Venezuela

Její rozloha je 912 050 km2. Rozkládá se na 0°-12° severní šířky a 59°-73° západní délky. Žije zde 21 844 000 obyvatel. Hlavním a největším městem je Caracas ve kterém žijí téměř 3 miliony obyvatel. Úředním jazkem je Španělština.

Dováží se sem strojírenské výrobky,automobily,chemikálie, potravinářské zboží a potraviny.Vyváží se surová ropa, výrobky z ropy,železná ruda a káva.Měna ve Venezuele je bolívar 1 bolívar je 100 centimů. Státní zřízení je Federativní republika.

V městských oblastech a to zejména v Andách a kolem severního pobřeží, žije 85% obyvatel. Nyní se začínají rozvíjet i meší oblasti podél řeky Orinoko. Caracas leží v údolní průrvě náhorní Andské plošiny a žije v něm 16% všech obyvatel země vývoj měst je závislý na obchodu s ropou,průmyslovém rozvoji a těžbě materiálů.

Andy se táhnou od hranic s Kolumbií až na severovýchod k Trinidadu. Horské pásmo Meridské Kordillery dosahuje výšky 5007 metrů (hora Pico Bolivar).

Na sever od tohoto pásmajsou nížiny a kolem Maracaibského jezera jsou močály. Objevitelé nazvali zemi podle charakteru krajiny Malými Benátkami (Venezia)- Venezuela. Na jih od And jsou rozsáhlé planiny Oriontské nížiny,které zabírají 30% země,dalších 40% země tvoří Guyanská vvsočina. Jde o staré krystalické pohoří přecházející v náhorní plošinuve výšce kolem 2000 metrů.Tato oblast je velmi řídce osídlena a částečně zůstává stále neobjevena.Jsou zde lesy,pastviny,řeky a nejvyšší vodopád na světě - Santo Angel který měří 980 metrů.

Země má různéklimatické podmínky v závislosti na nadmořské výšce.Nížiny kolem jezera Maracaibo mají podnebí horké a vlhké zatímco Orinocká nížina zvaná Ilanosmá horká a vlká léta, ale suché zimy.Caracas,ležící ve výšce 1040 metrů v Andách má v lednu průměrnou teplotu 19°C a v červenci 22°C.Maracaibo na severním pobřežídosahuje průměrnéteploty 28-29°C

V zemědělství je zaměstnáno12% lidí, ačkoli pro pěstování plodin se využívají jen 4% země.Nejůrodnější oblastí je okolí Valencie okolí Caracasu.Všude se pěstují plodiny sloužící k obživě místních obyvatel v úrod nějších oblastech se pěstují i plodiny určené k obchodování jako je káva, kakao, bavlna, banány a cukrová třtina. Ty se pěstují v nižších nadmořských výškách kde je tepleji a vlhčeji.Důležitou plodinou pro obživu je rýže pěstovaná v nížinách zatímco pšenice,kukuřice, brambory a fazole se pěstují v Andách. 60% celkové spotřeby se dováží.Zalesněno je 35% země ale jen nepatrná část země se vyváží. Těžbou více než 100 milionů tun ropy ročně je Venezuelajednou z nejbohatších latinskoamerických zemí.Pobřeží a mělké vody Maracaibského jezera patří k nejdůležitějším nalezištěm ropy, bohatá ložiska jsou i blízko Barinasu a Orinocké nížině.Ropa představuje pro zemi 80% všech zahraničních příjmů.

V Guayanské vysočině se těžímenší množství zlata a diamantů.Jsou tu také naleziště: manganu,fosfátu a uhlí.Hliník je po ropě druhým nejdůležitějším zdrojem příjmu. Ročně se zde těží12 milionů tun železné rudy, z nichž část se vyváží do Baltimoru v USA.Země má také zdroje zemního plynu.

Nejdůležitější průmyslová odvětví zpracovávají ropu a železo dále jsou to strojírenské obory a výroba potravin.Země plánuje rozšíření dosavadních 363km železniční sítě. V porovní má Česká republika asi o 9000km více.

V Caracasu je přístav La Guiara důležitým oceánským přístavem je Puerto Cabello. V zemi je 7 letišť.

Hodnocení referátu Venezuela

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  4. březen 2008
  3 201×
  535 slov

Komentáře k referátu Venezuela