Polsko - Polská republika

Polská republika - stát ve střední Evropě jižně od Baltského moře
Rozloha: 312 685km2
Počet obyvatel: 38,6 milionů
Hustota zalidnění: 123 obyv./km2
Hlavní město: Varšava
Úřední jazyk: polština
Měnová jednotka: 1 nový zlotý (PLZ) = 100 grošů
Administrativní členění: 49 vojvodství
Povrch je většinou nížinný nebo pahorkatinný, jen na jihu se zvedají hory.
Na severu a ve středu rozsáhlé jezerní plošiny - Pomořanská, Mazurská, Velkopolské pojezeří, četná jezera jsou pozůstatkem čtvrtohorního zalednění - největší je Sniardwy 114 km2.
Na jihu a zejména jihovýchodě pahorkatiny - Malopolská a Lublinská vrchovina, které přecházejí v pohraniční pohoří - nejvyšší jsou Tatry (Rysy 2 499m), dále Beskydy (Babia Hora 1 725m), Krkonoše (Sněžka 1602m), Biesczady (1346m ).
Hlavní řeky Odra a Visla se vlévají do Baltského moře
Podnebí je přechodné mezi přímořským a kontinentálním
Národnostně jednotný stát - 99% Poláků, menšiny Němců, Ukrajinců a Bělorusů
Náboženství římskokatolické - 91%, významný vliv církve ve veřejném životě.
Zemědělsko-průmyslový stát - transformace na tržní ekonomiku.
26% obyvatel pracuje v zemědělství, 35% v průmyslu.
Zemědělství - pěstování brambor, pšenice, žita, cukrové řepy, dále zeleniny, řepky, lnu, konopí, tabáku, chmele a ovoce; rozsáhlý chov prasat a skotu; důležitý je rybolov.
Surovinově bohatý stát - černé a hnědé uhlí, sůl, rudy mědi, zinku a olova.
Všestranný průmysl - klesá význam hutnictví a na významu nabývá průmysl chemický, strojírenský a elektrotechnický, tradiční je průmysl textilní a potravinářský.
Rovnoměrně rozvinutá dopravní síť - významná je doprava říční a námořní.
Příjmy z cestovního ruchu nepatří mezi hlavní, ale přesto má Polsko turistům co nabídnout.
Velkým magnetem je Krakow s královským hradem Wawel, množstvím divadel, muzeí a Jagellonskou univerzitou z roku 1364. Mimořádnou přírodní i technickou zajímavostí je více než 700 let strý solný důl Wieliczka; zajímavá je i prohlídka jednoho z nejstarších polských měst Wroclawi; pro pěší turisty jsou zde možnosti horských výšlapů v Pieninách nebo Vysokých Tatrách, neméně zajímavá může být procházka v Adršpašských skalách.
Polsko je republika v čele s prezidentem, voleným na 5 let (v současnosti Aleksander Kwasniewski). Zákonodárným orgánem je dvoukomorové Národní shromáždění, složené ze Sejmu - 460 členů, čtyřleté funkční období a ze Senátu - 100 členů, čtyřleté funkční období.

Hodnocení referátu Polsko - Polská republika

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  11. květen 2008
  7 126×
  328 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Polsko - Polská republika