Nizozemsko

Nizozemí, země tulipánů, je parlamentní monarchií v čele s královnou Beatrice. Tato země je s Belgií a Lucemburskem zakládajícím členem Evropské unie. Holandsko je největší vývozce zemního plynu v Evropě, který těží v Severním moři.

Povrch a podnebí

Povrch Nizozemí je z jedné čtvrtiny pod hladinou moře. Tato území byla zušlechťována speciálními metodami vyvinutými Holanďany. Těmto vysušeným plochám se říká poldry a jsou vhodné pro zemědělství. Na území Nizozemí se nevyskytují žádné hory, jedná se nížinou oblast. Podnebí je oceánské s dostatečným přísunem srážek z Atlantiku. Nizozemím protékají dvě významné řeky a to především Rýn a Mhasa. Tyto řeky i přímořské oblasti jsou propojeny velkým množstvím kanálů.

Obyvatelstvo

Stejně jako Belgie je Holandsko hustě zalidněné. Tato zemička je jednonárodnostní stát s velkým počtem imigrantů. V Nizozemí žije asi 10% Židů. Největšími centry jsou Amsterdam a Rotterdam. V Holandsku je jedna z jádrových oblastí Evropy nazvaná Randstat Holland.

Hospodářství

Holandsko je průmyslový stát s velkým množství těženého zemního plynu ze severního moře. Mají málo ropy a musí ji dovážet. Malé zásoby černého uhlí, ale těží také sůl a kaolín. Na tomto území se nachází také rašeliniště.

Průmysl je spjat s domácími nerostnými surovinami a s dováženou ropu. Hlavní část hospodářství se zaměřuje na strojírenství (stavba lodí, průmyslově hospodářské stroje), dalšími odvětvími jsou elektronika (Philips), elektrotechnika, petrochemie (Shell).

Zemědělství se zabývá pěstováním květin, hlavně tulipány, narcisy, lilie, hyacinty. Jde o 60% světové produkce. Jde o oblast kolem města Leiden. Nizozemci jsou vývozci mléčných výrobků, masa, květin a vajec. Dále pěstují pšenici, cukrovou řepu, krmné plodiny. V provincii Frisco, jenž má zemědělský charakter, se chová skotu, tvorba sýru a mléka.

Energetický průmysl založen na těžbě zemního plynu, dovážené ropě a v některých oblastech na spalování rašliny.

Doprava a zajímavosti

Doprava je také na vysoké úrovni stejně jako u všech dalších zemích Beneluxu.

Přístav Rotherdam je díky své poloze největší přístav Evropy. Díky poloze v deltě Rýna soustřeďuje říční přepravu z velké části Evropy. Roční překlad 300 miliónů tun. Další známý přístav je Amsterdam.

Doprava je námořní, letecká (letiště SCHIPHOL je čtvrté největší na světě, letiště leží pod úrovní hladiny moře).

V Haagu je sídlo vlády a královny i parlamentu. Toto sídlo nemá status města, říká se mu "největší vesnice Evropy". Jsou to i lázně. Město Amsterdam je z části pod úrovní hladiny moře, historické domy stojí na pilotech.

Centrem turistického ruchu je sladkovodní Usilmerské jezero.

Hodnocení referátu Nizozemsko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  19. červenec 2008
  6 653×
  392 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Nizozemsko