Územní struktura měst

První města na světě se začala objevovat před několika tisící lety v době, kdy se tehdejší společnost začala adaptovat z kočovného způsobu života na ustálenější a všeobecně výhodnější typ života. Lidský druh měl už tedy tendenci se sdružovat a vytvářet nejdříve různá pokrevně sblížená společenství v osadách či sídlištích a později na příbuzenských vztazích nezávazné územní celky, na kterých začíná kronika nejstarších světových měst.

Ačkoli se geneze(=vývoj) těchto území lišily v rámci regionů, dá se konstatovat, že k rozvoji a zakládání docházelo především na místech výhodných kvůli geografickým vlastnostem místa, např. dopravním a obchodním, zemědělským či surovinovým. Důležitým faktorem také byla přítomnost zdroje vody, ať řeky nebo jezera, apod.

Při struktuře výstavby města se uplatňovala zpočátku nahodilá forma orientace zástavby, následně docházelo k přesnému územnímu plánování měst s pravoúhlými křižovatkami a s geometricky upravenými ulicemi. U měst s historickým podtextem zůstává středem jádro s dobovými stavbami, které jsou zpravidla udržovány a představují turisticky a historicky vyhledávanou kolekci pro svou jedinečnost daného místa. Některá mladší města samozřejmě nenabízí historickou atraktivnost kvůli svému relativně dětskému či pubescentnímu věku. Jako příklad může sloužit například jedno z našich českých nejmladších měst, Havířov na severní Moravě, vzniklé za ocelové doby socialistické restrukturalizace.

Na vlastní časově minulé jádro navazuje zpravidla současné městské centrum s moderními a kulturními zázemími pro aktuální život. Jedná se o zastupitelské budovy, banky, obchodní domy, hotely, atd. Okolo těchto právě určených součástí města docházelo k zajišťování ubytování lidí,kteří sloužili k uspokojení potřeb průmyslu lokalizovaného ve větším poloměru od centra. Vznikaly tak nyní již méně obývané činžovní čtvrti s relativně blízkými zdroji zaměstnání v nějakém již zmiňovaném průmyslovém podniku. S dalším strukturálním vývojem však docházelo k přeorientování takovýchto průmyslových budov a komplexů na místa využitelná pro okruh služeb. V současné době jsou řešeny územní požadavky průmyslové výroby na okraje do tzv. průmyslových zón.

Hodnocení referátu Územní struktura měst

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  18. září 2007
  4 110×
  302 slov

Komentáře k referátu Územní struktura měst