Život v travnatých oblastech

Rozlehlé suché oblasti Afriky, Ameriky, Asie i Austrálie jsou porostlé travnatou vegetací. Suchým podmínkám se přizpůsobila řada druhů trav, které přežívají časté (a v některých oblastech i nezbytné) požáry, při nichž horkem vzplanou a rychle se šířícím ohněm shoří nadzemní části rostlin. Tyto trávy mají většinou mohutné podzemní výběžky, takže po dešti zarostou uvolněný prostor. Traviny jsou potravou pro mnoho druhů býložravců, kteří se přizpůsobili tak, aby si potravně nekonkurovali. Například v afrických savanách se potravě přizpůsobily i migrující zvířata, takže existuje určitý pastevní pořádek. Nepřežvýkavé zebry uvolní porosty tím, že spasou starší vzrostlé trávy a zralá stébla, následují přežvýkaví buvolci, kteří sešlapou, rozvolní a zpřístupní drobným gazelám přízemní patro. Traviny poskytují mnoha živočichům úkryt. Mnohé druhy ptáků hnízdí na zemi. Na každém kontinentu žijí i typičtí podzemní hlodavci – v Severní Americe psoun prériový a pytlonoš, v asijských stepích syslové, v afrických savanách hrabáči a v jihoamerických pampách tukotuko.

V travinných oblastech celého světa rostou pcháče a bodláky. Jejich ostnité listy je chrání před býložravci. Často mají červené až modré květy. Semena s býlím chmýrem jsou rozšiřována větrem.

Trávy

Trav je mnoho různých druhů a všechny jsou velmi přizpůsobivé. Tráva může uschnout, či dokonce shořet, a přesto po krátkém dešti opět vyraší. Trávy na pampách mají pevné stonky, aby i v silném větru vydržely vzpřímené. Obilniny jsou vyšlechtěné trávy, které pěstujeme na polích. Patří mezi ně žito, pšenice, ječmen či oves.

Husté bílé chomáče květenství trav se často s oblibou používají do ozdobných kytic, proto je lidé pěstují v zahradách a parcích. Zástupci rodu Cortaredia pokrývají rozlehlé plochy. Jejich listy mají ostré pilovité okraje, takže se o ně lze snadno pořezat.

Travnaté pláně

Tyto rozlehlé, ploché, travnaté pláně jsou příliš suché, a tak zde roste jen málo stromů. Ve světě se nazývají různě, ale obecně se jim říká stepi.

Prérie

Prérie se rozkládají ve středu Severní Ameriky. Úrodné pastviny zde byly přeměněny na obilná pole.

Savany

Tropické africké travnaté pláně se nazývají savany. Podnebí je zde velmi teplé, ale prší jen velice zřídka.

Pampy

Na jihoamerických pampách se pasou stáda hovězího dobytka. Honákům skotu v pampách se říká gaučové.

Buš

V suchém australském buši se chovají ovce na obrovských farmách.

Stepi

Napříč severní Asií se táhnou rozsáhlé stepi. Jsou chladné, ale úrodné. Poskytují domov kočovníkům, kteří se svými stády putují z místa na místo.

Bambus

Je nejrychleji rostoucí tráva na světě. Za den vyroste až o 1 metr, dítěti to trvá 5 let

Hodnocení referátu Život v travnatých oblastech

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  22. duben 2008
  6 161×
  403 slov

Komentáře k referátu Život v travnatých oblastech

bioblbec
tohle je ta nej stránka