Norsko - Norské království

Norské království - leží v severní Evropě na Skandinávském poloostrově a přilehlých ostrovech
Rozloha: 323 878 km2
Počet obyvatel: 4,4milionů
Hustota zalidnění: 14 obyv./km2
Hlavní město: Oslo
Úřední jazyk: norština
Měnová jednotka: 1 norská koruna (NOK) = 100 řre
Administrativní členění: 19 krajů
Země s nejvíce členitým pobřežím v Evropě; četné fjordy (=údolí ledovcového původu zatopené mořem a zasahující hluboko do pevniny - např. Sognefjord 220km, Hardangerfjord 190km aj.).
Celou zemi prostupuje Skandinávské pohoří s nejvyšší horou Galdhřpiggen 2 469m n.m. a s ledovci - Jostedalsbre 500km2.
Podnebí: mírné, přímořské, s dostatkem srážek, v horách drsné
Řeky jsou krátké a vodnaté, s velkým spádem, peřejemi a vodopády; nejdelší je Glomma, která ústí do dánských úžin
Hodně jezer - Hornindalsvatnet hluboké 604m(nejhlubší v Evropě
Mjřsa - největší v Norsku - 368 km2
Velké plochy polární tundry a pustin na severu, na jihu jehličnaté lesy
17 národních parků - chráněno 12% území, k největším patří Sřr Spitsbergen 4 673km2,
Hardangervidda 3 430km2, a nejstarší Rondane 572km2
Obyvatelstvo: 97% Norové, na severu menšiny Finů a Laponců, ve městech žijí cizinci
Náboženství protestatntské - 88%luteráni, menšiny římskokatolické a muslimské
Hospodářsky vyspělý stát - využívá velké zásoby ropy, vodní energie a dřeva
5% obyvatelstva pracuje v zamědělství a 25% v průmyslu
Pěstování brambor, krmných obilnin (ječmen, oves),pícnin - pro využití v živočišné výrobě - chov ovcí, skotu, prasat, kožešinové zvěře a sobů. Významný je rybolov(i velryby)
Těžba dřeva, ropy, zemního plynu, rud železa, zinku, olova, mědi, niklu, titanu a kadmia
Specializovaný průmysl - hutnictví, petrochemický, chemický, dřevozpracující, strojírenský, elektrotechnický
Velké námořní obchodní loďstvo
Čilý cestovní ruch - turisticky zajímavé hlavní město Oslo - řada muzeí, hlavně na poloostrově Bygdřy, divadlo. opera, filharmonie, univerzita z roku 1811 a v neposlední řadě sportovní středisko Holmenkollen; v centru dominují moderní budovy, např. radnice z roku 1950 a významný je Frognerův park s plastikami G. Vigelanda.
Bránou do norských fjordů je významné město Bergen - jeho městská část Bryggen je součástí světového kulturního dědictví, je korunovačním městem norských králů, neopakovatelnou atmosféru tvoří unikátní hansovní domy, starobylá přístavní pevnost, středověké kostely s nejznámějším Mariánským, akvárium mořských živočichů, pověstné rybí trhy.
Dlašími možnostmi turismu jsou norské fjordy, vodopády a norská drsná příroda, která je rájem pro každého turistu.
Norsko je členem NATO, ale odmítlo vstup do EHS a obyvatelstvo v referendu v roce 1994 odmítlo vstup do EU.
Je to konstituční monarchie, hlavou státu je král - v současnosti HARALD V., jehož trůn je dědičný v mužské linii; z potomků narozených po roce 1990 bude moci na trůn nastoupit i prvorozená dcera .
Zákonodárným orgánem je dvoukomorový parlament Storting (165 členů, čtyřleté funkční období).

Hodnocení referátu Norsko - Norské království

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  20. srpen 2007
  4 063×
  401 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Norsko - Norské království

bbbbbbbb llli
hmmm newm newm. Ale jo docela dobry!