Navigace

První evropští badatele nacházeli cestu do neznámých moří tak, že se plavili podél pobřeží do jednoho orientačního bodu ke druhému. Jakmile se ale lodě plavily z dohledu země, potřebovali spolehlivější navigační metody. Navigace je umění vést loď správným směrem z jednoho místa ke druhému.
Prvním navigátorům pomáhala sama příroda. Ve středověku si uvědomovali, že si mohou vypočítat, jak daleko na sever nebo na jih podle polohy Polárky a sledování pohybu Slunce- Do XV. Století – doby velkých evropských výprav po mořích- bylo vyvinuto pouze několik navigačních přístrojů. Například kompas, který umožňoval lodím, aby pluli daným směrem, a astroláb nebo kvadrant pomáhaly vypočítat polohu lodě. Tyto přístroje pracovali většinou přibližně a nepřesně, ale jakmile se cestování po moři stalo běžnějším jevem, navigační přístroje se začaly zdokonalovat.

Zem. šířka a délka
Podle zeměpisné šířky začali námořníci vypočítávat polohu své lodě již ve středověku. Zeměpisnou šířku si mohl námořník vypočítat podle výšky Slunce v poledne nebo podle výšky Polárky v noci. Metoda pro výpočet zeměpisné délky byla zavedena mnohem později-ve XVIII. století, kdy byly vynalezeny první lodní hodiny, časoměr. Nejjednodušší způsob, jak vypočítat zeměpisnou délku bylo porovnat místní čas s časem v Greenwichi na nultém poledníku

Kompas
Země má dva magnetické póly, které leží blízko severního a jižního pólu. Proto bude magnetická střelka při volném pohybu vždy směřovat k magnetickým pólům. Na tomto principu pracuje magnetický kompas. V Evropě se magnetický kompas objevil přibližně v roce 1200n.l. Kompasy se používali na palubách lodí, aby pomohli námořníkům určit směr, kterým se plavit. Střelka kompasu se dostávala do blízkosti jiných železných těles a lodě tak často bloudily.

Astroláb

Země má dva magnetické póly, které leží blízko severního a jižního pólu. Proto bude magnetická střelka při volném pohybu vždy směřovat k magnetickým pólům. Na tomto principu pracuje magnetický kompas. V Evropě se magnetický kompas objevil přibližně v roce 1200n.l. Kompasy se používali na palubách lodí, aby pomohli námořníkům určit směr, kterým se plavit. Střelka kompasu se dostávala do blízkosti jiných železných těles a lodě tak často bloudily.

Ve XX. Století se navigační metody nesmírně zdokonalily. V roce 1908 byl vynalezen giroskopický kompas. Ukazuje vždy na sever a nelze jen zmagnetizovat. Avšak největším vynálezem, pokud jde o navigační přístroje, byl kolem roku 1900 vynález rádia. Časoměr, který byl v XVIII. století tak důležitý, je nyní zbytečný, protože čas se vysílá v rádiu. Rádio také umožňuje lodím komunikovat mezi sebou. V současnosti si mohou lodě kdekoli na světě oveřit polohu pomocí družice.

Hodnocení referátu Navigace

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. červen 2008
  3 676×
  404 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Navigace