Vatikán

Poloha
Ačkoliv leží ve středu Říma , je VATIKÁN nezávislým státem , nejmenším státem světa . Rozkládá se na západním břehu řeky Tibery a jeho středověké hradby jej oddělují od ostatní římské zástavby . Výjimkou je otevřené rozlehlé náměstí s katedrálou Sv . Petra na jihozápadní straně .
Historie

VATIKÁN je poslední zbytkem „ Papežského státu “ , kdysi rozsáhlejšího panství , které jednotliví papežové po staletí budovali nejen v zázemí Říma . Papežský stolec dlouho odmítal uznat včlenění tohoto území do nové nezávislé Itálie vzniklé v roce 1861 a rozšířené v roce 1870 . V roce 1929 však byla za Mussoliniho konečně uzavřena tzv . lateránská dohoda , podle níž byly zrušeny všechny nároky na bývalá papežská území výměnou za uznání suverenity městského státu VATIKÁN .
Vláda a armáda
Za hradbami města má papež absolutní legislativní , výkonnou i soudní moc , realizovanou prostřednictvím sboru pěti kardinálů , jmenovaného guvernéra a rady . VATIKÁN má také vlastní armádu , Švýcarskou gardu , čítající asi sto vojáků , jejichž parádní uniformy ze šestnáctého století poněkud zkreslují jejich zodpovědnost za bezpečnost papeže .
Obchod

VATIKÁN provozuje vlastní rozhlasovou stanici vysílající v desítkách jazyků , telefonní a poštovní spojení , nezávislé na italském státu . Má též vlastní banky , vydává vlastní mince , aniž kontroluje jejich směnu . To dává VATIKÁNu mocnou výhodu v mezinárodních finančních operacích , prováděných zejména prostřednictvím obchodní banky L´Instituto per le Opere di Religione . Představuje jedno z největších světových finančních center a je vlastníkem obrovského majetku po celé Zemi .
Průmysl
Vše potřebné včetně energie se dováží . Rozsáhlá publikační činnost VATIKÁNu je zároveň nejdůležitějším exportním odvětvím . Publikace jsou distribuovány do stovek zemí světa a VATIKÁNský denník L´Osservatore Romano má vliv daleko za hranicemi města .

Turistický ruch
Významný je turistický ruch . Město láká množství návštěvníků z celého světa , nejen jako svaté poutní místo , ale také pro své bohaté kulturní dědictví . Poutníci se shromažďují v bazilice Sv . Petra , až do nedávna největším kostela na světě , aby zde slavili velké svátky – Vánoce a Velikonoce . Vchod pro veřejnost je zároveň vstupem do VATIKÁNu . První Křesťanský kostel zde stál již ve čtvrtém století . Dnešní budova byla postavena v šestnáctém až sedmnáctém století sochaři renesance , z nichž se na prvních místech uvádí Raffael , Michelangelo a Gian Lorenzo Bernini ( 1598 – 1680 ) . Nejznámějším uměleckým dílem ve VATIKÁNu jsou fresky na stěnách a stropě Sixtinské kaple , osobní kaple papežů . Je to dílo nedozírné ceny od Raffaela a Michelangela .

Kultura
VATIKÁN spravuje také řadu budov v Říme , včetně kostelů Sv . Jana Lateránského a Sv . Pavla , který je po kostela Sv . Petra největším ve městě . VATIKÁNu patří i papežské letní sídlo v Castel Gandolfo , asi 20 Km jihovýchodně od Říma .

Hodnocení referátu Vatikán

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  22. květen 2008
  3 502×
  409 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Vatikán