Slovenská republika

· republika
· 49 030 km2
· 5,4 mil. obyv

Na základě výsledků voleb v roce 1992, kde v obou částech republiky vyhrály rozdílné strany a po rostoucích neshodách se 1. ledna 1993 se Slovensko osamostatnilo z ČSFR a vznikla Slovenská republika. Samostatná SR si uchovala stálé a přátelské vztahy s ČR. SR měla problémy s početnou menšinou Maďarů na svém území. Oba státy uzavřely v roce 1995 smlouvu na ochranu národnostních menšin. Dalším problémem vztahu mezi těmito státy bylo Gabčíkovské vodní dílo na Dunaji. Stavba byla zahájena ještě v období totality a v roce 1989 se z ní Maďarsko stáhlo. V roce 1992 se začalo Maďarsko zajímat o dílo. Přehrada výrazně zpomalovala tok řeky. V roce 1993 Slovensko tento problém převzalo na sebe. Tato situace se za asistence EU dostala až k Mezinárodnímu soudu v Haagu. Slovensko se zatím zavázalo pouštět víc vody do řeky.

Povrch

Velkou část Slovenska zabírají Karpaty. Nejvýznamnější části Karpat jsou Nízké a Vysoké Tatry. Důležité je také Slovenské Rudohorie, kde se nachází zdroje magnezitu a železné rudy. Jihozápadu Slovenska dominuje Podunajská nížina, kde odkud pochází většina zemědělské produkce.
Nejvyšším bodem Slovenska je Gerlachovský štít (2665 m). Nejnižší bod je Streda nad Bodrogom (94 m).
Zajímavou část Slovenska zabírají krasové oblasti (rozloha 2700 km2).

Hydrologie

Nejvíce využívanou řekou na Slovensku je Dunaj. Používá se, jak v průmyslu a hydroenergetice, tak i v dopravě. Je to nejdůležitější spojení Slovenska se západními zeměmi a Černým mořem. Dunaj také odvodňuje do Černého moře. Nejdelší slovenská řeka je Váh. Na Slovensku je také 19 přehradních nádrží (Gabčíkovo, Zemplínska Šírava, aj.). Slovensko je také velmi bohaté na prameny minerálních vod.

Klima a přírodní podmínky

Je velmi podobné klimatu ČR. Kontinentální vlivy zde samozřejmě mají větší vliv. Další změny podnebí způsobuje nadmořská výška. Nejteplejší oblasti jsou na JZ Slovensku a ve Východoslovenské nížině. Důležitá je na Slovensku ochrana přírody. Na Slovensku je 8 národních parků (Tatranský národný park, Pieninský národný park , Národný park Nízke Tatry, Národný park Slovenský raj, Národný park Malá Fatra, Národný park Muránska planina, Národný park Poloniny).

Samosprávní dělení země

Slovensko se dělí na 8 krajů (Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj) a 79 okresů.

Obyvatelstvo

· Slováci (85.6%), Maďaři (10.8%), Rómové (1.8%), Češi (1.2%), Rusíni (0.3%), Ukrajinci (0.3%), Němci (0.1%), Poláci (0.1%), Jiní (0.2%)

Určitá část slovenského národa je roztroušena ve světě (zejména v USA). Velká část emigrací proběhla v letech 1880-1920, zejména z ekonomických důvodů.

Suroviny

V surovinách na Slovensku dominují zásoby magnezitu a vápenců. Nedostatek hnědého uhlí pro energetiku částečně kompenzuje jaderná a vodní energie (Jaslovské Bohunice, Mochovce (jaderné); Gabčíkovo-Nagymaros, Vážská soustava elektráren). Důležitá jsou také ložiska kamenné soli a antimonu.

Vláda v zemi a politika

Výkonnou moc v zemi má prezident a vláda. Prezident je volen na 5 let a je odpovědný za jmenování premiéra. Premiér je většinou předseda strany, která získá nejvíce křesel v parlamentu. Premiér sestavuje vládu.
Legislativu tvoří jednokomorový parlament, který má 150 členů.
Volební právo má každý občan starší 18 let.
K nejsilnějším stranám patří HZDS a Slovenská demokratická koalice (ta se skládá z menších stran). Maďarská menšina má také zastoupení v parlamentu.
Současným prezidentem je Rudolf Schuster a premiérem je Mikuláš Dzurinda.

Ekonomika

Transformace ekonomiky ze socialistické do ekonomiky volného obchodu byla velmi složitý proces. Většina odvětví země byla tak zaostalá, než aby dokázala konkurovat západním zemím Evropy a ostatním zemím světa. Pro modernizaci těchto odvětví je nutné přilákat zahraniční investice. Některá nerentabilní odvětví bylo třeba omezit a pracovní sílu, která zde byla zaměstnána překvalifikována. Velký podíl měla na Slovensku také zbrojní výroba, která byla drasticky omezena v roce 1990. To způsobilo velké zvýšení nezaměstnanosti.
Z importu převažuje ropa a zemní plyn. Slovensko vyváží zejména stroje, chemické výrobky a zbraně. Hlavním obchodním partnerem Slovenska je ČR.
Hlavními průmyslovými odvětvími jsou potravinářství, strojírenství, chemie a spotřební průmysl.
V zemědělství je důležité pěstování pšenice, kukuřice a cukrové řepy a chov skotu, prasat a ovcí.
Mezi nejnáročnější zemědělskou výrobu patří pěstování vinné révy.
Slovenskou měnou je Slovenská koruna, která se dále dělí na halíře.

Zdroje

http://slovensko.infoglos.sk/
http://www.slovakia.org/
Skokan a kol.: Hospodářský zeměpis 2, Fortuna, SPN

Hodnocení referátu Slovenská republika

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  14. srpen 2008
  8 202×
  692 slov

Komentáře k referátu Slovenská republika