Lucembursko - Lucemburské velkovévodství

Lucemburské velkovévodství - vnitrozemský stát v západní Evropě.
Rozloha: 2 586km2
Počet obyvatel: 409 000
Hustota zalidnění: 158 obyvatel/km2
Hlavní město: Luxembourg
Úřední jazyk: není definován, hovoří se francouzsky, německy, lucembursky
Měnová jednotka: 1 lucemburský frank (LUF) = 100 centimů
Administrativní členění: 12 kantonů
Povrch - na severu zasahují výběžky Arden - nejvyšší vrchol Huldange 559m, na jihu pahorkatiny a nížiny.
Největší řeka je hraniční Mosela s přítokem Sure.
Podnebí - mírné, přechodné mezi oceánským a kontinentálním
Obyvatelstvo - Lucemburčané 70%, Portugalci 11%, Italové 5%, Francouzi 3%.
Naboženství - hlavně římskokatolické 93%
Vysoce vyspělý průmyslový stát, významné finanční centrum.
Zemědělství - pěstuje se ječmen, pšenice, brambory, vinná réva; intenzívní chov skotu.
Těžba sádrovce, v roce 1981 zastavena těžba železné rudy.
Průmysl - hlavně hutnictví železa z dovážených rud, dále chemický, strojírenský, potravinářský.
Hustá dopravní síť.
Cestovní ruch - nejznámější je asi hlavní město Luxembourg, kde nalezneme muzea, divadla, Univerzitu z roku 1958, historické jádro je součástí světového kulturního dědictví - hlavně gotická katedrála s hrobem Jana Lucemburského, velkovévodský palác aj.
Od roku 1948 členem BENELUXU a stojí v čele evropské integrace.
Lucembursko sousedí s Německem, Francií, Belgií.
Lucembursko je konstituční monarchie v čele s velkovévodou ( v současnosti Jean), jehož trůn je dědičný.
Zákonodárným sborem je jednokomorová Poslanecká sněmovna - 60 poslanců, funkční období 5 let. V čele výkonné moci je velkovévoda, uskutečňuje ji však vláda jmenovaná velkovévodou, ale zodpovědná parlamentu.

Hodnocení referátu Lucembursko - Lucemburské velkovévodství

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  20. červen 2008
  3 836×
  211 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Lucembursko - Lucemburské velkovévodství