Singapur

rozloha : 641 km
- zastavěno 91,8 %
- zemědělská půda 3,3 %
- lesy 4,9 %
počet obyvatel: 2 874 000
hl. město: Singapur
úřední jazyk: čínština, malajština, tamilština, angličtina
státní zřízení: pluralitní republika s jednokomorovým parlamentem
měna: singapurský dolar
časové pásmo: SČ + 8 h
etnické složení: číňané 78 %
malajci 15 %
indové 6 %
náboženská příslušnost: budhisté a taoisté 55 %
muslimové 15,5 %
křesťané 12,5 %
hinduisté 3,5 %
bez vyzání 13,5 %
podnebí: nadmořská výška 2 m (nejvyšší bod 176 m)
průměrné teploty - leden 26,3 C
- květen 27,6 C
HDP: 56,3 mld. US dolarů
vývoz: ropné produkty, kaučuk, elektronické zboží, stroje
Cestovní formality: ČR má se Singapurem bezvízový styk, na hranicích dostanete razítko opravňující vás k dvoutýdennímu pobytu. Imigrační karta, kterou vyplňujete při vstupu, vás upozorní na trest smrti za převážení drog.

Historie Singapuru je spojena se zvířaty. Začíná to malajskou legendou, podle které sumaterský princ jednou v džungli na ostrově Temasek (tehdejší jméno Singapuru) uviděl lva. Princ si jej vysvětlil jako dobré znamení, a proto na Temaseku založil město, jemuž dal jméno Singapura – Lví město. Lvi však na Temaseku nikdy nežili a to co viděl byli pravděpodobně tygři. Navzdory tomuto faktu se ale jméno ujalo a dnes, kdy se Singapuru dere v ekonomice dravě dopředu, sedí daleko víc než kdy jindy.

Další legenda vypráví o Merlionovi, mořském lvu. Kdysi dávno se prý k Singapuru přihnala prudká bouře. Strhávala chýše, rozbíjela rybářské loďky a hrozila zničením celého ostrova. Když už bylo hodně zle, najednou se z moře vynořil mořský lev Merlion a spolu se svými malými pomocníky z vodní říše bouři utišil. Od té doby je Merlion symbolem Singapuru a dnes dokonce i hlavním hrdinou laserové šou „Rise of the Merlion" (Povstání Merlionu).

Současný Singapur založil r 1819 Sir Thomas Stamford Raffes (1781 - 1826) z Britské východodindické společosti v roce 1867 se stal Singapur britskou korunní kolonií. V roce 1963 byl přijat do Malajské federace, ale o dva roky později vyhlásil nezávislou republiku.

Singapur je oddělenný od Malajského poloostrova uzkým průlivem, je jedním z nejmenších , nejhustěji zalidněných a hospodářský nejsilnějších států světa. Naprostá většina ze 3 mil. obyvatel žije na ostrově Singapur . Zbytek obývá 54 malých sousedních ostrůvků.

Ostrov Singapur je mírně zvlněný, se 176 m vysokým kopcem uprostřed. Klima je po celý rok téměř bez výkyvů stejně teplé a vlhké, a vysokými dešťovými srážkami. Mezi původní savce patří např. druh opice požírající kraby.

Singapur patří k první generaci tzv. „mladých tygrů“, nově industralizovaných států JV a V Asie.

Hlavou státu je prezident. Zákonodarná moc je v rukou 81 členů parlamentu, voleného na 5 let. Dominantní postavení v něm má jedinná skutečná politická strana. - Strana lidové akce. Tři hlavní etnické skupiny - Číňané, Majajci, Indové - použivají svoje jazyky i angličtinu a vyznávají různá náboženství.
Průmysl má velmi rozmanitou strukturu. Významné je zpracování dovážených surovin. Na ostrůvku Broni jsou největší cínové hutě na světě, které vedle malajsijských zrpacovávají i indonéské a thajské rudy. Nejdůležitejší odvětví představuje produkce spotřební elektroniky a výpočetní techniky následovaná ropou z Indonésie a Majajsie. Staví se lodě, vyrábí chemikálie a lěčiva , cement, oděvy, kaučuk.

Stále důležitějším zdrojem příjmů jsou finanční služby a cestovní ruch. Kromě cestovního ruchu tvoří hlavní část příjmů fakt, že Singapur se stal největším obchodním a finančním střediskem.

Zemědělství a rybolov jsou v ekonomice země zanedbatelné. Vetšina potravin včetně ryb se musí dovážet.

Silnice a železnice spojují Singapur s Malajsií. Singapur je druhým největším přístevem světa a pátým nejfrekventovanějším letištěm v Asii - nejdůležitější křižovatka asijsko-tichomořské oblasti. Zdravotní, sociální péče i školství jsou na vysoké úrovni.Námořní přístav zaznamenal počátkem 90. let roční míru růstu asi 10 % a patřil k pěti největším přístavům světa.
Posedlost Singapuru vlastní dokonalostí má samozřejmě i kladné dopady, které obyvatele přirozeně nejvíc zajímají. Ač téměř třímiliónové město, Singapuru se díky velkému rozvoji daří vyhýbat dopravním zácpám a smogu. Do města nesmí jezdit auta, která nemají katalyzátory.

Jedním z největších problémů Singapuru je nedostatek prostoru. Město, přístav se svými zařízeními, ohromné sklady a továrny zabírají více jak 3/4 plochy ostrova - zbytek připadá na obdělávanou půdu - parky a zahrady. Městská správa chce zachovat zelené plochy - (ostrov je plný zeleně, a to nejen v okrajových částech, kde se nachází několik rezervací, ale i přímo v centru, které je zase plné parků.) - i pro budoucí generace a brání je před zastavěním. Proto se staví do výšky.

Sentosa a další zdokonalovací mánie
„Rise of the Merlion" je jednou z hlavních atrakcí singapurského zábavního ostrova Sentosa. Hlavní roli v ní hraje 37 metrů vysoká socha Merliona, sloužící zároveň i jako rozhledna (můžete si vybrat, jestli se na Singapur dívat z jeho hřívy na vrcholku, nebo z tlamy). Skvělý půlhodinový příběh je lasery promítán přímo na vodní clonu Fontánové zahrady (obdoba Křižíkovy fontány v Praze) a vrcholí utišením bouře zelenými paprsky vytrysklými z Merlionových očí.

Na podobné efektní šou je Singapur jak dělaný. Ať už zde bylo cokoliv tradičního, je to dříve nebo později téměř zbouráno a postaveno znovu. A lépe. Prý. Oni si myslí, že je to lépe. Ve skutečnosti na pohled to vypadá lépe, ale atmosféru už znovu „postavit" neumí. Stačí se podívat například do singapurské Čínské čtvrti a srovnat ji třeba s penangskou. Singapurská je možná čistší, ale penangská je živější a opravdovější. Dnes se tak postupně mění i Malá Indie a to už vůbec nemluvím o oblasti kolem Orchard Road, jedné z nejznámějších nákupních zón Asie. Ta už se změnila dávno. Směrem k mnohapatrovým obchodním domům, které sice často hlídají symboličtí kamení draci, ale to je z atmosféry asi tak všechno.


Hospodářství
Ekonomické ukazatele 1991 1992 1993
Míra nezaměstnanosti (%)0,1 2,7 2,7
Míra inflace (%) 3,4 2,3 2,4
HDP / 1 obyv. (USD) 14210 16970 19310
Hospodářský růst (%) 6,7 5,8 9,9

------------------------------------------

Hospodářský stálý růst
Charakteristika 1991 1992 1993 1994
Hospodářský růst(%)6,7 5,8 9,9 10,1
Zemědělství -9,4 0,7 0,1 0,2
Průmysl 7,8 5,0 9,2 9,0
Služby 6,2 6,3 10,3 5,9
Vývoz (mld. $) 56,8 61,6 74,0 81,4
Dovoz (mld. $) 60,9 66,5 80,6 88,8
Přebytek st.ropočtu16,3 18,8 19,2 -

Hodnocení referátu Singapur

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. červenec 2008
  5 199×
  991 slov

Komentáře k referátu Singapur