Nízké Tatry

Toto pohoří se táhne v délce 80 km ze západu na východ mezi malebnými údolími řek Váh a Hronu. Od Slovenského Ráje jsou odděleny sedlem Popová, od Velké Fatry sedlem Donovaly. Nejvyššími vrcholy jsou Ďumbier (2043), Chopok (2024) a Chabanec (1955) s jedinečnými vyhlídkami na Pohoří a údolí Slovenska. V roce 1978 byly Nízké Tatry na ploše 81 095 vyhlášené Národním parkem. Nejzachovalejší části přírodních ekosystémů na území Národního parku jsou vyhlášené za maloplošné chráněné území různých kategorii. V současné době je na území NAPANT a jeho ochranného pásma vyhlášených 10 národních přírodních rezervací, 10 přírodních rezervací, 1 chráněný areál, 5 národních přírodních památek a 6 přírodních památek.

Z geologického hlediska patří Nízké Tatry do skupiny tzv. jádrových pohoří. Znamená to, že obsahují vlastně krystalické jádro. Na obvodě se nachází pásmo složené převážně z druhohorních hornin. V čase horotvorných pohybů se žulové komplexy na hlavním hřebenu se porušily a na zlomech se vytvořili menší rudné ložiska. Severní okraj krystalického masívu lemuje úzké pásmo usazených hornin, které se usadili v pravěkém moři.

Flora a Fauna
Dominujícím rostlinným společenstvím na území je les, který pokrývá asi 70% z celkové rozlohy. Smíšené lesy s bukem, jedlí a smrkem převládají v západní části. Pestrou vegetaci střetneme i tam, kde byl les vysekám a nahrazen pasekami a loukami. Na území NAPANT můžeme najít i vzácné druhy rostlin, které se na Slovensku jinde nevyskytují.
Živočišná říše v Nízkých Tatrách je zastoupena téměř všemi západokarpatskými horskými druhy. V lesích žije velké množství jelenů, divočáků a srnek. Ze šelem zde žijí kuny, lasičky, rys a liška. Příznivé podmínky pro život tu má také medvěd hnědý.

Cestovní ruch
Nízké Tatry jsou po Vysokých Tatrách druhým nejnavštěvovanějším pohořím Slovenska. V posledních letech zde vniklo množství nových, hotelů, autokempinků, sedačkových výtahů a vleků, středisek turistiky a cestovního ruchu. Hotely, chatkami a chatami se nejlepší vybavené střediska turistického ruchu nachází uprostřed Nízkých Tater.
Lyžování – Nejlepší lyžařské terény jsou na severních a jižních svazích Chopka. Zde jsou lyžařům k dispozici lyžařské vleky, velký výběr sjezdovek různé náročnosti. Zimní turistiku na lyžích umožňuje tyčové značené. Lyžařské terény jsou lehko přístupné.
V letní sezóně dominuje pěší turistika. V téměř nedotknutelných lesích je možno podnikat mnohé zajimavé pěší túry. Pro turistu je přitažlivý úsek hřebenovky od Chopka k Čertovici, který poskytuje nádherné výhledy do nízkotaterských dolin. Na Chopok vede sedačkový výtah z jížní strany. Obzvlášť přitažlivá pro rybáře a všechny milovníky ticha v přírodě je dolina Černého Váhu v jehož přítoku je spousta ryb.
Rekreační pobyt v Nízkých Tatrách je nejvýhodnější v létě a na jaře. Zimní sezóna trvá od prosince do dubna.

Hodnocení referátu Nízké Tatry

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  30. červenec 2008
  4 248×
  425 slov

Komentáře k referátu Nízké Tatry