Kanada

HISTORIE KANADY: Kanada je jedna z bývalých britských kolonií.
První národy, které osídlily americký kontinent, přišly ze Sibiře přes Beringovu úžinu a Aljašku během poslední doby ledové asi před 30 000 až 10 000 lety. Jsou to předkové dnešních Eskymáků neboli Inuitů. Dnes žijí v oblasti Grónska a je zde zachován původní styl života. Postupně během několika tisíců let se rozšířili také směrem na jih.
První Evropané, kteří vstoupili na kanadské území, byli vikingští dobyvatelé. Vikingové tam nezůstali možná kvůli nepřátelskému přijetí zdejších obyvatel.
V roce 1497 přistála u břehů loď anglické expedice za vedení italského mořeplavce Giovanniho Cabota. V 16. století začalo mnoho známých dobyvatelů pronikat do vnitrozemí a mezi nimi byl i Jacques Cartier, který údajně Kanadu pojmenoval. Samuel de Champlain, kterému se říká otec Nové Francie, založil město Quebec. Živili se výnosným obchodem s kožešinami, což naráželo na odpor Angličanů, kteří osídlili sousední provincie tzv. Nové Anglie. Během 18. století vystupňoval francouzsko-anglický spor a během sedmileté války (1756-63)dobyli roku 1759 Britové Quebec a v roce 1760 Montréal. V roce 1763 byl uzavřen Pařížský smír a Kanada podle této smlouvy postoupila kolonii Qeubec i přímořské provincie Británii. Zůstali jí jen malé ostrovy St. Pierre a Miguelon. V roce 1791 byla Kanada rozdělena Konstitučním aktem na Horní a Dolní. Francouzsky mluvící a anglicky mluvící. V roce 1818 po pokusu Američanů ovládnout britské državy byla stanovena rovnoběžka 49 s.š. jako kanadsko-americká hranice. V letech 1867-1905 se Kanada různě rozrůstala , ale zmenšovala. Dnes Kanada zahrnuje deset provincií a tři národní teritoria.
Roku 1977 vyvrcholilo mnohaleté úsilí quebeckých nacionalistů o prosazení francouzštiny jako oficiálního qeubeckého jazyka.

KANADA DNES:

Kanada zaujímá severní polokouli severoamerického kontinentu. Má v mnoha směrech ekonomiku a kulturu jako Spojené státy. V současné době tvoří její populaci pestrá směsice etnických skupin, z nichž si mnohé udržují svoje vlastní kulturní tradice a přispívají tak k specifickému charakteru kanadské společnosti. Kanada, jejíž území je rozlohou větší než Spojené státy, je po Rusku druhým největším státem světa- 9 970 610 kilometrů čtverečních.
Počtem obyvatelstva- 31,2 milionu-se však řadí mezi středně až méně lidnaté státy země. Kanada, jako konstituční monarchie, má formálně ve svém čele britskou královnu Alžbětu II.
Královna Alžběta II. se narodila 21.4.1926 v Londýně. Na trůn po svém otci Jiřím V. nastoupila v roce 1952. je hlavou 54 států a plní především reprezentativní funkci.
Panovníkovy pravomoce vykonává generální guvernér, který je do funkce jmenován na šest let na doporučení předsedy vlády. Zákony musejí projít oběma komorami federálního parlamentu – senátem a poslaneckou sněmovnou. Každá z deseti kanadských provincií má správní strukturu, která odráží uspořádání celé země. V kompetenci provinčních vlád jsou správa provincie a vlastnictví půdy, sféra občanského práva a místní daně. Tyto vlády také přebírají odpovědnost za místní obchod, zdravotní a sociální péči a za vzdělání.
Hospodářsky vysoce vyspělý průmyslový stát monopolního kapitálu zaujímá první místa v těžbě mnoha surovin.
TĚŽBA: Hnědé uhlí, ropa, bituminosních písků, zemní plyn, přírodní benzín, železná ruda, nikl, azbest, uran, zlato, stříbro, platina, kobalt, olovo, zinek, měď, molybden,tungsten, antimon, kuchyňská sůl, draselná sůl, síra, sádra, vápenec
HOSPODÁŘSTVÍ: Hutnictví, strojírenství (výroba osobních aut, železničních vagónů, letadel, lodí,…),chemický průmysl (Sarnia , Velland, Pt.Maitland,…), dřevařský a papírenský průmysl (papírové výrobky, dřevovina,…Thunder Bay), potravinářský průmysl (soustředěn ve velkých městech a přístavech), elektrická energie, zemědělství (převažuje živočišná výroba, rostlinná-obiloviny), doprava(železnice, loďstvo, letecká doprava), zahraniční obchod (vývoz-51,4% dovoz-48,6%).

KANADA V ČÍSLECH:

Provincie Rozloha v km2 Počet obyv. v tis. Lidnatost obyv./km2 Hlavní městoObyv. v tis.
Alberta 661 185 2 545,6 3,8 Edmonton(617)
British Columbia 948 596 3 282,1 3,5 Victoria (71,2)
Manitoba 650 086 1 091,9 1,7 Winnipeg (617)
New Brunswick 73 437 723,9 9,9 Fredericton (44,4)
Newfoundland 404 517 568,5 1,4 St.John’s (95,8)
Nova Scotia 55 491 899,9 16,2 Halifax (114)
Ontario 1 068 582 10 084,9 9,4 Toronto (635)
Prine Edvard Island 5 657 129,8 22,8 Charlottetown (15,8)
Quebec 1 540 680 6 859,9 4,5 Quebec (168)
Saskatchewan 651 902 988,9 1,5 Regina (179)
Northwest Terriories 3 379 682 57,6 0,02 Yelowknife (11,8)
Yukon Territory 536 324 27,8 0,05 Whitehorse (15,2)
KANADA 9 976 139 27 296,8 2,7 Ottawa (314)

 

Etnické složení: Náboženství:

Katolíci 12,8 mil.
Anglikáni 850 tis.
Kanad.sj.círk. 730 tis.
Pravoslavní 470 tis.
Muslimové 350 tis.
Židé 340 tis.
Kanaďané britského původu 17,1%
Kanaďané franc. původu 9,5%
Rodilí Kanaďané 18,7%
Ostatního původu 28,5%
Čínského původu 3%
Jihoasijského původu 2,4%

 

Etnické složení: Náboženství:

Katolíci 12,8 mil.

Hodnocení referátu Kanada

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  30. červenec 2007
  5 008×
  781 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Kanada