Polsko

Polsko je jedním z bývalých postkomunistických států, které se snaží dostat do Evropské unie. Členem NATO se stalo v roce 1999, stejně jako Česká republika a Maďarsko. Útokem na Polsko začala druhá světová válka.

Povrch a podnebí

Povrch byl do značné části modelován ledovcem, vznikly jezera, bludné balvany, Pomořanská a Mazovzká jezerní plošina. Nejvyšší hora místní části Tater se jmenuje Rysy. Tři čtvrtiny Polska jsou pod 200 m nad mořem, zejména Středopolská nížina.

Přírodní podmínky jsou podobné jako v severním Německu, značný vliv oceánu, chladné větry od severu díky otevřenému pobřeží, jižněji vliv kontinentality, chladné zimy, teplá léta. Ve středu Polska málo srážek.

Polskem protéká několik řek, např. Visla, Odra a Bug.

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo je národnostně jednotné, patří do západoslovanské jazykové skupiny. Při hranicích s Běloruskem a Ukrajinou, při hranici s Německem, u Chotěbuze Lužičtí Srbové. Část Poláků emigrovala do Ameriky. Dvě třetiny populace žijí ve městech. Nynějším prezidentem je Aleksander Kwasniewski, předchozím byl Lech Wałęsa. Poláci jsou silně věřící římští katolíci, papež Jan Pavel II. dokonce pochází z Polska.

Hospodářství

Hospodářství je závisle na těžbě černého a hnědého uhlí na jihu Polska. Průmysl strojírenský, těžební, hutní. Nerostné suroviny jsou rozmístěny v jižní části, těží se uhlí v Horno a Dolno slezské pánvi, železnou rudu v Czestochova, ropu v Jaslovo, Krosnovo a Sanovo, síra se těží v Tarnohřebu, kamenná sůl ve Vieličce a Bachňovo.

Dováží paliva, ropu a zemní plyn z Ruska. Průmyslové oblasti jsou na jihu Polska - Katovice, Krakov, Nova Huta, Vroclav s těžebním, hutním a strojírenským průmyslem. Ve středu Polska je centrem Varšava s chemickým a strojírenským průmyslem. V Lodži a Kalisz je textilní a spotřební průmyslu. Plock - rafinérie. Na severu Polska strojírenský a potravinářský průmysl, výroba lodí, zpracování ryb v centrech Gdaňsku, Gdyni a Štětině.

Zemědělství se zaměřuje na pěstování brambor (2. místo v Evropě), žita, ovse, směrem k jihu pšenici (4. v Evropě), kukuřici a len.

Je zde silně zastoupen soukromý sektor.

Zajímavosti

Historickými městy jsou Krakov - sídlo polských králů, hrad Wawel, Varšava se svým židovským ghettem. Největšími koncentračními tábory byly Osvětim, Trablinka a Majdanek. Vielička je památka chráněná UNESCO.

Hodnocení referátu Polsko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  31. srpen 2007
  9 880×
  344 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Polsko

adam
Lukáš Hasek
Díky tomuto mám vše k referátu.