Lotyšsko

Lotyšská republika ( Latvijas Republika )
Hlavní město :Riga
Rozloha : 64 589 km2
Počet obyvatel :2 434 469 ( k 8.1 1998)
protestanti ( luteráni,adventisti a baptisti),katolíci,pravoslavní a židé

Je tvořeno z Lotyšů (57,1% ) ,Rusů (29,9%),Bělorusů(4,2%) ,Ukrajinců,Poláků a Litevců
Vytvořena : 21.7. 1940
Mezi větší města patří : Riga(790 600obyv.),Liepája , Ventspils ,Daugavpils ,Jelgava a Rézekne (40 500obyv.)

Poloha : Lotyšsko leží na pobřeží Baltského moře v SV Evropě.Ze západu a ze severu je Lotyšsko obklopováno Baltským mořem.Pobřeží má délku 500 km .Na severu sousedí s Estonskem ,na východě pak s Ruskem a Běloruskem a na jihu s Litvou .S Litvou má nejdelší hranici a to 610 km.

Rozdělení : na 7 samostatných měst a 26 okresů .kulturně se dělí na 4 kraje
Hlavní město –1)Riga, stř. a sev.- Vidzemsko 2)záp.- Kurzemsko ,3)jih-Zemgalsko,4)Latgalsko

Reliéf:Povrch je převážně rovinatý , záp. a vých. Část jsou pahorkovité a lesnaté s jezery a bažinami.
Více než polovina země má nadmořskou výšku menší než 100 m.
Nejvyšší bod je Gaiziňkalns (311,5 m) – leží ve Vidzemsku ve středu země.
Země je porostlá zejména jehličnatými lesy , celkem lesy zaujímají 43% plochy,močály – 10% ,vodní
nádrže 2-3% ,zemědělsky využíváno je 40% a města , vesnice a silnice zaujímají 4% země.

Protéká tudy přes 12 000 řek ,avšak jenom 17 jich je delších než 100 km.Největší řekou je Daugava-
1020 km. V Lotyšsku 357 km. Celkově nejdelší řekou v Lotyšsku je Gauja – dlouhá 452 km.Je tam okolo
3000 jezer :největší je Lubáns s plochou 81km2 , nejhlubší je Drídzis ( 65 m) a nejčistší Rázna(58km2)

Podnebí: je přechodné mezi přímořským na západě a vnitrozemským na východě . Podnebí je oceánské, mírných
šířek s narůstající kontinentalitou směrem na Východ. V létě je teplo ,jaro a podzim
Jsou mírné ,zima trvá od listopadu do poloviny března a bývá velmi studená.
Průměrná teplota v červenci je 16,7 °C.
Průměrná teplota v únoru je – 4,9 °C .
Celkově dost srážek ( max. v srpnu ) a v zimě jsou sněhové .

Zvířena: Lotyšsko má velmi zachovalé přírodní bohatství. Cca 40% Lotyšska je zalesněna a běžnými lesními
zvířaty jsou divocí kanci, vlci (800), hnědí medvědi, rysové (500) ale i losy (8.700). Důvodem těchto
dobrých podmínek pro zvířata je jednak vysoká zalesněnost, ale i způsob místního zemědělství, které
není tak intenzivní jako v západní Evropě. Z vodních savců bychom mohli jmenovat tuleně, kteří se
sdružují při pobřeží, vydry (4.000) a bobry (50.000), kteří si stavějí svoje hráze ve vnitrozemských
vodách. Lotyšsko je také domovem bílého čápa. Žije tu až 6500 páru, což je šestkrát více než v celé
západní Evropě. Příroda je ochraňována v Národním parku Gauja a NP Kemeri, 5 přírodních rezervací ,
11 krajinných parků a 189 chráněných ploch.

Hospodářství :je celkově v pobaltských rep. postiženo od rozpadu SSSR a snížením možností odbytu.První
Projevy vzrůstu od rozpadu v pol. 90 let se objevily v roce 1996.

Zemědělství : pracuje v něm většina obyvatel , po osamostatnění došlo jak v prům. tak v zeměd. K poklesu
výroby a HDP.Od roku 1997 došlo k mírnému nárůstu rostlinné výroby.
Hlavní produkty - mléko , maso ,vejce , obilí , brambory , zelenina , cukrová řepa a ryby.
Ke zvýšení produkce slouží státní podpora zemědělců ,který umožňuje dotace zeměď. ,
Úvěrem a dotacemi na nákup nových strojů.
- rybolov
- umělý chov ryb ( více než 80 % lososů je uměle vypěstováno v Baltském moři )
- vyváží hlavně do zemí bývalého SSSR


Průmysl:omezené nerostné zásoby , těžba stavebního materiálu (sádrovec ,vápenec , jíl, kámen , štěrk a písek)
Mají také omezené zásoby ropy a to v záp části a v Baltském moři.
Další přírodní zdroj je rašelina.

Po získání samostatnosti v roce 1991 došlo k hlubokému poklesu výroby až na 1/3 původního objemu.
Díky privatizaci a přísunu zahraničního kapitálu se pokles v roce 1996 zastavil a začala opět růst výroba.

- strojírenství
- elektrotechnický průmysl (optická vlákna, osvětlení , železniční zabezpečení,žárovky,nářadí apod.)
- co se týče vývozu je důležitý lehký prům. –výr. oblečení, obuv ,a zpracovávají len a bavlnu.
- Chemický prům. – výroba chemických látek , barev a laků, plastů a technické pryže
- Farmaceutický prům. – kosmetika
- Dřevozpracující prům. –těžba dřeva ,výr. nábytku
- Sklářství a gumárenství
- Papírenský prům.
- Potravinářský prům. – zpracovávání masných výr. , mléčných a rybích , výr. pečiva , cukru
- Cukrárenské výr., výr. alkoholických i nealkoholických nápojů a tabákových výr.

Energetika: dovoz ropy , plynu a energetických výr. hlavně z Ruska , ale také z Norska

Použitá literatura: Pobaltské republiky (Litva , Lotyšsko , Estonsko)
Jana Krutilová
Nakladatelství OLYMPIA a.s.
Klimentská 1 , 110 15 Praha 1 – v roce 2000
1 . vydání , 176 stran

Malá encyklopédia zemepisu světa
RNDr.Peter Mariot ,Csc.
Vydavatelstva OBZOR – BRATISLAVA
Štúrova 4 , Bratislava – v roce 1977
dotlač prvého vydania ( dotisk prvního vydání) ,560 stran

Hodnocení referátu Lotyšsko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  20. říjen 2007
  8 229×
  771 slov

Komentáře k referátu Lotyšsko

Douo\3
love