Východní Morava

Východní Morava hraničí se Slovenskou republikou.Státní hranice prochází horninami bílé Karpaty a Javorníky.Bílé Karpaty byly pro svůj zachovalý přírodní ráz vyhlášený chráněnou krajinnou oblastí.Vrchovinný až pahorkatinný reliéf s oblými pískovcovými hřbety oddělenými protáhlými údolími má Vizovická vrchovina.Na jihoZápadě se sklání do Dolnomoravského úvalu.Sever oblasti zaujímá vyšší Hostýnsko-vsetínská hornatina,rozdělená hlubokým údolým Bečvy.

Průmysl na východní Moravě předstihl svým významem zemědělství.Na jihu k tomu přispěla těžba nerostných surovin (ropa,dříve i lignit v okolí Hodonína).Na valašsku se průmysl začal rozvíjet za první republiky.Významné je především strojírenství,chemický průmysl a výroba obuvi.Tradičním střediskem obuvnictví je Zlín.

Na jihoVýchod od Zlína se nacházejí naše významné lázně Luhačovice.Léčí se zde nemoci dýchacího ústrojí.V těchto lázních se stáčí minerální voda Vincentka.Pohraniční oblast na jihu se nazývá Slováckem.

Východ Moravy je hustě osídlen.Nacházejí se zde národopisné oblasti,Slovácko s bohatými lidovými tradicemi na jihu a Valašsko na severu.Dnes v hospodářství převažuje průmysl.Důležitým střediskem oblasti je Zlín.

Hodnocení referátu Východní Morava

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. leden 2008
  3 542×
  166 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Východní Morava