Přírodní podmínky SNS

1) evropské státy:

 • Ukrajina (Kyjev)
 • Bělorusko (Minsk)
 • Moldavsko (Kišiněv)

2) kavkazské státy

 • Gruzie (Tbilisi)
 • Ázerbájdžán (Baku)
 • Arménie (Jerevan)

3) státy centrální Asie

 • Tádžikistán (Dušanbe)
 • Kyrgyzstán (Biškek)
 • Uzbekistán (Taškent)
 • Turkmenistán (Ašchabad)
 • Kazachstán (Astana)

4) Rusko (Moskva)

 

Povrch a vodstvo

1) evropská část:
rovinatý – převládá VÝCHODOEVROPSKÁ NÍŽINA, JZ - DNĚPERSKÁ NÍŽINA a ČERNOMOŘSKÁ NÍŽINA,
Z – částečně zasahují Východní Karpaty, Bělorusko - oblast bažin tzv. PINSKÉ BAŽINY
- odvodnění Východoevropské roviny – VOLHA 3,500 km (nejdelší evropská řeka, vlévá se do Kaspického moře)
- DON, DNĚPR, DNĚSTR, PEČORA, GVINA – vzájemné propojení řek – VOLŽSKO-BALTSKÁ dopravní tepna – znečištění jezer ledovcového původu

2) asijská část:

Z – Ural – nejvyšší hora Narodnaja (1894m)
Kavkaz – JZ výběžek, nejvyšší hora Elbrus (5642m) – začátek třetihorního pásma – Pamír – hora GARMO (5847m) –
až na Dálný východ (hora Ključevskaja)
Turanská nížina– centrální Asie – vysychající Aralské jezero – alochtomní řeky (jinde zrozené) – Amurdarja, Syrdarja
Kazašská plošina, Altaj
Západosibiřská nížina - permafrost, odvodnění veletoky Ob a Jenisej
V - Středosibiřská vysočina, následována Verchojanským pohořím, pohoří Čerského, Kolymské pohoří

- sibiřské veletoky: Ob, Lena a Jenisej (přítok Angara)
- jezero Balchaš – z části slané a z části slané
- jezero Bajkal – nejhlubší skrytá proláklina na světe

Podnebí

- subpolární, mírné kontinentální podnebí, na jihu až subtropické
- TERMEZ, KUŠKA – teploty max. 45 stupňů, průměrná letní teplota kolem 31,5
- BATUMI – srážkové maximum
- pouště centrální Asie (KARAKUM, KYZYLKUM) – srážkové minimum
- vliv Golfského proudu – nezamrzající přístav MURMANSK (na poloostrově Kola)

Hodnocení referátu Přírodní podmínky SNS

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  bender
  28. prosinec 2012
  5 336×
  221 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Přírodní podmínky SNS