Litva

Litevská republika ( Lietuvos Respublika )
Hlavní město :Vilnius
Rozloha : 65 300 km2– největší z Pobalských rep.
Počet obyvatel :3,7 milionu ( 1997)
Litevci –81,3 % ,Rusové –8,4 % ,Poláci –7% , Bělorusové –1,5% ,ostatní – 1,8 %
Vyznání: římskokatolické , pravoslavné, evangelické , židoské a další
Vytvořená : 21.7.1940

Mezi větší města patří : Vilnius , Palanga, Klaipéda , Utena , Alytus ,Panevéžys

Poloha : přímořský stát obklopován Baltským mořem.Pobřeží má délku 99 km . Severní hranice s Lotyšskem je
610 km. Na východě a na jihu jsou nejdelší hranice a to s Běloruskem 724 km.Jihozápad Polsko –
110 km.Rusko – 303 km.
Rozdělení : na 10 krajů a 44 okresů .V zemi je 449 obcí

Reliéf: Celá země je tvořena nízkopoloženou rovinou – zvrásněnou ve třech oblastech hřebeny ledovcových
morén , které tvoří oblasti s charakterem vysočiny .Nejvyšší vrchol země je na JV Juozapiné ( 293,6 m)
- lesy 27,9 % plochy země
- více než 3000 jezer zabírá 1,5 % země

Protéká tudy přes 722 řek ,nejdelší řekou je Nemunas dlouhý 937 km ( z toho v Litvě 475 km)
* Merkis , *Vilija , * Nevežis ,*Minija
Podnebí: je přechodné mezi přímořským na západě( mírnější teploty) a kontinentálním ( s většími teplotními
rozdíly mezi létem a zimou) na východě . Jsou tu dlouhé zimy a relativně krátké vagetační období
(170- 200 dnů)

Průměrná roční teplota 6,7 °C
Průměrná teplota v červenci je 17 °C .
Průměrná teplota v lednu je – 4,9 C .
( výjimkou však není letní teplota nad 30 °C a zimní teplota pod – 32°C)
Roční srážky 744,6 mm

Zvířena: 11% celkové plochy zabírají chráněná území

 30 – regionálních parků
 5 – národních parků
 4 – přírodní rezervace – chrání močály s jejich specifickou faunou a flórou

Hospodářství :Před r. 1920 byla málo rozvinutá (převládalo zemědělství) , časem se začal rozvíjet i průmysl.
Mezi roky 1940 – 1972 vzrostla průmyslová výr. 39 – krát.

Zemědělství : pracuje v něm více než polovina obyvatel. Základem zemědělství je živočišná výroba,téměř
2/3 producentů pěstují krmiva .


Hlavní produkty - len, luštěniny , obilí ,cukrová řepa , ryby, brambory a zelenina.
- Rybolov ( mořský , sladkovodní )
- vyváží hlavně do : Běloruska , Ukrajiny , České republiky a na Slovensko

Chov : ovcí , koní a drůbeže


Průmysl: omezené nerostné zásoby , těžba stavebního materiálu (sádrovec ,vápenec , jíl, kámen , štěrk a písek)
Dolomit , jantar a minerální vody.Je závislá na dovozu.

Po získání samostatnosti v roce 1990 došlo k prudkému poklesu prům.výroby , od r.1995 se situace z
zlepšuje.

- potravinářský - ryby
- textilní
- strojírenství
- výroba telekomunikačních zařízení
- výrobky z ropy

Energetika: Dostatek energie -.Většinu elektrické en. Produkuje jederná el. v Ignalině , využívají se také
termální elektrárny pro topné systémy a el. zpracovávající zemní plyn.Primární energetické
zdroje ( zemní plyn , ropu a tuhá paliva)- dováží převážně ze zemí bývalého Sovětského Svazu.

Použitá literatura: Pobaltské republiky (Litva , Lotyšsko , Estonsko)
Jana Krutilová
Nakladatelství OLYMPIA a.s.
Klimentská 1 , 110 15 Praha 1 – v roce 2000
1 . vydání , 176 stran

Malá encyklopédia zemepisu světa
RNDr.Peter Mariot ,Csc.
Vydavatelstva OBZOR – BRATISLAVA
Štúrova 4 , Bratislava – v roce 1977
dotlač prvého vydania ( dotisk prvního vydání) ,560 stran

Hodnocení referátu Litva

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  19. leden 2008
  6 184×
  485 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Litva

gabča
všichni buďte rádi že máte internet