Portugalsko

POLOHA- stát v jihozápadní Evropě na Pyrenejském poloostrově (patří mu Azorské ostrovy a Madeira), ze západu je omýván Atlantským oc. Nachází se zde nejzápadnější bod Evropy Mys Roca.

ROZLOHA- 92 270km2

POČET OBYVATEL- 10mil.ob.(jako ČR), lidnatost- 106ob./km2, př.roční přírůstek- 0,1%, měna- escudo (PTE) = 100 centavů, prům. dél. života- muži 72 let, ženy 79 let, úřední jazyk- portugalština, náboženství- křesťanství (94% římští katolíci), HDP 11 010 USD/ob. (jeden z nejméně vyspělých států v EU)

STÁTNÍ ZŘÍZENÍ- parlamentní republika (demokracie), administrativní členění: 18 distriktů a 2 autonomní oblasti (Azory, Madeira)

SOUSEDÉ- jediným sousedem je na východě Španělsko (délka hranic je 1251km)

RELIÉF- pobřeží Atlantského oceánu je nížinné, místy lagunovité, na jihu s pobřežními útesy. Ve vnitrozemí pahorkatiny, ve střední části a na severu vrchoviny i hory (nejvyšší horský vrchol Estrela-1991m, leží v pohoří Serra da Estrela) Nejrozsáhlejší nížinou je planina Alentejo.

VODSTVO- dolní toky a ústí velkých řek Pyrenejského poloostrova (Tejo, Douro, Guadiana, Sado, Mira ), vodní elektrárny, Tejo [težu] má hlavně dopravní význam

PODNEBÍ- subtropické, na severu mírné oceánské,je silně ovlivněno větry vanoucími od Atlantského oceánu. Lisabon má průměrnou teplotu v lednu 11 °C, v červenci 22 °C. Srážky 500 – 750 mm ročně, v horách až 2 000 mm.

ZEMĚDĚLSTVÍ- Obdělává se 32 % území, louky a pastviny zaujímají 11 %, zalesněno 36 % plochy. Pěstuje se kukuřice , pšenice, rýže, brambory, vinná réva , ovoce, zelenina, olivovník , korkový dub (1. místo na světě, produkce korku představuje v Portugalsku ½ celosvětové produkce). Chov ovcí ,skotu, prasat,významný mořský rybolov(sardinky). Vegetaci dominují listnaté lesy a křoviny.

NEROSTNÉ BOHATSTVÍ- nedostatek paliv, musí dovážet ropu a zemní plyn, těží se měď, cín, zinek, wolfram, uran, sůl, kaolín.

PRŮMYSL- textilní – bavlna, potravinářský- konzervované ryby, olej, vinná réva, strojírenský - montáž automobilů, chemický – cement

HL. MĚSTO- Lisabon (největší město Port., patří k důležitým Evropským přístavům), další města- Porto- (2.největší město Port.) je proslulé vývozem vína, Braga, Coimbra, Setúbal

ZAJÍMAVOSTI- Hlavním zdrojem příjmů je turistika (přes 13mil. turistů za rok). V údolí řeky Douro leží světoznámé vinice. Portugalsko je spoluzakládajícím členem NATO, od roku 1955 je členem OSN, od 1986 EU. Portugalsko je republika v čele s prezidentem, voleným na 5 let. Zákonodárným orgánem je jednokomorové Shromáždění republiky (230 členů, funkční období 4 roky). Politickým poradním orgánem prezidenta je 17členná Státní rada. Výkonnou moc má vláda v čele s předsedou. Poslední volby do Shromáždění republiky se konaly 10.10.1999. Prezident Jorge Fernando Branco de Sampaio (* 18.9.1939). Národnostně jednotný stát; obyvatelstvo tvoří téměř výhradně Portugalci (99 %). Migrace za prací do západní Evropy. Negramotnost 10 % ( jedna z nejvyšších v Evropě). I přes značný hospodářský rozvoj v posledních letech zůstává hospodářsky nejslabší zemí EU.

Hodnocení referátu Portugalsko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  16. říjen 2007
  12 038×
  442 slov

Komentáře k referátu Portugalsko

makrelalp01
hovadina