktická nížina.
V Kanadě jsou 4 hl.vodní soustavy: 1).Velká jezera a Sv.Vavřinec
2).soustava Hudsonského zálivu s řekami Albany, Nelson a Churchill 3).pánev Mackenzie, kterou protéká nejdelší kanadská řeka Mackenzie, vlévající se do Severního ledového oceánu 4).řeka Fraser vlévající se do Tichého oceánu
Řeky-Mackenzie, Sv.Vavřinec, Columbia, Fraser
Podnebí-vnitrozemské s dlouhými a chladnými zimami. Průměrné teploty v zimě -20 C, v létě 10 C. Sever se vyznačuje tundrou bez stromů, jehličnatými lesy a jezery. Ještě více na sever panuje chladné kontinentální podnebí, do kterého spadá více než polovina území Kanady.
Zemědělství-je intenzivní, z velké části je soustředěno v prériích-především v západní části provincie Ontario, tento pruh země se díky svým velkým polím stal obilnicí Kanady. Hl. centrum-Winnipeg-pšenice. 2/3 produkce pšenice se vyvážejí.
-rostlinná výroba-obilí(pšenice, ječmen, kukuřice), brambory, zelenina, ovoce-jih-vinná réva
-živočišná výroba-chov dobytka na mléko a na maso, drůbež, prasata
-rybolov-velký vývoz ryb, hl.oblast v blízkosti New Foundlandu
Nerosty-zinek-1.místo ve světě, stříbro-4.místo, zlato-5.místo, platina, uran(30% světových rezerv), asbest-jižně od Sv. Vavřince, železná ruda-Quebec/Labrador, ropa a zemní plyn-oblast prérií, uhlí-Calgery, Egmonton, měď, nikl, olovo, platina, kobalt, dřevo.
Průmysl-Podílí se více než na polovině celkového vývozu. Průmyslové centrum leží jižně od Hudsonova zálivu, mezi Velkými jezery a tokem řeky Sv. Vavřince o délce 1287 km. Největší průmyslová města jsou Toronto, Hamilton, Windsor a Montreal.
Největší počet lidí pracuje v potravinářství(Winnipeg-mlýny, výroba mouky, mastné výrobky) a v průmyslu zpracování kovů. Ostatní průmysl- zpracování ropných produktů, chemický(výroba umělých hnojiv), strojírenský(auta, stroje na těžbu a zpracování dřeva), dřevozpracující a papírenský(novinový papír-1.místo na světě, výroba celulózy-2.místo, dřevo-3.místo).
Dovoz-motorová vozidla, kancelářské stroje, traktory. Hl. obchodní partneři-USA, Japonsko, VB.
Energetika-soběstačná, potřeby pokrývá zdroji ropy a zemního plynu z oblasti Prérií, uhlí z Britské Kolumbie. Hydroelektrárny na řece Sv. Vavřince.
Ekonomické oblasti- 1.oblast Velkých jezer-Atlanské pobřeží jen 3% území, 60% obyvatel,
70% průmyslu.
Centrum Kanady-Vencouver-teplé podnebí-ovoce, vinná réva.
Doprava-Traskanadská dálnice je nejdelší na světě(7776km).Letecká a železniční doprava.
-přístavy-Halifax, Montreal, Toronto, Québec

Hodnocení referátu Kanada

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  26. únor 2008
  6 653×
  540 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Kanada