Sopky

1)Co je sopka?
Sopka je vlestně hora vulkanického původu,na vrcholu tvořena kráterem,který vytvořilo magma razící si cestu k povrchu,tak magma vytvořilo jícen sopky.
2)Výskyt
Sopky se vyskytují podél zlomů desek,a také kde se jedna oceánská deska podsouvá pod pevninskou a jedna oceánská deska pod druhou oceánskou (vznik podmořských sopek).
Například se vyskytují po celém břehu západní Ameriky.Nejvíce jich najdeme v Japonsku a Indonésii,tam byla sapka "KRAKATOA". Sopky můžeme nalést i v Evropě,a to na Islandu a v Itálii(Vesuv a Etna).
3)Vznik sopek
Když se v zemi objeví velká puklina může vzniknout vulkán => činná sopka.Na povrch viteče magma v podbě lávy,která postupem česu utuhne,za několik století se může v tom samém místě nahromadit magma a zase vytéct na povrch.To se pořád opakuje,až může vzniknout několika kilometrová sopka.
4)Druhy sopek a sopečných erubcí
Máme tři druhy sopek:
a)vulkány:jsou aktivní sopkyexplodující pravidelně nebo alespoň jednou za 10000let.
b)spící sopky:tak označujeme sopky,které za posledních 10000let nevybuchly.
c)vyhaslé sopky:tak označujeme sopky které neprojevily aktivitu ani za 25000let.Ale i ty se mohou navrátit mezivulkány.
Druhy sopečných erubcí:
a)erubce Havajského typu:erubce sopek jsou pokojné,láva teče pomalu a dá se jí uniknout.
b)erubce Strombolského typu:Je silnější erubce při výbuchu jsou vistřeleny kusy rozžhavené lávy tzv. "BOMBY",které padají zpátky k zemi,kutálejí se po svahu dolů a na úpatí se rozletí na spoustu malích částí.
c)erubce typu Vulkáno:velmi nebezpečná erubce nísto chrlení lavy se láva vystřeluje několik kilometrů daleko od kráteru.
d)nejmohutnější anejnebezpečnější je typ PELENEJSKÝ:Tento typ se udál roku 79n.l.,kdy vybuchla hora Vesuv a sopečným popelem pohřbila celé Pompeje a Hereulaneum.
Magma bylo tak husté,že plyny nemohly uniknout a erupce se podala vysřelení zátky z lahve.Do vzduchu se dostalo velké množství látek obsahujísí jedovaté plyny.
5)Sopky uprostřed desek
Zdrojem sopek je velké množství tepla, které produkuje obrovské množsví magmatu,hluboko pod povrchem Země.Magma si pomalu razí cestu k povrchu,a tak může vzniknout sopka mimo zlom desky.Tyto zdroje zůstávají stále na jednom místě zemského pláště nepohybují se s deskami,ale desky se pohybují přez ně.
Tak se za milióny let mohou vytvořit pásy sopek(Havajské ostrovy)
6)Sopky pod mořskou hladinou
Sopky se převážně viskytují pod hladinou moře.Je zde jen 6km silná Zemská kůra,tak má magma možnost lépe projít na povrch.
Když se spustí vulkán pod mořem,láva vytékající na dno oceánu se rychle ochlazuje a tuhne.Tak vznikají ňěkteré ostrovy.
My můžeme tyto vulkány sledovat pouze jako velké mračno vodních par,oxdů a jiných látek vystupující z hladiny moře.Výbuchy podmořských sopek mohou způsobyt vlny tsunamy.
7)Smrtící prach
Při erupcích pelejského typu se vychrlí sloup popelahornin a plynů až do výšky 30km.Jednotlivé bloky(BOMBY)jsou tou obrovskou silou rozmetány na drobné částice,které zalehnou okolní krajinu jako příliv smrtícího prachu.
Někdy jsou erupce tak silné,že je zničen i sám vulkán.V nejlepším případě se stěny jícnu propadnou a vitvoří kráter nebo kalderu.Vnejhorším případě se vulkán celý rozpadne.
8)Oblaka popela
Jesliže je magma husté,ale plyny nevytvářejí příliš velký tlak,uvolní se při erupci množství žhavého popela a plynů,v podobě mraku.Po spadnutí na zem sjíždí sopečný popel po svahu sopky dolův jako vlna a zničí vše žive co jí stojí v cestě.
9)Historie sopek
Histori sopek není příliž pěkná,díky sopečným výbuchům přišlo o život několik set tisíc lidí.
Sopka svaté Heleny
Erupce sopky svaté Heleny ve státě Washington v USA jsou také typu pelenejského.
Sopka nejevila známky aktivity celých 123 let až do 18.května 1980,právě tento den jsme byli svědky jednoho z největších výbuchů světa.Erupce byla tak silná,že strhla svh na jedné straně sopky.množství popela a plynů se valilo dolů po svahu a zapalovalo vše na úpatí sopky.Erupce po dobu devíti hodin chrlila do vzduchu miliony tun popela dokud prudký déšť nezmněniol popel a prah v bahno.Přesto že byla erupce očekávaná někteří lidé zůstaly i přez varování doma.Všech 57 lidí zemřelo.
Krakatoa
vůbec největší výbuch který člověk pamatuje je výbuch sopky Krakatoa.Výbuch sw dá přirovnat k pěti jaderným bombám,takový měl účinek.V roce 1883 zničil sopečný výbuch celý ostrov Krakatou mezi Sumatrou a Jávou.Nejprve Volkán výce než 4 měsíce duněl,dne 27.srpna odsřelila erupce vršek sopky a získala tak označení nejsilnější a nejhlučnější výbuch na zemi.Výbuch byl slyšet až 4000 km vzdálené Austrálii.Do atmosféry se uvolnilo miliony tun černého kouře a popela,který pokryl oblohu na celém světě,zakryl slunce a na zemi byla všude tma.Když se pak kouř a popel rozptýlil a usadil viděli zbylí obyvatelé Jávy a Sumatry postižené obrovskými vlnami Tsunami,které zabily 36000 lidí,co se vlastně stalo s ostrovem.Ostrov byl skoro úpně zničen,brzy se ale zrodil nový (dítě Krakatoi).Dnes už je 200m vysoký.
10)Zajímavosti
Na zemi je o kolo 1300 aktivních sopek,podmořskou hladinou jich je 800.
Sopka mohou být staré od několika desetiletí až několik milionu let.
Láva má teplotu až 1000 stupňů celsia.A dosáhne rychlosti až 165 m/s.Láva si může udělat vlastní koryto(dlouho dobé erupce-Havaj a Etna).

Hodnocení referátu Sopky

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. prosinec 2007
  10 943×
  873 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Sopky

ELDORáDO
nevšímej si jich pomáháš a o to tady jde
Monika princezna
Máš tam pravopisné chyby ale jinak super
Pepa
Máš tam pravopisné chyby.Ale jinak super.
...
V článku je velké množství pravopisných chyb.
Katarína
Super ostatní jsou blbí nevšímej si toho
Milan Tůma
takových chyb v pravopise jsem ještě nikdy neviděl
A
MÁŠ TAM CYBY
barbara
alespon mi to pomuze s referatem
aneta plešáková
měl(a) by ses naučit pravopis máš tam chyby
kikina
jaj tak to je fakt dobry no