SES – obyvatelstvo (biologické,sociální odlišnosti,přirozený přírůstek)

Obyvatelstvo
1. miliarda obyvatel byla v roce 1830
2. miliarda obyvatel – 1930
3. miliarda obyvatel – 1960
4. miliarda obyvatel – 1975
5. miliarda obyvatel – 1988
6. miliarda obyvatel – 2000
- růst počtu obyvatel (Asie, Afrika)

3 etapy růstu obyvatel:
1. Neolitická revoluce – přechod od sběru k pěstování
2. Průmyslová revoluce (18.st.) – masové zavádění strojů do výroby
3. 2.pol. 20.st. Populační exploze (rozvojové země); Populační stagnace

Odlišnosti:

 • Biologické – pohlaví, věk, vzhled
 • Sociální – příslušnost ke skupinám –> náboženství, ekon.skladba

pohlaví – stejný počet žen (Evropa) a mužů (Amerika)

věková skladba

 • Předproduktivn: 0-14 let
 • Produktivní: 15-64 let
 • Poproduktivní: 65 –

věkové pyramidy určují životní úroveň, medicínský výzkum

lidská rasa – přír.podmínky; rozdíly: výška, tvara lebky, barva pleti

- Europidní (bílá) – nejrozšířenější (Evropa, Zsibiř, V pobř. S a J Austrálie, NZ, S Afrika-Arabové, JZ a J Asie (Muslimové, Indové)

- Mongoloidní (žlutá) – V Asie, eskymáci, indiáni

- Negroaustraloidní (černá) – stř. a J Afrika, Lat.Amerika

- Australoidní – Austr., Nová Guinea, pův.obyv.Srí Lanky – Veddové, pův.obyv. JAP – Ainové, pův.obyv. Keni – Pygmejové

- míšenci – mestic (černoch + indiánka)
- mulat (běloch + černoška)
- zambo (černoch + indiánka)

světová náboženství
Křesťanství
- římští katolíci – stř. a J Evropa, Lat.Am
- pravoslavní – JV, V Asie
- protestanti – S a Z Evropa, S Am., Austr.

Islám – Arabs.pol., S Afrika, blízký V
- Hidžra (622)
- Muslimové
• Šiíti – islámský fundamentalismus
• Sunnité – převažují

Hinduismus – Indie
Buddhismus – JV a J Asie
Šintoismus – JAP
Konfucianismus – Čína
Judaismus – Izrael

Ekonomická skladba obyvatelstva
1. primární sféra – těžba surovin, zemědělství výrobní
2. sekundární sféra – zpracování, průmysl, nákl.doprava
3. terciární sféra – služby, cest.ruch
4. kvartérní sféra – managment, plánování nevýrobní

Národ
= sformování pospolitosti lidí na základě jazyka,kultury, území, hosp.
- největší výskyt: Číňané, Hindustiánci, Bengálci, Rusové, Američané

Jazyková rodina

 • Indoevropská
  - germánské – SZ Evropa
  - románské – J Evropa
  - slovanské – stř. Evropa
  - indoíránské – V Evropa
 • Čínsko-tibetská
 • Uralo-altajská – ugrofinské

- nejrozšířenější jazyky: čínština, AJ, špan.

Přirozený přírůstek
= rozdíl mezi počtem narozených a počtem zemřelých
- přirozený úbytek – záporný
- hrubá míra – absolutní přírůstek k počtu obyvatel
- vysoký: 20 – 30 promile –> rozvojové státy
- střední, nízký: 5-10 promile –> S Evropa, S Am.
- záporný

Hodnocení referátu SES – obyvatelstvo (biologické,sociální odlišnosti,přirozený přírůstek)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 910×
  336 slov

Komentáře k referátu SES – obyvatelstvo (biologické,sociální odlišnosti,přirozený přírůstek)