Vídeň

Vídeň je hlavním městem Rakouska a současně nejmenší současnou spolkovou republikou. Má 1 520 000 obyvatel a rozprostírá se na ploše 415 km2 na obou březích Dunaje. Na úpatí Vídeňského lesa ( 400 – 900m n. m. ), který tu přechází v pahorkatinu navazující na Moravské pole.
Je politickým, kulturním i duchovním centrem krajiny s rozvinutým průmyslem a obchodem. Tím, že má Vídeň výhodnou plochu ve středu Evropy, připadla jí úloha sprostředkovatele mezi Východem a Západem. Vídeň je také třetím městem, kde má sídlo OSN.
Administrativně se dělí na 23 okresů. Vídeň však není jen množství domů, obchodů, továren a dalších staveb. Jsou to i kdysi samotné obce, které jsou i po letech připojení zachovali svůj charakteristický ráz. Týká se to především předměstské části 19. okresu s vinicemi na svazích. Pravím opakem je 21. okres, který je považován za nejprůmyslověšjší. Avšak Vídeň je městem parků, kterým se už po staletí věnuje velká pozornost.
Víznamný je podíl města na kulturním životě Rakouska. Jsou tady doma Vídeňští filharmonici, ale u vídeňských pultů se vystřídalo mnoho velkých osobností světové hudby. Je tu více něž 40 stálých divadelních scén a desítky kabaretů. Hudební tradice zde má totiž hluboké kořeny, protože právě s Vídní jsou spojena jména jako Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert či Johann Strauss.
Je to i město uměleckých památek a historických sbírek. Zdejší muzea mají mnohokrát základ ve zdejších habsburských rodech patří k jedněm z nejbohatších na světě a jsou tak pravím magnetem tutristů ze všech světadílů.
Vídeň je však tak troch i městem nás, Čechů, kteří se tu před lety začali organizovat v národnostních spolcích. Působila a stále tu působí také česká škola, kde se vyučovalo a vyučuje čeština. S Vídní spojili své jména také mnozí vědci, buditelé, spisovatelé a umělci. Za všechny vzpomeňme alespoň Ludovíta Štúra, který tu roku 1848 organizoval odboj proti uherské nadvládě na Slovensku, básníka a historika Jána Kollára či prvního prezidenta T. G. Masarika, kteří tu přednášeli na univerzitě. Ve Vídeňských archivech jsou zaznaménána i zvučná jména Františka Palackého či Jana Evangelisty Purkyně.

Použitá literatura: Vídeň a okolí - Jaromír Sopouch a kolektiv

Hodnocení referátu Vídeň

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  21. listopad 2007
  5 617×
  346 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Vídeň

dendaplasilka
hezké