Kryštof Kolumbus

Dobrodruh, jenž pro Evropu objevil "Nový svět", zemřel, aniž tušil, že světadíl, který nalezl, není ten, který hledal.

Ital Kryštof Kolumbus se narodil 25. 8. 1451 v Janovské republice, která v té době představovala významné středisko zámořského obchodu.Stejně jako jeho otec se vyučil tkalcem, ale již ve 14 letech odešel, aby se stal plavčíkem. Již od ranného dětství toužil po objevování. V roce 1502 napsal : "Již od nejútlejších let se plavím po moři a plavím se dodnes. Je to povolání, které láká všechny, kdo touží pátrat po tajemstvích světa." Poté se Kolumbus stal námořníkem a jeho hlavním cílem bylo najít námořní cestu do Indie. Nevyřešenou otázkou však bylo, kdo mu poskytne prostředky k uskutečnění cesty. Nejprve požádal Portugalsko,ale když mu ani po šesti letech nebylo králem Janem II. vyhověno, obrátil se na Španelsko. Podnikl řadu menších cest ještě před tím, než mu po sedmi letech únavného prosazování dal konečně šanci španělský král Ferdinand I. Aragonský a královna Isabela Kastilská. Kolumbus vyplul ze španělského Palosu 3. srpna 1492. Posádky lodí Santa Maria, Nina a Pinta tvořilo dohromady kolem 100 mužů. Dva měsíce po vyplutí musel Kolumbus změnit směr na Jih, aby zabránil vzbouření námořníků, kteří se obávali,že se nedostanou zpět do vlasti. Změna kursu a přesvědčivější znamení povzbudilo

námořníky natolik, že byly ochotni v plavbě setrvat ještě další dva dny. A pak v pátek 12. října 1492 zvolal námořník na palubě Pinty: "Tiera"! (země)! Poté,co Kolumbus vztyčil prapor, přišli cizince přivítat obyvatelé ostrova, kteří neměli žádné oblečení. Byly to kmeny Inků, Mayů a Aztéků. Kolumbus dospěl k názoru, že jsou na jednom z 1500 ostrůvků u Číny. Šlo ale jen o ostrov San Salvador na souostroví Baham, který považoval za Indii. Proto jeho obyvatelé nazval "Indiány". Plul však dál a objevil další ostrov Kubu. O tomto ostrově se domníval, že
leží při pobřeží Japonska,posléze však usoudil, že se nachází u břehu Číny. Další ostrov pojmenoval Espanola, protože mu silně připomínala Španělsko. Kolumbus tam založil kolonii a ponechal v ní 38 mužů.Témeř ještě pak další tři měsíce vedl opatrně své lodě bludištěm ostrůvků a útesů, když nakonec 15. března 1493 připlul zpět do španělského přístavu Palos, kam přivezl koření, papoušky a pár narychlo pochytaných domorodců jako důkaz. Jeho příznivci, král Ferdinand a královna Isabela, jej slavnostně přivítali a přiznali mu titul: " Admirál moří a oceánů, místokrál a guvernér ostrovů, jež objevil v zemích indických ". U barcelonského dvora o měsíc pozdějí Kolumbus potvrdil, že přistál u břehů Číny.To byl samozřejmě naprostý omyl. Aniž si to uvědomoval, dokázal něco mnohem závažnějšího - dosáhl okraje dvou kontinentů, které ležely mezi Evropou a východem. Kolumba však tato utkvělá myšlenka nikdy neopustila.Poháněla ho tatáž paličatost, která ho dovedla k úspěchu a nakonec způsobila i jeho pád. Při své další plavbě v letech 1493 - 1496 proplul kolem ostrovů v Karibském moři opačným směrem a zjistil, že osadníky, které zanechal na Espanole, povraždili Indiáni. Osídlil tedy ostrov znovu a do deníku zapsal o nových věcech, které zde spatřil. U západního cípu Kuby si povšiml, že se země nakřivuje směrem k Jihu. Představoval si, že právě odplouvá z Číny. V této výpravě přistál jen na pobřeží Portorika, Malých Antil a Jamajky azpět do Španělska přivezl jen tabák a syfilis.Při jeho třetí výpravě v letech 1498 - 1500 objevil Kolumbus Trinidad a obrovské ústí řeky Orinoko, mátlo ho však, že se mu nedaří nalézt cestu na západ. Pevnina vypadala jako nějaký nový kontinent,to si ale odmítl připustit.

Prohlašoval, že Orinoko nevytéká z nového světadílu, nýbrž vytéká z pozemského ráje,kde žijí lidé v blaženosti, jaké původně zakusili Adam s Evou. Z této výpravy se však ale nakonec vinou svárů v kolonii vrátil domů v řetězech. Avšak o dva roky později znovu používal královské přízně a vyplul na svou závěrečnou plavbu, kterou nazval: "O vše - věděl". Na této poslední výpravě v letech 1502 - 1504 doplul na pobřeží Hondurasu, Nikaraguy, Kostariky a Panamy.

Zpět do Španělska se dostal až na podzim roku 1504 a záhy se dozvěděl, že královna Isabela umírá.

Kolumbus zemřel ve Španělsku 20.5. 1506 ve věku 55 let. Sešel a jeho úspěchy téměř zastínili portugalští objevitelé, kteří obepluli Mys dobré naděje a otevřeli námořní cestu do Indie. Kolumbus zemřel aniž pochopil, že objevil "nový svět", jenž běh starého známého života změnil jednou pro vždy.

Hodnocení referátu Kryštof Kolumbus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  14 119×
  729 slov

Komentáře k referátu Kryštof Kolumbus

Albert Einstein
Já si myslím že tato prezentace se povedla, ale soudím že lidstvo jeste nepřišlo na můj noví vynález Hipno Hiperické plle plé ala olé bueno peraverta snad to nejaký vjedec přečte