Saúdská Arábie

království na Arabském poloostrově

Osnova:

1. Fakta o Saúdské Arábii
2. Vznik Islámu
3. Založení Saúdské Arábie
4. Království Saúdské Arábie
5. Prameny
6. Příloha – mapa Saúdské Arábie

Fakta o Saúdské Arábii

Výskyt: Arabský poloostrov
Rozloha: 2 149 690 km2
Počet obyvatel: 11,5 milionů
Členství: OSN, AL, GCC, OPEC

Vznik Islámu

Arábie vstoupila do dějin až s prorokem Mohamedem. Mohamed, která se narodil kolem r. 570 v Mekce, se na základě zjevení cítil být povolaným, aby mezi lidem šířil víru b jediného boha Alláha. V r. 622 se vystěhoval se svými přívrženci z Mekky do Mediny. Tímto rokem, tzv. hidžra, začíná islámský letopočet. Záhy mezi sebou sjednotil bojující arabské kmeny pod jednu státní moc, která fanaticky bojovala za islámskou myšlenku .po Mohamedově smrti r. 632 zůstala Arábie politicky a nábožensky sjednocena.
Mohamedovi následovníci, muslimští kalifové, si podrobili celý Blízký východ a severní Afriku. V 8. století a si podmanili Španělsko. Islámské tažení se podařilo zastavit až franskému majordomovi Karlu Martelovi v bitvách u Tours a Poitiers a zabránili tím porobení křesťanského Západu .V 10. stol. přestoupili i středoasijští Turci na islám a v 11. stol. vznikla muslimský nadvláda v Indii. Pro islámskou moc je rozhodující korám který určuje základy společenského a státního řádu.

Založení Saúdské Arábie

V 16. stol. se dostala velká část Arábie pod tureckou nadvládu. Začátkem 18. stol. založil Muhammad ibn Abd al-Wahháb islámskou sektu waggábitů, která se chtěla vrátí k původnímu islámu .Vbrzku se jim podařilo získat kontrolu nad vnitrozemím poloostrova.
Jejich moc zlikvidovala v r. 1818 osmanská vojska. V roce 1902 začal Abd al-Aziz ibn Saúd z Kuvajtu boj o znovuzískání říše Waggábitů. Spojil středoarabské kmeny, které si podmanily Mekku, ohrožovaly dokonce Sýrii i Irák. Když Osmanská říše vstoupila r. 1914 do 1. sv. války, Britové podporovali arabský národněosvobozovací boj dodávkami zbraní.
Po válce mezi sebou začaly arabské kmeny soupeřit. Vládce Mekky Husajn ibn Alí vystupoval jako král Arabů, ale nakonec zvítězil Ibn Saúd. Velká Británie ho uznal v r. 1921 za nezávislého sultána. Po podmanění Hidžázu r. 1926 se stal králem Nadždu Hidžázu. S Velkou Británii a Zajordánskem uzavřel smlouvy o hranicích. V r. 1932 se jeho země označuje jako Spojené Království Saúdská Arábie.

Království Saúdské Arábie

Království Saúdská Arábie je dědičná monarchie. Král vládne v podstatě absolutisticky. Stát nemá ústavu, všechna moc pochází od krále, ale je omezována kmenovou tradicí. Jednou v týdnu poskytuje král audienci, na kterou má každý přístup a může na ní přednést své stížnosti. Zákonodárství existuje jen pro tři okruhy společenského života, které nejsou upraveny náboženskými zákony islámu. Od r. 1953 existuje rada ministrů, které se skládá z členů královské rodiny. R. 1930 byly v zemi objeveny obrovské ropné zásoby. R. 1933 uzavřel král smlouvu o koncesi s firmou Standard Oil of California, která zahájila těžbu ropy v r. 1935. I když způčátku šly výnosy přímo králi, země dosáhla díky jim jistou úroveň blahobytu.
V r. 1953 se stal králem syn Ibn Saúda, Saúd ibn al-Azíz. Z počátku se politicky přibližoval k Egyptu, ale po roce 1959 mezi nimi vzniklo napěti, protože SA neuznávala v Egyptě arabský socialismu .V .r 1958 odevzdal král vládu svému bratrovi Fajsalovi ibn Abd al-Azízovi a vzdal se politického života. Nový panovník byl prozápadně orientován, otevřel zem západnímu způsobu života, ale bez uvolnění monarchistické formy vlády. Byl však prvním panovníkem která stavbou škol a nemocnic poskytl obyvatelstvu účast na zisku z ropného bohatství. Ztroskotalo více pokusů o svržení jeho vlády. Po červnové válce v r. 1967 poskytla AS hospodářskou pomoc některým arabským státům. R. 1970, za vlády Anvara Sadata, nástupce Džamála Abd al-Našira, došlo k opětovnému sblížení s Egyptem
V březnu 1975 se stal král Fajsal oběti atentátu a na trůn nastoupil jeho nevlastní bratr Chálid ibn Abd al-Azíz. Chtěl být zprostředkovatele, v konfliktu na Blízkém východě, ale odmítl egyptsko-izraelskou mírovou smlouvu a v r. 1979 přerušil diplomatické styky s Egyptem. Od té doby se Saúdská Arábie zahraničněpoliticky sbližuje s radikálními arabskými státy.
Po smrti krále Chálida v r. 1982 nastoupil na trůn korunní princ Fahd ibn Abd-Azíz. Pokračoval ve spolupráci s USA, která začala od sovětské invaze do Afganistánu a iránsko-irácké války, jeho jednotky se zúčastnily boje proti Iráku ve válce v r. 1991.

Prameny:

Zpracovala redakční skupiny vedená PhDr. Dušanem Kubálkem, Kronika Lidstva, Fortuna Print, spol. s r. o., Bratislava 1992

Hodnocení referátu Saúdská Arábie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  5. červenec 2007
  5 046×
  709 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Saúdská Arábie