Obyvatelstvo Asie a Blízký východ

OBYVATELSTVO ASIE
V Mezopotámské nížině,která byla velmi úrodná se již od starověku rodila summerská kultura.Nezávisle na ní vznikly podél středního toku Huang He
a Indu další dvě svébytné civilizace.Vedle těchto kultur je také Asie místem vzniku významných náboženství jako je například křesťanství,islám a buddhismus.

Na území Asie žijí nyní asi 2/3 obyvatel Země,to znamená 3 miliardy obyvatel.Z lidských ras převažuje především žlutá.Její příslušníci jsou především menšího vzrůstu a typické je překrytí oka kožní řasou,což vytváří zešikmení oka.
Usuzuje se že k vývoji tohoto znaku došlo v době,kdy tito lidé žili v oblasti Gobi a sloužil jim jako ochrana proti písku zanášeného do očí větrem.Žlutá rasa je rozšířena ve východní a jihovýchodní Asii a jsou to především Číňané,Japonci,
Mongolové,Korejci a podobně.K této rase se přiřazují i američtí Indiáni a Eskymáci.Zbylá území tvoří běloši a míšenci.K bělochům patří také snědí Indové.

Průměrná hustota zalidnění sice činí 70 obyvatel na kilometr čtverečný,ale osídlení je velmi nerovnoměrné.Skoro liduprázdná je Sibiř,velmi řídce je zalidněno Mongolsko,Tibet,Arabský poloostrov a většina horských a pouštních oblastí. Naopak velké soustředění obyvatelstva najdeme v povodí Gangy,ve východní Číně,na jihu Japonska a na ostrově Jáva.V některých místech přesahuje hustota zalidnění i 1 000 obyv./km.

Z velkého množství národů jsou nejpočetnější Číňané.Čína je zároveň nejlidnatějším státem a čínštinou hovoří nejvíce obyvatel planety.Druhým nejlidnatější stát je Indie s obyvatelstvem tvořeným desítkami národů.

V Asii je pestrá směsice druhů písma,latinkou se píše v Turecku,Vietnamu, Indonésii a Malajsii.Rozšířené je hlavně znakové písmo používané v Číně,Japonsku a Koreji.Arabským písmem se píše v jihozápadní Asii,hebrejským v Izraeli a azbukou v Rusku a Mongolsku.

Velkým problémem Asie je vysoký přirozený přírůstek obyvatelstva.
Nejvyšší hodnoty mají státy Blízkého východu,Saudská Arábie a Pákistán.
Některé státy,jako Čína nebo Indie se snaží porodnost snižovat.Velice rozdílná
životní úroveň se promítá do střední délky života.V Japonsku se ženy dožívají 82 let a muži 76 let a naopak je tomu např. v Afghánistánu ženy pouze 42 let ženy a 41 let muži.Stejně nízké hodnoty má i většina chudých asijských států např. Laos,Kambodža,Barma,Bhútán atd.

Většina obyvatel žije na vesnici a pracuje v zemědělství. Městské osídlení převažuje především v Japonsku,Jižní Koreji,Izraeli,na Taiwanu a Singapuru.
V těchto státech se vytvářejí souvislé pásy osídlení nazývané aglomerace.
Největšími městy jsou Shanghai (12 mil.v aglomeraci),Tókjó (12 mil.)
a Soul (11,5 mil.obyvatel)

BLÍZKÝ VÝCHOD
Neklidná oblast Blízkého východu hrozí neustálým válečným výbuchem.Proto většina států s takřka ideálními podmínkami pro turistický ruch,místo aby bohatla,chudne a vy-
držuje si nákladné armády.Navíc,vedle boje Židů s Araby,zmítají řadou zemí národnostní a náboženské konflikty.
Blízký východ je další kolébkou kulturního světa současnosti.Stačí vzpomenout plavby Féničanů nebo řecké osady na pobřeží Malé Asie.Zde je také místo vzniku nejrozšířenějšího náboženství světa,křesťanství.
Teplé přímořské klima umožňuje pěstování ovoce,citrusů,fíků,oliv,vína,zeleniny a obilnin.Část zemědělských ploch je nutné zavlažovat.Na rozsáhlých pastvinách,kterých přibývá
směrem do vnitrozemí i s nadmořskou výškou,se chovají ovce,kozy a hovězí dobytek.
Izrael
Jordánsko
Jeho rozloha je 89 206 km čtverečných,žije zde 3 925 000 obyvatel.Hlavním městem je Ammán,další města jsou např. Zarká a Irbid,mluví se zde arabštinou.Nejvyšší horou je Džabal Ram,jinak většinu povrchu pokrývají pouště,největší jsou arabská a syrská.Nejdelší a zároveň nejvýznamnější řekou je Jordán.Jordánsko hraničí se Sýrií,Irákem,Saudskou Arábií, Izraelem a s pobřežím Rudého moře.V oblasti mrtvého moře dosahují letní teploty až 50 stupňů.Povrch tvoří většinou stepi,pouště,někdy i lesy a křoviny.Žijí zde především lišky,šakali a různí hlodavci.V zemědělství se pěstuje zelenina-hlavně rajčata a olivy,
a ovoce-hlavně citrusy a melouny.Chovají se ovce a kozy.Mezi důležité odvětví průmyslu patří těžební průmysl,těží se Fosfáty,draselné soli,mramor,síra a ropa.Z ostatních průmyslových odvětví převažuje potravinářský a textilní,vyrábějí se hnojiva ,léky a cement.
Kypr
Rozloha je 5 896 km čtverečných,hlavním městem je Nikósie.Kypr leží na stejno-
jmenném ostrově,vzdálený necelých 100 km jižně od Malé Asie.Od roku 1983 je v podstatě rozdělen na dvě části-jednu obývají Řekové,druhou turecká menšina.Příjemné středomořské klima a pobřežní klima ostrova z něho učinili cíl cest turistů z Evropy.Přes vysoké příjmy z cestovního ruchu tvoří základ kyperské ekonomiky zemědělství.Pěstují se zde citrusy,bram-
bory,vinná réva,obilniny,tabák a olivy.Těží se převážně měď a azbest.
Libanon
Rozloha Libanonu je 10 230 km čtverečných,žije zde 2 975 000 obyvatel a mluví se zde arabsky.Libanon,kdysi bohatá země přezdívána „Švýcarsko Blízkého východu“,byla v posledních letech rozvrácena občanskou válkou.Hlavní město Bejrút,které bylo střediskem mezinárodního obchodu a bankovnictví,bylo postiženo nejvíce.Rozpory mezi Židy,Araby a křesťany nejsou vyřešeny dodnes.
Libanon leží ve východním středomoří,nejvýznamnějším pohořím je Libanon a největší horou je Karnat as-Saudá.Nejdelší řekou Libanonu je Lítání,která zde měří 145km.
Jsou zde horká a suchá léta a mírné vlhké zimy.Ze zdejší vegetace jsou významné chráněné libanonské cedry,žijí zde hlavně medvědi,hlodavci,divoké kočky a kuny,rostou zde cypřiši,jalovci a rohovníky.Pěstuje se vinná réva,citrusy,jablka,rajčata,olivy,zelenina a ve válečných letech bylo významné pěstování opia.Chová se drůbež,kozy a ovce.
Sýrie
Její rozloha je 185 180 km čtverečných,počet obyvatel je 14 025 000 a hlavním městem je Dimašk aš-Šám,mluví se zde arabsky.Leží na východním konci Středozemního moře.Má také povrch tvořený z větší části kamenitou pouští,kde neexistuje jediný les.Jsou zde ale i pohoří např. Antilibanon a Golandské nížiny,nejvyšší horou je Džabal aš-Šejch.Vysoká
porodnost je příčinou velkého přírůstku obyvatelstva.Základem hospodářství je stále zemědělství zaměřené na pěstování bavlníku,pšenice ovoce,tabáku,vinné révy a ječmenu.V živočišné výrobě převládá chov ovcí.Nerostné bohatství tvoří převážně ropa a zemní plyn,dále barevné kovy,asfalt a síra.K nejvíce rozvinutým odvětvím patří průmysl textilní,potravinářský
a také petrochemický.Co se týče podnebí jsou zde suchá a horká léta a mírné zimy.
Turecko
Rozloha je 779 452 km čtverečných,počet obyvatel je 60 750 000,úřední jazyk je turečtina,hlavním městem je Ankara a další města jsou např.Istambul,Izmir a Adana.Turecko je největším státem oblasti a zabírá celý poloostrov Malá Asie.Část jeho území zasahuje i do Evropy,od které je oddělen průlivy Bospor a Dardanely.Asijskou část Turecka obklopuje Černé moře ze severu,členité pobřeží na západě omývá Egejské moře a jižní pobřeží moře Středozemní.Na východě Turecko hraničí postupně s Gruzií,Arménií a v Kurdistánu s Irákem a Íránem na jihu se Sýrií.
Velkou část Turecka vyplňuje náhorní plošina Anatólie,lemována horami,významná pohoří jsou např.Pontské hory,Taurus,Arménská vysočina a Hakari.Největší horou je Ararat. Oblast Turecka je tektonicky velmi aktivní a jsou zde častá zemětřesení.Významné turecké řeky jsou Kizil Irmak a Eufrat a největším jezerem je Van.Podnebí je středomořské subtropické.
Pro Turecko jsou typické křovinné porosty,jehličnaté lesy,ale i stepy.Žijí zde převážně medvědi,
rysy,jeleni a mufloni.
Zemědělství zaměstnává asi 45% obyvatel,pěstuje se pšenice,cukrová řepa a ječmen, a chová se skot a kozy,významný je i rybolov.Z nerostných surovin se těží hnědé i černé uhlí,
měď,mangan,zinek,železo,barevné kovy a rudy.Průmysl je převážně textilní,potravinářský,
hutnický a také se zpracovává tabák.Poslední dobou se stále více rozvíjí dopravní strojírenství a chemický průmysl.

Hodnocení referátu Obyvatelstvo Asie a Blízký východ

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. září 2007
  10 065×
  1236 slov

Komentáře k referátu Obyvatelstvo Asie a Blízký východ

Ok
Mám donest referát do z a učitelka mi to asi 4 neuznala vždycky jsem čerpala asi z 15 zdroju
nice
dík hodně mi to zjednodušilo referát.
jj
hustyyyyyy
Super
Docela jsem to potřebovsla!!!
Dělám totiž projekt