Západní Asie

Po rozpadu Sovětského svazu ( v roce 1991 ) vzniklo v jeho bývalém asijském prostoru 8 nových svrchovaných států. Jsou to: Kazachstán, 4 středoasijské a 3 zakavkazské republiky. Ve většině z nich žijí turkické ( turkotatarské ), muslimské národy.
Kazachstán a Střední Asie se rozkládá mezi Kaspickým mořem a velehorskými masívy Pamíru, Ťan-šanu a Altaje. Západní polovinu území zabírá pouštní Turanská nížina. Proláklina Karagije při Kaspickém moři leží 132m pod úrovní světového oceánu. Pamír, označovaný za „střechu světa“, dosahuje v Tádžikistánu výšky téměř 7 500m.
Území má vnitrozemské, velmi suché podnebí s výraznými teplotními rozdíly. V turkmenské poušti Karakum bývá v červenci až +50ºC. Písek se na povrchu nahřívá na 80ºC. V zimě zaznamenali v uzbeckém Taškentu mráz -30ºC a v horách dokonce -50ºC.
Jde o rozsáhlou bezodtokou oblast. Řeky se vlévají do jezer, většinou slaných. Často se však úplně „rozebírají“ k závlahám. Nesprávné hospodaření s vodou Amudarje a Syrdaje vedlo k rychlému vysychání Aralského jezera a k ekologické katastrofě v jeho širokém okolí.
Kazaši, Kyrgyzové a Turkmeni v minulosti většinou kočovali se svými stády. Uzbekové a Tádžici byli mistry závlahového zemědělství. Všichni patří do skupiny turkických národů – mluví jazykem podobným turečtině. Tomuto regionu se proto v minulosti říkávalo Turkestán. Jen Tádžikové jsou příbuzní Peršanů. – Věřící vyznávají islám. – Přirozený přírůstek středoasijského obyvatelstva je velmi vysoký. Ve většině oblastí převažuje venkovské osídlení.
Na rozoraných celinách severního Kazachstánu se pěstuje jarní pšenice. Ferganská kotlina v Uzbekistánu a pásmo při Karakumském kanálu v Turkmenistánu patří k nejvýznamnějším bavlnářským základnám světa. V suchých oblastech je rozšířen chov ovcí – na maso, vlnu i perzián ( kožešinu ).
Kazachstán těží a zpracovává rudy neželezných kovů ( v centrální části u Džezkazganu a na východě v rudém Altaji ), ale také uhlí, ropu i plyn. Důležitým dodavatelem zemního plynu je Turkmenistán.
Mezi významná průmyslová střediska patří zejména hlavní města republik. Největší je uzbecký Taškent.
V jižním Kazachstánu, při dolním toku Syrdarje, leží známý kosmodrom Bajkonur. Zahraniční turisté s oblibou navštěvují historické památky Buchary a Samarkandu.

Hodnocení referátu Západní Asie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  19. červen 2008
  6 873×
  321 slov

Komentáře k referátu Západní Asie