Nizozemsko - Nizozemské království

Nizozemské království - stát v západní Evropě u Severního moře.
Rozloha: 41 863km2 včetně vodních ploch, které zaujímají 7 587km2
Počet obyvatel: 15,4 milionů
Hustota zalidnění: 368 obyvatel/km2
Hlavní město: Amsterdam
Sídlo vlády: Haag
Úřední jazyk: nizozemština
Měnová jednotka: 1 nizozemský gulden (NLG) = 100 centů
Administrativní členění: 12 provincií
Povrch - nížina, která leží zčásti pod úrovní mořské hladiny, pouze na jihovýchodě v provincii Limburg přechází v pahorkatinu Vaalserberg 321m.
Podnebí je mírné, oceánské, značně vlhké a větrné.
Hlavní řeka je Rýn, která vytváří rozsáhlou deltu s rameny Ijssel, Lek, Waal a dělí pevninu na velké ostrovy; s polu s řekami Maas a Šelda ústí do Severního moře. Síť kanálů.
Obyvatelstvo - Nizozemci s Frísy 95%, cizinci 5% (hlavně Turci a Maročané)
Náboženství - římskokatolické 34%, protestantské 22%, muslimské 4%, ateisté 40%
Nizozemsko sousedí s Belgií a Německem.
Hospodářsky vyspělý stát s rozvinutým průmyslem a intenzívním zemědělstvím.
Zemědělství - svou úrovní mechanizace, chemizace a produktivitou práce patří k nejvyspělejším na světě; převládají rodinná hospodářství; pěstují se brambory, cukrová řepa, pšenice, ječmen, zelenina. Rozsáhlé ovocnářství a zahradnictví - vývoz řezaných květin a květinových cibulí. Dominantní je ale živočišná výroba - chov prasat, skotu a drůbeže; lov ryb a měkkýšů.
Těžba ropy a zemního plynu.
Průmysl - strojírenský, elektrotechnický, hutnický, chemický, petrochemický, potravinářský, textilní, broušení diamantů.
Významná tranzitní přeprava - přístav Rotterdam je největší na světě.
Pro turisty velice lákavá země - větrné mlýny v Kinderdijku, město Delft proslavené výrobou keramiky - delftská fajáns, královské město Haag, květinové zahrady v Keukenhofu, skanzen Zaanse Schans - ukázky výroby sýrů a dřeváků, krásný je rovněž Amsterdam, Leiden s nejstarší holandskou univerzitou, sýrařské městečko Eidam, rybářské Volendam aj.
Je členem EHS, EU, NATO.
Nizozemsko je konstituční monarchie v čele s králem (trůn je dědičný v mužské i ženské linii podle zásady prvorozenosti; v současnosti královna Beatrix I.).
Zákonodárným sborem jsou dvoukomorové generální stavy. První komora je Senát (75 členů, funkční období 4 roky), druhou komoru tvoří Poslanecká sněmovna (150 členů, funkční období 4 roky). Výkonná moc je v rukou krále a vlády v čele s předsedou.

Hodnocení referátu Nizozemsko - Nizozemské království

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  23. říjen 2007
  4 240×
  323 slov

Komentáře k referátu Nizozemsko - Nizozemské království