Povodně v České republice vysvětlení a návrh na řešení

Otázkou povodní se v soucasné dobe zabývá mnoho odborníku, vedcu, organizací a celá rada dalších skupin i jednotlivcu. A proto je i na nás jako na ekologické strane, abychom sdelili naše stanovisko a navrhli rešení v boji proti temto ekologickým katastrofám. V dobe, kdy máme možnost sledovat dení po celém svete, jsme v televizi tu a tam videli krátký spot o nicivých záplavách v Indii, Cíne a pod. Však nijak zvlášt se vetšina z nás nad tím nepozastavovala. Netrvalo dlouho a objevily se zcela necekané povodne na Morave-celý národ byl zdešen. Povodne takového rozsahu jsme v živote nezažili. Od té doby, rok co rok, se každé léto rozvodní nekolik toku a zaplaví nejaké vesnice, ponicí mosty. Další rok nato ochromí voda východní Cechy. A letos podlehnou nicivému živlu jedny z nejvetších a nejkrásnejších mest v naší vlasti. Dokonce se voda nevyhne ani pýše našeho Národa, našemu krásnému hlavníhmu mestu Praze! Prícinu techto povodní se snaží vysvetlit rada odborníku ruznými teoriemi, napr. teorií o "stoleté vode"- k této teorii se neprikláníme. Ciste logicky stoletá voda se vyskytne jednou za sto let a ne pet let po sobe, pokaždé jinde a ve stále vetším a nicivejším rozsahu. My se prikláníme k názoru, že se jedná o globální oteplování zaprícinené skleníkovým jevem, který zpusobují tzv. skleníkové plyny. Nejznámejším a nejcastejším je CO2 .Tento plyn je prirozenou soucástí vzduchu, ale jen v malém procentuálním zastoupení. Na jeho prirozené tvorbe se podílí každý živocich procesem dýchání, oxid uhlicitý je ale zase zpátky rozkládán rostlinami pri procesu fotosyntéza. Ale kde se najednou vzalo tolik oxidu uhlicitého? Jednoduše CO2 dále vzniká pri horení. Nicméne bežné rozdelání táboráku jeho výskyt v atmosfére nijak neovlivní. Zásadní vliv na zvyšování CO2 mají továrny tepelné elektrárny a další zarízení, kde se vyrábí pomocí spalování. CO2 v atmosfére pusobí jako sklo ve skleníku, pustí dovnitr teplo, ale zpet ho již nevypustí v takové míre, a tím vzniká neustálé globální oteplování v jehož dusledku mimo jiné tají ledovce, zvyšuje se stav oceánu a posunují se tepelná pásma Zeme. V našem prípade to znamená, že se presouváme do pásma, kde jsou pravidelné rocní záplavy zcela bežné. Bohužel my ani styl našeho života ani naše obydlí nejsme na toto pripraveni. Toto je dle nás a dle mnoha odborníku pravou prícinou záplav a jejich nicivého dopadu. U nás, jako u mladé generace, nestací jen podat logické vysvetlení, ale musíme navrhnout i rešení této krize. Jak jsme se už zmínili, vedci a nekteré ekologické organizace na tento problém poukazují již dlouho a podarilo se jim dosáhnout i urcitých pokroku. Tím hlavním bylo podepsání Kjótského protokolu, kde se níže podepsané státy, mezi které patríme i my, zavazují na omezení produkce oxidu uhlicitého. Omezení CO2 na únosnou mez je možné, je to však nákladné. Ale nám, stejne tak jako Nemecku a vetšine státu prumyslové Evropy, se to s úspechy darí. Ale je tu jeden stát, který podepsal a naprosto tuto dohodu porušuje a ignoruje a sám vytvárí více oxidu uhlicitého než zbytek sveta! Stát, který dokonce verejne odmítnul tuto dohodu dodržovat. Jen proto, aby neutratil peníze za omezení vypouštení CO2 v prumyslu, nebo aby ustoupení z nadmerné výroby neohrozilo jeho ekonomické zájmy, aby si pár velkých papalášu mohlo doprát ješte vetší blahobyt na úkor celého sveta! Tím státem je USA. Svým arogantním postojem ohrožuje celý svet. Svet, o kterém si sice myslí, že je zcela v jeho moci, ale stále ješte není! A my jim nikdy nesmíme dovolit, aby nám nicili prírodu a naše kulturní bohatství! Pokud se záplavy týkaly Indie, nemelo cenu nekoho tady presvedcovat! Ale pokud nám nekdo nicí naši vlast! Pokud se kvuli necí ekonomice topí naše maticka Praha! Pak tato situace nesmí nechat jediného Cecha klidným! Nechceme se orientovat pouze na Ceskou republiku, ale na všechny státy poškozené záplavami! Navrhujeme vytvorení spolecenstva techto státu, které budou spolecnými silami požadovat na USA náhradu škod! Nespokojíme se s tím, že USA poskytne nekolik málo milionu a naši ministri jsou jim za to vdecní a snižují se k tomu brát s pokorou toto "spropitné" od státu, který by mel podle nás hradit minimálne 50% škod zpusobených záplavami! Dále bychom meli my, poškozené státy, uvalit sankce na USA a donutit je omezit produkci CO2. Toto je naše vysvetlení a návrh na rešení krize, která se týká každého z nás

Hodnocení referátu Povodně v České republice vysvětlení a návrh na řešení

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  31. srpen 2007
  4 337×
  711 slov

Komentáře k referátu Povodně v České republice vysvětlení a návrh na řešení