Problémy tropických oblastí

Každým rokem se rozloha deštných pralesů zmenšuje. Jejich plochy jsou vypalovány, zemědělsky využívané, ničí se při stavbách silnic, při těžbě stromů a nerostů. Od počátku století poklesla plocha amazonských lesů na polovinu, z jednoho milionu obyvatelstva tu dnes žije asi 50 tisíc lidí. Deštné pralesy jsou největší producenti kyslíku. Jejich ničení přispívá i k negativním klimatickým změnám.
Pásmo suchých a křoviných savan, které lemuje jižní okraj Sahary, nazvali arabští kočovníci sahel. Karavany zde nacházely při putování Saharou vodu a pastvu. Tři čtvrtiny roku zde vane suchý severovýchodní pasát. V sahelu se spolu stýká černá a bílá rasa. Na srážkově bohatším a více osídleném jihu žijí usedlí rolníci. Pěstují zde brambory, tykve, fazole, prodávají podzemnici olejnou a bavlnu. V severní suché části sahelu žijí kočovní pastevci - nomádi. Kvůli velkému suchu tu není možné obdělávaní půdy, proto jsou místní obyvatelé zcela přizpůsobeni přírodním podmínkám. V době dešťů pasou svá stáda na severu, v době sucha se přesouvají na jih. V posledních letech vzrostl počet obyvatel i stavy dobytka a od 60. let trvá extrémní sucho. Řeky Niger, Senegal a další mají nejnižší stavy vody za posledních 60 let, na některých územích voda vymizela i z hlubokých studní. V oblasti sahelu je nejméně jedna čtvrtina ohrožena smrtí hladem.
Jedním z největších problémů tropických oblastí je nedostatečná hygiena spojená s výskytem četných epidemií a stále značně rozšířených tropických infekčních nemocí. Přibližně 7 milionů dětí zemře dnes ve světě za rok na následky pití znečištěné vody, z toho většina v tropech.
Velmi rozšířenou malárii (jižní část jižní Ameriky,téměř celá Afrika, Indie, jihovýchodní Asie), která velmi často končí smrtí, přenáší komár anofeles. Přenáší také žlutou zimnici (jižní část jižní Ameriky, střední Afrika), která postihuje téměř výlučně bělochy. Moucha tse-tse přenáší spavou nemoc (střední a jižní Afrika), která způsobuje bezvědomí, někdy i smrt Tato nemoc značně zdecimovala obyvatelstvo některých oblastí Afriky. Ochranné očkování před cestou do postižených oblastí je pro člověka velmi nutné.

Hodnocení referátu Problémy tropických oblastí

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  6. květen 2008
  4 106×
  318 slov

Komentáře k referátu Problémy tropických oblastí