Kolínsko

Kolínský okres dostal jméno podle největšího města Kolína.

KOLÍN – okresní město
Poloha: Polabí
15°12´12´´ východní délky
50°01´44´´ severní šířky
Rozloha: asi 2350 ha
Nadm. v.: nejnižší 192,5 m.n.m. (hladina řeky Labe při opuštění města)
nejvyšší 295,8 m.n.m. (Kolín Zibohlavy)
Počet obyv.: 31 289 (k 31.12.1996)
Charakteristika: - významný železniční uzel Praha Kolín Pardubice Česká Třebová
Praha Kolín Pardubice Havlíčkův Brod
- hospodářské a kulturní centrum středního Polabí
Řeka: Labe vtéká u Kolína do dlouhé široké polabské roviny. Má už za sebou Krkonoše, Hradecko a Pardubicko. Za Mělníkem protéká Českým středohořím, Českosaským Švýcarskem a opouští naše území. Okolo řeky jsou lužní lesy, louky, skupiny stromů a stará labská ramena.
Památky: Gotická radnice ze 14. stol., měšťanské domy v gotickém, renesančním a barokním slohu, gotický chrám sv. Bartoloměje (stavěn Petrem Parléřem v letech 1330 – 1399), městské hradby ze 13. stol. a Židovský hřbitov (náhrobky od roku 1418).
Historie:Město bylo založeno po roce 1253 při brodu přes řeku Labe. Po roce 1848 se stalo královským městem. Po pražském Josefovu to byla kdysi největší židovská osada v Čechách. Od vystavění železnice došlo k prudkému rozvoji průmyslu (závody: Rafinerie minerálních olejů, obchodní tiskárny, Tesla, Laktos aj.). V Kolíně končila do roku 1976 splavnost Labe. Dnes může být uhlí dopravováno po vodě k elektrárně v Chvaleticích.
Významné osobnosti: Mnozí kolínští rodáci zasáhli do historie naší země. Např. Jakub Krčín z Jelčan (regent rožmberského panství, stavitel rybníků). Ve 2. pol. 19. stol. byla světově proslulá kolínská kapela Františka Kmocha. Dosud se každoročně v červnu koná festival dechových orchestrů „Kmochův Kolín“.

PEČKY

Nadm. v.: 190 m.n.m.
Klima: mírně vlhké až kontinentální
Průměrná roční teplota: 8 – 9 °C
Počet obyv.: 4 500
Řeka: Výrovka
Historie: Krajina v Pečkách byla obydlena již v pravěku. Ve starých listinách se Pečky nazývají Pečky Podblatné nebo Podblatí. Ve starších dobách netvořily jednotný celek, ale byly rozděleny ve více majetníků z kruhu sousedících zemanů. Mezníkem ve vývoji Peček je rok 1844 (stavba první státní dráhy – Ing. Jan Perner – Olomouc Česká Třebová Pardubice Kolín Praha). Stanice v Pečkách měla název Poděbrady – Pečky. Byla cílem pravidelně dojíždějících poštovních vozů a dopravníků. Roku 1879 byla vesnice Pečky povýšena císařským rozhodnutím na městys. 6.3.1925 byl městys Pečky rozhodnutím vlády republiky povýšen na město.
Současnost: V současné době jsou Pečky poměrně průmyslovým městem okresu Kolín. Průmyslové podniky: závod ZPA, TONA-STANLEY, LIPKA, KOBLA, KOMET. Spojení Peček s okolím kromě Českých drah zajišťuje i autobusová doprava.

 

Nejvíce historických památek v tomto okrese může nabídnout město Kouřim.

KOUŘIM

Nadm. v.: 265 m.n.m.
Počet obyv.: 3000
Historie: Kouřim byla založena jako královské město kolem roku 1260. Ale už v 9. stol. je střediskem kmene Zličanů a koncem 10. stol. je zde postaven slavníkovský hrad. Zde nalezneme i kostel s kryptou, na zvonici pak obráceně zavěšené zvony. Kouřim patřívala až do 30ti leté války k nejpřednějším královským městům. Na čáslavském sněmu roku 1421 byl zástupce husitské Kouřimi dokonce zvolen za jednoho z dvaceti zemských vladařů. Kouřimští zůstali věrní husitství i po bitvě u Lipan roku 1434. Králi Zikmundovi se podrobili až po roce 1436. Asi jeden kilometr od města, na místě zvaném Stará Kouřim, archeologové odhalili slovanské sídliště, které ukazuje, jak žili a bydleli naši předkové před tisíci lety.
Současnost: Dnes je tu muzeum vesnice Kouřim, kde jsou vidět dřívější lidové stavby.

Hodnocení referátu Kolínsko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  5. srpen 2008
  3 780×
  548 slov

Komentáře k referátu Kolínsko