Slovensko

Slovensko je vnitrozemský hornatý stát ve střední Evropě s velice krásnou přírodou.

Na severu sousedí s Polskem, na východě s Ukrajinou, na jihu s Maďarskem a Rakouskem a na západě s Českou republikou. Jeho rozloha je přibližně 50 tis. km2. Hlavním městem je Bratislava,obývá ho necelých 1/2 milionu obyvatel. Celkový počet obyvatel na Slovensku je 5,3 mil.
Obyvatelstvo tvoří především Slováci (80%), Maďaři (10%), početnou skupinu také tvoří
Rómové (až 5%), zbytek jsou Češi, Poláci, Němci, na severovýchodě Rusíni a Ukrajinci.

SR měla také problémy s početnou menšinou Maďarů na svém území. Oba státy uzavřely v roce 1995 smlouvu na ochranu národnostních menšin. Dalším problémem vztahu mezi těmito státy bylo Gabčíkovské vodní dílo na Dunaji. Přehrada výrazně zpomalovala tok řeky, a tak v roce 1993 Slovensko tento problém převzalo na sebe. Tato situace se za asistence EU dostala až k Mezinárodnímu soudu v Haagu. Slovensko se zatím zavázalo pouštět víc vody do řeky.

Povrch: Velkou část Slovenska zabírají Karpaty. Nejvýznamnější části Karpat jsou Nízké a Vysoké Tatry. Důležité je také Slovenské Rudohorie, kde se nachází zdroje magnezitu a železné rudy. Jihozápad Slovenska dominuje Podunajská nížina, odkud pochází většina zemědělské produkce.

Nejvyšším bodem Slovenska je Gerlachovský štít (2665 m). Nejnižší bod je Streda nad Bodrogom, který má pouze 94 m.n.m. Je zde také mnoho krasových útvarů.

Nejvíce využívanou řekou na Slovensku je Dunaj. Používá se, jak v průmyslu a hydroenergetice, tak i v dopravě. Je to nejdůležitější spojení Slovenska se západními zeměmi a Černým mořem. Dunaj také odvodňuje do Černého moře. Nejdelší slovenská řeka je Váh. Na Slovensku je také 19 přehradních nádrží (Gabčíkovo, Zemplínska Šírava, aj.). Slovensko je také velmi bohaté na prameny minerálních vod.

Klima je zde velmi podobné klimatu ČR. Kontinentální vlivy zde samozřejmě mají větší vliv. Další změny podnebí způsobuje nadmořská výška. Nejteplejší oblasti jsou na JZ Slovensku a ve Východoslovenské nížině.

K nejznámějším jezerům ve Vysokých Tatrách patří Velké Hincovo jezero,které je zároveň nejhlubším jezerem na Slovensku-dosahuje hloubky až 53 m.

Ledovcová jezera se nazývají plesa např. Štrbské pleso či Skalnaté pleso ve Vysokých Tatrách.

Něco o průmyslu: Veškerá elektrická energie se vyrábí v tepelných elektrárnách a hydroelektrárnách, které jsou soustředěny na Váhu.Na Slovensku je v provozu jaderná elektrárna v Jaslovských Bohunicích. Největším průmyslovým a hospodářským centrem je Pováží. Průmysl zaměstnává asi 40 % obyvatelstva, ale i přesto je v mnoha oblastech vysoká nezaměstnanost. Rozvíjí se zde také cestovní ruch a to převážně v horských oblastech.

Vláda v zemi a politika je obdobná jak v ČR. K nejsilnějším stranám patří HZDS a Slovenská demokratická koalice (ta se skládá z menších stran). Maďarská menšina má také zastoupení v parlamentu.

Od roku 1918 vytvořila Slovenská republika konfederaci s naší zemí – Československo
Za 2. světové války bylo první odtržení od Československa a to když uzavřeli spojenectví s Německem.

Za komunismu byla země industrializována ,po pádu komunismu, v roce 1993, se osamostatnila.Od té doby zde trvá politická i ekonomická krize.

Hodnocení referátu Slovensko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  19. leden 2008
  11 174×
  488 slov

Komentáře k referátu Slovensko

yikes BRO