NATO

North Atlantic Treaty Organization (NATO)

Severoatlantická Aliance (NATO) byla založena 4.dubna 1949 ve Washingtonu na základě Severoatlantické smlouvy, kterou podepsalo 12 nezávislých států. Smlouva zaručovala všem zúčastněným státům pomoc v případě napadení. Během let se k Severoatlantické Alianci připojily další evropské státy.

Členskými zeměmi (19) jsou Belgie, Česká republika (od r. 1999), Dánsko, Francie, Island, Itálie, Kanada, Lucembursko, Maďarsko (od r. 1999), Nizozemsko, Norsko, Polsko (od roku 1999), Portugalsko, Řecko (od roku 1952), Turecko (od r. 1952), Spojené státy, Spolková republika Německo (od r. 1955) Španělsko (od r. 1982) a Velká Británie.

Politické cíle a základní úkoly Aliance

NATO je organizace, která má za hlavní úkol politickou a vojenskou spolupráci všech jejích členů. Všichni členové Aliance jsou povinni chránit svobodu, společné dědictví a kulturu svých národů, založenou na zásadách demokracie, svobody jednotlivce a právního řádu.

Aliance je ztělesněna spoluprací mezi jejími evropskými členy a Spojenými státy americkými a Kanadou. Hlavním důvodem přátelství mezi evropskými a severoamerickými členy Aliance je plnění politických cílů, vojenské spolupráce a spoluprací při tvorbě obranného systému, konzultacemi o ekonomii, vědě, životním prostředí či na dalších problémech a úkolech. V dobách studené války se NATO soustředilo především na zlepšování a udržování společné obrany. Dnes se zaměřuje na vytváření stability v Evropě na základě společného řízení a zajišťování míru.

Cílem NATO je zajistit bezpečnost všem svým členům. Dnes, po skončení jak „studené války“ tak rozdělené Evropy, je Aliance připravena spolupracovat na zajištění bezpečnosti v celé Evropě . Aliance také změnila svoje politické a vojenské složení tak, aby je bylo možné využít při řešení krizových i mírových úkolů ve spolupráci se státy, které nejsou členy NATO, a s dalšími mezinárodními organizacemi.

Členové Aliance jsou zavázáni k vzájemné ochraně. To znamená, že ozbrojený útok proti jednomu ze členů Aliance v Evropě či v Severní Americe by měl být brán jako útok proti všem jejím členům.

Rozhodnutí v rámci NATO jsou utvářena na základě souhlasu poté, co proběhnou diskuse a porady mezi členskými státy. Všechna rozhodnutí, která jsou uskutečněna pod záštitou NATO, musí být schválena všemi členskými státy Aliance. Ze stejného důvodu může NATO zahájit akci pouze v případě, že ji odsouhlasí všechny členské státy.

Hodnocení referátu NATO

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  20 246×
  356 slov

Komentáře k referátu NATO

tralalá
Karolino. Mě snad vomejou. V EU je 28 států, ne v NATO!
Tomas
Tak si to oprav :D
Karolina
Nemáte tam správně členské země, je jich 28 !!!!!!