Lucembursko

Lucembursko je jednou z nejmenších zemí Evropy. Jedná se o velkovévodství s hlavním městem Lucemburk. Hlavním zdrojem financí je bankovnictví a těžba železné rudy s návazností na hutnictví železa a oceli. Lucembursko je zakládající člen Evropské unie.

Povrch a podnebí

Lucembursko leží na hranicích Belgie, Německa a Francie. Povrch je vesměs nížinný, ze severu zasahuje pásmo Arden. Podnebí je mírné, velmi podobné podnebí Belgie, tedy částečně oceánské s projevujícími se prvky kontinentality.

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo mluví několika jazyky, většina francouzsky a německy, částečně i anglicky. V Lucembursku žije 412 000 obyvatel, což činí hustotu zalidnění asi 159 obyvatel na km2. Hrubý domácí produkt je značně vysoký, a to 27 600 USD. Vévodský trůn je dědičný, nyní panuje Nassavský rod.

Hospodářství Lucemburska

Lucemburské velkovévodství je bohaté na železnou rudu, čehož tamější vláda hodně využívá. Část je zpracovávána, část vyvážejí do Belgie v rámci Beneluxu. V návaznosti na tuto těžbu se v zemi rozvinulo hutnictví železa a oceli.

Zemědělství je zaměřeno na produkci tradičních plodin jako je obilí, brambory, vinnou révu. Chová se skot na mléko.

Asi 300 bank a dosti benevolentní zákony umožňují velký rozvoj bankovnictví, což využívají především zahraniční zákazníci. Z Lucemburska se stává druhé Švýcarsko.

Doprava v Lucembursku

Doprava je vysoce rozvinutá, stejně jako v ostatních státech Beneluxu.

Zajímavosti

Z Lucemburska pochází rod Lucemburků, ze kterého Jan Lucemburský a jeho potomci vládli Českým zemím. Nejvýznamnějším z nich se stal Karel IV., jenž se zasloužil o rozkvět naší země. České země byli v tomto období srovnatelně vyspělé s Evropskými mocnostmi.

Hodnocení referátu Lucembursko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  19. listopad 2007
  6 041×
  249 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Lucembursko

Kio
:)
baruš
je toho trochu málo ale jinak OK
liduš
je to fakt povedenej referá
aneta
je to supéééééééér referát