Adolf Hitler

( *20.4.1889 …30.4.1945 )

Adolf Hitler se narodil v Rakouském městečku Branau v rodině celního úředníka. Navštěvoval nižší reálné gymnázium v Linci , ale ve škole si vedl špatně,zklamal ve všech svých uměleckých ambicích. Žil ve Vídeňských noclehárnách kde se živil výrobou a prodejem pohlednic. V roce 1913 se přestěhoval do hlavního města Bavorska-Mnichova.
Když vypukla 1. Světová Válka ,vstoupil jako dobrovolník do armády . Ve válce byl vyznamenán železným křížem za statečnost.Kapitulace Německa pro něj znamenala velkou ránu, brzy sám sebe přesvědčil, že armáda nebyla poražena ,ale zrazena Židy,socialisty,komunisty,a dalšími zbabělými protivlasteneckými skupinami.
Po válce se vrátil do Mnichova a vstoupil (jako sedmý člen)do Německé dělnické strany (DAP).Spojil se s některými muži,jejichž jména se později stala smutně prosnulá:
Röhnem, Hessem, Luddendorfem a Goebblesem. Roku 1921 inicioval změnu názvu na NSDAP.
Převzal mnoho názorů od italského fašistického vůdce Benita Mussoliniho. Roku 1923 se v Mnichově pokusil o převrat (puč)po nezdaru byl zatčen ,odsouzen a vězněn.Ve vězení napsal knihu MEIN KAMPF (můj boj) ve které vyjadřuje své politické názory na „podřadné“ rasy a národy.

V roce 1926 založil osobní policii SS.
V létě 1932 získala NSDAP ve volbách 37,4% hlasů.
31.1.1933 byl Hitler jmenován říšským kancléřem ,ale nacisté získali jen několik dalších míst ve vládě.V boji za samovládu použil Hitler všechny prostředky-likvidoval své politické protivníky (požár říšského sněmu v roce 1933) a zbavil se vůdců SA Protože se v SA šířily kritické názory na vývoj nacistického hnutí, bylo její vedení likvidováno v noci dlouhých nožů 30. 6. 1934.Toho dne dal Hitler příkaz jednotkám SS k zavraždění vedení SA, ale zavražděni byli i generálové K. von Schleicher, G. von Kahr, G. Strasser aj. Oficiálně Hitler ohlásil smrt 77 lidí; odhaduje se, že jich bylo nejméně 200.
Po Hindenburgově smrti v roce 1934 vyhlásil konec republiky a začal budovat 3.říši. Sám se prohlásil za vůdce národa a velitele armády.

Národně socialistická německá dělnická strana,
vývoj členské základny NSDAP

Rok Počet členů

1925 27 000
1927 70 000
1928 108 000
1929 178 000
1930 250 000
1931 800 000
1932 1 300 000
1933 4 000 000
1939 8 000 000

Od roku 1935 se součástí německého právního řádu staly „norimberské zákony“=rasistické zákony nacistického Německa o: „říšském státním občanství a o ochraně německé krve a německé cti“ . Ty propůjčily právní podklad k zabavování majetku židům, romům i slovanům.Později umísťování do ghett(Terezín) a v konečné fázi deportaci do koncentračních táborů (např.Osvětim)kde byli tito lidé zabíjeni po statisících v plynových komorách.

koncentrační tábory, počet zavražděných

Zavražděno asi čtyři až šest mil. židovských a 500 000 nežidovských vězňů.
Přibližné minimální údaje

Polsko 2 350 000
Sovětský svaz 700 000
Československo 233 000
Rumunsko 200 000
Maďarsko 180 000
Německo 160 000
Holandsko 104 000
Francie 60 000
Rakousko 58 000
Řecko 57 000
Jugoslávie 55 000
Belgie 25 000
Itálie 8 500

Budoval systém jedné strany ,vševládný policejní režim,v zahraniční politice postupně,v podstatě bez odporu, revidoval versailleskou mírovou smlouvu(obnova branné moci 1935,obsazení Porýní 1936,rozbití ČSR 1938-39)v létě uzavřel dvě smlouvy se SSSR a 1.září 1939 napadl Polskocož vyvolalo rozpoutání 2.světové války z počátku měl velké úspěchy (obsadil skoro celou Evropu),ale na přelomu 1942-43 v bitvě u Stalingradu došlo ke zlomu.
Na konci války po vpádu sovětské armády do Berlína se společně se svou manželkou Evou Braunovou ukryl do podzemního krytu kde 30.4.1945 spáchali sebevraždu pomocí kyanidu a střely do hlavy.
Sovětská armáda našla jeho tělo o dva dny později našla,spálila a rozprášila nad německými močály.

Hodnocení životopisu Adolf Hitler

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  14. srpen 2008
  8 096×
  595 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k životopisu Adolf Hitler