Přírodní podmínky Evropy

EVROPA
rozloha: 10,5 mil. km2
počet obyvatel: 700 mil.
členité pobřeží; S – Fjordy (vytvořeny ledovcem)
J – ostrovy, poloostrovy

„NEJ“:
vyšší hora – Mt. Blanc
nižší bod – Kaspická nížina
delší řeka – Volha
větší poloostrov – Skandinávský
větší ostrov – VB
vyšší sopka – Etna
větší jezero – Ladožské
větší moře – Středozemní

HRANICE S ASIÍ:
Ural, Emba, Kaspické moře, Kavkaz, Černé moře, Bospor a Dardanely, Egejské moře

KRAJNÍ BODY:
S – mys Nordkinn
J – mys Marroqui
V – svahy Uralu
Z – mys Rocca

GEOLOGICKÝ VÝVOJ:
prahory – Východoevropská rovina, Baltský štít

prvohory – Galedonské vrásnění + Hercynské vrásnění
- vyvrásněna většina Z, střední, S Evropy až po Ural

druhohory –třetihory – Alpinsko – Himalájské vrásnění
- vyvrásněna J Evropa (Alpy, Apeniny, Pyreneje, Karpatský oblouk)
- sopečná činnost – Etna, Vesuv, Stromboli, …

čtvrtohory – střídání glaciálů a interglaciálů -> pevninský ledovec ze Skandinávie, vysokohorské ledovce v horách
- ledovcová jezera

POVRCH:
průměrná výška: -290 m.n.m.
roviny: V Evropská rovina + Baltská nížina -> Středopolská nížina -> Severoněmecká nížina -> Francouzská nížina
Pádská nížina
Uherská nížina
– Alfold (Maďarsko)
– Velká uherská nížina
– Kisalfel – Malá uherská nížina
Rumunská nížina

vysočiny:
Pyreneje (Pico de Aneto)
Alpy (Mt. Blanc)
Apeniny (Gran Sasso)
Karpaty (Gerlachovský štít)
Skandinávské pohoří (Goldhöppigen)
Ural (Naradnaja)

PODNEBÍ:
mírné
S – subpolární
J – subtropy
- Z větry
- srážky od Atlantiku –> do vnitrozemí (pohoří má rovnoběžkový tvar)
- Golfský teplý proud – Hammerfest – evropský nezamrzající přístav

- teplotní max. 47 °C Sevilla
- teplotní min. – 55 °C Pustozersk

- srážkové max. Crkvice
- srážkové min. Astrachan

klimatické oblasti:
• Studená oblast – země Skandinávského poloostrova, Island
(S ledového oceánu)
- chladné, krátké léto
- min. úhrn srážek k S
- permafrost, Hammerfest

• Přímořská oblast – VB, Francie, země Beneluxu, část Německa
(Západoevropská)
- vlhké klima, min. rozdíly teploty

• Přechodná oblast – ČR, Rakousko, Slovensko, Německo
(Středoevropská)
- úbývají srážky od Z k V
- zvětšují se rozdíly teplot od Z k V

• Vnitrozemská oblast – státy SNS, státy Balkánu (JV)
- suché podnebí, obrovské rozdíly teplot během roku; mrazivé zimy, horká léta

• Subtropická oblast – státy Pyrenejí, Apenin, býv. Jugoslávie, Řecko
- teplé klima; suchá teplá léta, mírné deštivé zimy

VODSTVO:
Potamologie:
- hustá říční síť
- nejdelší řeka Volha (-> Kaspické moře)
- Dunaj
- Rýn (Duisburg, Rotterdam)
- Labe
- Seina, Garonne, Loira
- Temže
- Pád (voda z ledovce), jinak řeky na J kratší a slabší
- JZ – Sáva, Marica, Dráva, Tisa
- S – prudké, krátké, vodnaté z ledovců -> hydroelektrárny

Limnologie:
- jezera nerovnoměrně rozmístěna
- S – ledovcová
- Ladožské,Oněžské,Vättern,Vänern,Inari,Finská jez.plošina

Hodnocení referátu Přírodní podmínky Evropy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 863×
  377 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Přírodní podmínky Evropy

Panipotuz
Skvele davam zakum testik s techto informaci, suler serazeni
sakra
není toho moc