Kryštof Kolumbus

Proč nepřepluli evropští badatelé Atlantský oceán už před rokem 1492?Důvodem bylo že lodě vyráběné do 15. stol. byly pro dlouhé oceánské plavby příliš primitivní.Vikingové sice na svých otevřených válečných veslicích byli schopni dosáhnout Severní Ameriky dokonce o 500 let dříve, avšak mohlo se jim to podařit jen díky tomu, že si plavbu rozdělili na kratší úseky – Irsko, Island, Grónsko, Severní Amerika.Na dálný východ se přesto vypravilo několik neohrožených Evropanů.První pokusy uskutečnili Portugalci.Právě v té době es začalo uvažovat o tom, že by možná bylo jednodušší vyplout do Číny směrem na západ přes Atlantský oceán.V roce 1485 přišel ke španělskému dvoru mořeplavec

Kryštof Kolumbus

Narodil se 25.8. až 30.10. 1451 a zemřel 20.5.1506.Původně námořník a faktor významného bankovního domu v Janově.Do roku 1478 Kolumbus uskutečnil první plavby po Atlantiku, jednu podél Irska na Island a druhou na ostrov Madeira.Během těchto dobrodružství se Kolumbus vzdělával v umění navigace a pozorně pročítal zeměpisná a cestopisná díla.Číst a psát se naučil v otcově obchodě.V roce 1485 se Kolumbus přestěhoval do Španělska ,kde strávil sedm únavných let během kterých se snažil prosadit svůj plán.V lednu 1492 byl povolán zpět a konečně dostal příležitost.Kolumbus vyplul ze španělského Palosu 3.8.1492 s karavelami Santa Maria (ta později ztroskotala), Nina a Pinta.Dohromady plulo méně něž sto mužů.Na Kanárských ostrovech nabrali další zásoby a změnili oplachtování Nini. 6.9. vypluli dále.9.10. změnil Kolumbus kurs směrem na jih a modlil se , aby přistál u čínského pobřeží. V pátek 12. října 1492 ve 2 hodiny v noci, 37 dní po vypluti z Kanárských ostrovů, začal na palubě Pinty námořník volat: ,,Tierra!Tierra!“ Mnoho let se věřilo, že San Salvador je ostrov Waiting ležící na jihu Bahamského souostroví.Postupem času se ale zjistilo, že prvním ostrovem na němž Kolumbus přistál, byl spíše ostrůvek Samana, ležící dál na jihovýchod.Téměř další tři měsíce vedl své lodě mezi ostrůvky.Jedné předvánoční noci ztroskotala San Maria u břehů ostrova, který byl Kolumbovým nejdůležitějším objevem.Jednalo se o ostrov Haiti, ležící východně od Kuby, který Kolumbus nazval Španělským ostrovem.Dříví z vraku použil na vystavění malé pevnosti Naviad.V lednu 1493 se Kolumbus s nákladem vzorků zlata a skupinkou vyděšených ,,Indiánů“vydal zpátky do Španělska.V pevnosti zanechal třicet devět mužů.Na rozdíl od snadné plavby západním směrem působila zpáteční cesta, jako děsivý přízrak. 18. února 1493 bouří poškozená Nina kotví u ostrova Santa Maria na Azorách.V březnu doplul do Lisabonu a v dubnu konečně stanul v Barceloně.Návrat do Španělska z úspěšné první plavby byl nejvýznamnějším okamžikem Kolumbova života.Španělský král a královna ho zahrnuli poctami a tituly a vydali příkaz, aby se začala připravovat druhá výprava.Druhá Kolumbova výprava byla mnohem rozsáhlejší než první.Účastnilo se jí sedmnáct lodí(včetně Nini) a více než 1300 mužů.Pro druhé přeplutí Atlantiku zvolil Kolumbus mnohem jižnější trasu, která ho 3.11.1493 po pouhých 29 dnech přivedla k ostrovu Dominika v Malých Antilách.22.11 doplul k Hispaniole.Třicet devět Španělů, kteří zůstali v pevnosti, bylo zabyto a pevnost lehla popelem.24.4.1494 Hispaniolu opustil, aby pokračoval v průzkumu.Na počátku léta roku 1496 se vydal do Španělska.Potřetí přeplul Atlantik v červenci 1498 ještě jižněji něž při předchozích výpravách, protože věděl, že země nejbohatší na zlato nalezne v tropech. 31.7.1498 dopluli na Trinidadu, nejjižnějším ostrovu Karibského moře.Jen několik dní plavby byl nyní vzdálen Kolumbův nejvýznačnější objev: světadíl Jižní Amerika.V létě roku 1500 připlul na Hispaniolu Francisco de Bobadilla, aby Kolumba a jeho bratry zatknul.Byl to nejhorší okamžik Kolumbova života, ale ne konec jeho kariéry.Ve Španělsku byl Kolumbus ihned propuštěn na svobodu.Na souostroví měl nyní zákaz přistání a mohl se tam vrátit až poté, co byl zvolen nový gubernátor, který se na Hispaniolu vydal až v únoru roku 1502 teprve pak dostal Kolumbus svolení vyplout na čtvrtou plavbu.Nazval ji: ,,Plavba o vše“Za 21 dní dosáhl z Kanárských ostrovů až do Západní Indie.Na konci července roku 1502 opět dosáhl amerického pobřeží u východního konce Honduraského zálivu.Na konci roku 1502 se Kolumbus se svými loděmi nacházel u pobřeží Veragui, kde našel značné množství zlata.1.5.1503 Kolumbus naposledy opustil Americké pobřeží, protože trupy lodí byly proděravěné od červů a snažil se dostat zpět na Hispaniolu.Ztroskotal však na Jamajce, kde skončila,, Plavba o vše!“ Po měsících strádání se nejoddanější důstojník Diego Mendez rozhodl, že na Hispaniolu dopluje na kanoi.Guvernátor odmítal paslat pro Kolumba loď dokud nedorazí další zásoby.Nakonec se 17.11.1504 dostane do Španělska, kde zjistí, že královna Isabela umírá.Když se Kolumbus vrátil celých osmnáct měsíců prosil krále Ferdinanda, aby mu přiznal peněžitý podíl na zisku.Král mu tento podíl nechce dát, ale po dlouhé době mu peníze za Hispaniolu vyplatí.20.5.1506 Kolumbus umírá v přesvědčení, že jako první Evropan našel západní cestu do Indie, ale netušil, že byl prvním Evropanem v americe.Nikomu však nestálo za námahu, aby jeho smrt zanesl do spisů.

Hodnocení životopisu Kryštof Kolumbus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 645×
  838 slov

Komentáře k životopisu Kryštof Kolumbus