Obyvatelstvo, doprava

1) Železniční – největší hustota ve střední Evropě, počítá se počet km na km2, nákladní – přeprava surovin na velké vzdálenosti, nejvytíženější – Praha, Kolín, Pardubice, Česká Třebová  Zábřeh, Olomouc, Přerov, Hranice, Ostrava, nebo Brno, Bratislava. Osobní – rozdíl mezi námi a světem – vlakové prostředí.
2) Silniční – osobní – nárůst – čtyřnásobek za posledních 10 let, nákladní – menší náklad než vozí vlaky, rychlejší, vozí: potraviny, stavební materiál, spěšné zásilky. Rozdělení silnic: Dálnice, silnice 1. – 4. třídy.
3) Vodní – pouze dolní část Labe, přeplavují se suroviny, hlavně uhlí do Chvaletic (tepelná elektrárna na sev.), písky, štěrky …
4) Letecká – mezinárodní – Ruzyně, vnitrostátní – K. Vary, Lýně, mezin. – spojení s celým světem, osoby, pošta, potraviny …
5) Potrubní – ropovod Družba z Ruska, vede do Litvínova, ropa, zemní plyn. Ingolstadt – z Něm. do Kralup.
6) Doprava informací – pošta, telefon, internet, e-maily, rádio …

Obyvatelstvo
- rozdělujeme podle znaků 1) biologických a 2) společensky hospodářských
AD 1) Chlapy vs. ženský – všeobecně se rodí o 4 mil. více mužů, ale kluci umírají, do 1 roku se to srovná, rozdíl mezi Evropou a Asií, Evropa – více žen  2 SV, migrace ob., vyšší úmrtnost mužů, Asie – více mužů, hlavně dolní Asie  postavení ženy ve společnosti.
Největší aglomerace (seskupení) na světě: 1) Tokio, Jokohama – 26 mil. ob., 2) Sao Paulo – 16,5, 3) Bombay (Indie) – 16, 4)Mexiko, 5) New York
Věkové složení – do 15-ti předproduktivní, produktivní 15-60, 60-65% světa, postproduktivní – 60 až exitus.
Evropa, produktivní – 60-65%, Afrika, Lat. Amerika, monsunová Asie – 30%  brzy umírají.
Japonsko – nejvyšší věk, M – 76, Ž – 82, Ch – 74, 81, USA – 72, 79, ČR – 67,8, 74, 9, Nigérie – 48, 8, 52, Němen – 49, 50, Nige – 44, 9, 48, 1, Afghánistán – 43, 44, Siera-Leone (AF) – 37,5, 40,6, Somálsko – 35
Rasové složení: 1) Europoidní – bílá, evropská rasa, nejvíce, Evropa, Sev. Amerika (GB, FRA), J. Amerika (ESP, POR), Austrálie, Rusko
2) negroaustroloidní – Afrika, i Austrálie… trochu i Amerika
3) mongoloidní – Asie, Čína, Indie… malé skupiny po světě
Smíchání ras: Mestic – indián+běloch, mulat – běloch+černoch, zambo – indián+černoch, rasismus nepřípustný
Národnostní složení – 2000 národů, nejpočetnější: 1) Číňané – 1,3 miliardy 2) Hindustánci – Indie 3) Rusové
4)Američani 5) Bengálci 6) Japonci
Jazykové rodiny – 1) Indoevropská – 47% lidstva 2) Čínskotibecká – 22%
1)Čínština 2) Angličtina 3)Hinduština 4) Španělština, Ruština
Ekonomické složení ob. – sféra, kde pracují
1) primární sféra – zisk surovin, horník, zemědělec, lesník
2) sekundární – zpracování a výroba, 1+ 2 = sféry výrobní
3) terciární – nevýrobní – obchod, školy, služby.
V posledních letech nárůst 3, ubývá 1

Hodnocení referátu Obyvatelstvo, doprava

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  27. únor 2008
  3 989×
  396 slov

Komentáře k referátu Obyvatelstvo, doprava